Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament dóna suport al conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat

Escoltar

L'Ajuntament dóna suport al conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat

El Ple del 8 de setembre va aprovar una resolució de suport al conveni que la Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat van signar el 15 de desembre de 2004. La proposta va ser presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa. El text de la resolució és el següent:

"Atès que el nostre sistema democràtic és el lloc on es troben els valors comuns d'una societat lliure, a la qual volem dotar de les condicions òptimes perquè esdevingui cada dia més lliure i més democràtica.

Atès que la consciència dels ciutadans s'ha de formar en la vivència del respecte, la pluralitat, la tolerància activa i la capacitat de compartir els trets bàsics d'una ètica cívica que estableixi ponts de diàleg i no certifiqui exclusions sota el pretext de la diversitat cultural o religiosa, que sovint amaguen la submissió d'uns individus a uns altres en funció de relacions de poder de caràcter autoritari.

Atès que la laïcitat contribueix a la construcció col·lectiva d'un espai públic democràtic que ajuda a millorar la convivència entre ciutadans i garantir el respecte per a totes i cadascuna de les opcions filosòfiques i religioses personals, així com el reconeixement de que cap dels drets relatius a una determinada creença, religió o línia de pensament concret, s'ha d'imposar com a deure a ningú.

Atès que l'Ajuntament de Mataró ha realitzat actuacions per garantir la llibertat religiosa amb diferents comunitats de creients en la línia de l'article 16 de la Constitució Espanyola.

Per la qual cosa, el grup municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple de l'Ajuntament de Mataró els següents acords:

Primer.- Manifestar l'acord de l'Ajuntament de Mataró amb el contingut del conveni signat el dia 15 de desembre de 2004 per la Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat, en la part de manifestació, i reconeixe'l com a marc de referència per les actuacions que tinguin a veure amb les matèries que hi són expressades.

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya."