Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova provisionalment la modificació del Pla General d'Ordenació a l'entorn del Mas Miralles

Escoltar

L'Ajuntament aprova provisionalment la modificació del Pla General d'Ordenació a l'entorn del Mas Miralles

El Ple municipal va aprovar provisionalment ahir, 6 d'octubre, la modificació del Pla General d'Ordenació a l'entorn del Mas Miralles, al barri de Cerdanyola.

La modificació afecta a les finques situades a la confluència dels carrers del Mar i de la Garrotxa amb el carrer del Penedès, a les quals el planejament vigent atorga caràcter residencial. La superfície total de l'àmbit és de 3.783 m2.

La modificació possibilitarà l'obtenció d'una parcel·la de 188 m2 on s'ubica la casa pairal Mas Miralles, que data de 1931, amb l'objectiu de recuperar-la com a futur equipament. Precisament, l'Ajuntament té previst dur a terme la rehabilitació del Mas Miralles dins el Projecte d'intervenció integral de Cerdanyola.

El canvi en el planejament també permet dissenyar una plaça de 423 m2 a la confluència dels carrers de Garrotxa, del Penedès i del Mar, que actuarà de ròtula d'un eix cívic de connexió entre la plaça de Tomàs Ribas i Julià i la plaça de Canyamars, unint espais de caràcter preferent per als vianants.

D'altra banda, la modificació permetrà una millora de la tipologia edificatòria, que respecti els elements d'interès existents i s'adapti a la topografia de l'àmbit, així com el traspàs de sostre entre les unitats d'actuació per ajustar al màxim els àmbits d'actuació amb l'estructura de la propietat actual.

En total, s'obtenen 818 m2 de sòl públic, dels quals 188 m2 corresponen a equipaments, 621 m2 a espais lliures i 9 m2 a vials.

Pel que fa al sòl privat de l'àmbit modificat, suma un total de 2.965 m2. Es preveu la construcció de 58 habitatges, que se situaran en tres edificis de 4 plantes màxim.

Abans de l'aprovació provisional, el projecte ha passat un període d'informació pública, durant el qual no s'han produït al·legacions. L'acord inicial també es va comunicar als propietaris afectats i als veïns més propers a l'àmbit. El projecte ha de passar ara el tràmit d'aprovació definitiva per part del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.