Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament deixa sense efectes la tramitació del Programa d'Actuació Urbanística Municipal

Escoltar

L'Ajuntament deixa sense efectes la tramitació del Programa d'Actuació Urbanística Municipal

El Ple va aprovar ahir deixar sense efectes la tramitació del Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM), donat que l'entrada en vigor de la modificació de la Llei d'Urbanisme de Catalunya farà innecessària aquesta eina per garantir la reserva mínima d'habitatge de protecció pública.

La Llei d'Urbanisme de Catalunya 2/2002, de 14 de març, ofereix la possibilitat que els plans d'ordenació urbanística de cada ciutat facin obligatòria la reserva per a la construcció d'habitatges de protecció pública d'un mínim del 20% del sostre residencial edificable a tot nou sector. Per fer efectiva la reserva, aquesta opció havia d'estar prevista en el Pla General o en el Programa d'Actuació Urbanística Municipal. Per aquest motiu, l'Ajuntament va iniciar al maig de 2004 la tramitació del PAUM, que el Ple va aprovar inicialment el passat 6 de juliol.

La modificació de la Llei d'Urbanisme, aprovada pel Parlament de Catalunya el 9 de desembre de 2004 i que en breu entrarà en vigor, permetrà regular de forma més àgil l'obligatorietat de la reserva mínima d'habitatge de protecció pública. En concret, els municipis podran incorporar la regulació pertinent directament en els planejaments parcials dels nous sectors residencials, sense necessitat que el Pla General o el PAUM ho explicitin prèviament. Aquest fet fa innecessari per a l'Ajuntament continuar amb la tramitació del PAUM.

Reserva del 30% per a habitatge protegit

A la mateixa proposta aprovada ahir pel Ple, l'Ajuntament adquireix el compromís d'incorporar en els nous planejaments l'obligatorietat de destinar a la construcció d'habitatge de protecció pública el sòl corresponent al 30% del sostre residencial dels nous sectors de desenvolupament. Aquest objectiu, que ja estava contemplat en el redactat del PAUM, es durà a terme d'acord amb el que determini el futur Pla de l'Habitatge de Mataró i la Memòria Social que, segons la modificació de la Llei d'Urbanisme, han de redactar tots els municipis perquè serveixi de guia a les polítiques d'habitatge.

D'altra banda, els apartats de l'1 al 5 de la memòria explicativa que acompanyava el PAUM, i en la que s'apuntaven possibles sectors on aplicar els mínims d'habitatge de protecció pública, s'incorporin a un nou document que confeccionarà el Govern Municipal per recollir les principals "idees-força" de la nova estratègia de ciutat, que seran debatudes en el marc del Pacte pel desenvolupament econòmic i social de Mataró.

Desenvolupament immediat a l'àmbit de la façana marítima

La proposta aprovada ahir pel ple municipal també contempla definir tota la façana marítima, des del límit amb Sant Andreu de Llavaneres fins a la riera d'Argentona, com a àmbit de desenvolupament immediat de la ciutat. En aquest àmbit es portaran a terme, sense cap més tràmit que els que actualment estan en marxa, les següents actuacions o determinacions urbanístiques:

-         Cinc Sènies (segons les previsions que s'estableixin en els dos Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner).

-         Sector d'Iveco-Renfe (segons planejament actualment en tràmit).

-         Àmbit del Port de Mataró (segons planejament aprovat).

-         Pla Especial de la ronda de Barceló (segons planejament en tràmit).

-         Pla Parcial El Rengle (segons planejament en tràmit).

Partint dels documents de planejaments aprovats o en tràmit, totes les intervencions que s'han de realitzar a la façana marítima es dotaran d'un tractament estratègic específic i d'una visió de conjunt per no perdre la coherència territorial i per generar el màxim de valor potencial d'aquesta part de la ciutat.  El marc d'actuació de la façana marítima es debatrà en el futur Consell de Ciutat, per tal de fer aflorar estratègies i iniciatives en infrastructures i en els camps econòmic, cultural, tecnològic, social, agrícola i mediambiental.