Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament editarà el butlletí "mésmataró" per informar dels assumptes municipals

Escoltar

L'Ajuntament editarà el butlletí "mésmataró" per informar dels assumptes municipals

El regidor de Presidència, Esteve Terradas, ha presentat aquest matí en roda de premsa el projecte del butlletí municipal, que té com a principal objectiu fer arribar directament i regularment als ciutadans la informació que generen l'Ajuntament i els seus organismes autònoms i empreses municipals. Està previst que el primer número surti a l'octubre.

La publicació porta per títol "mésmataró. Butlletí municipal", tindrà 32 pàgines i s'editarà en català i en format revista a color. La periodicitat serà mensual (11 números l'any) i es distribuirà gratuïtament llar per llar (40.000 exemplars).

El nou butlletí es fruit del Pla de Comunicació de l'Ajuntament, que es va encarregar l'any passat i que fa propostes per millorar progressivament els sistemes de comunicació amb els ciutadans i conseqüentment, la seva participació en els assumptes municipals.

Un projecte periodístic de comunicació institucional

"mésmataró" neix amb voluntat de ser un mitjà de comunicació més a la ciutat, amb la particularitat de centrar els seus continguts en l'activitat de l'administració pública local.

El Servei de Comunicació va dissenyar el projecte periodístic, així com la maqueta i el disseny gràfic de la publicació, que segueix el manual d'identitat corporativa perquè els ciutadans sàpiguen en tot moment que es tracta d'un mitjà de comunicació institucional.

Les informacions seran redactades per periodistes i es dotarà dels òrgans d'assessorament i control professionals. Així, tindrà un consell de redacció (format per la Comissió Tècnica de Comunicació de l'Ajuntament) i un consell editorial (format per 5 periodistes de reconegut prestigi a proposta de la junta de portaveus).

L'estructura bàsica de la publicació es basa en un 50% de continguts informatius (articles, reportatges, entrevista), un 25% d'opinió (editorial, articles dels grups municipals i una crònica del Ple) i un màxim de 25% d'espais publicitaris.

Les seccions seran: sumari, editorial, notícies, tema principal o central, tema secundari o destacat, crònica del ple, entrevista al convidat de l'Ajuntament, civisme, cultura, agenda del mes, opinió dels grups municipals i guia dels serveis d' atenció ciutadana /Oficina del Defensor del Ciutadà.

Els articles d'opinió (editorial, crònica del ple i espai dels grups municipals) aniran signats per l'autor.

 

Concurs públic per a la gestió

L'Ajuntament va convocar al juny un concurs públic per a la gestió del butlletí municipal. La junta de govern del 27 de juny va aprovar el plec de condicions d'aquest concurs, juntament amb les Normes de redacció, fotografia, maquetació i publicitat que ha elaborat el Servei de Comunicació de l'Ajuntament. A aquest concurs es van presentar 5 empreses: Capgròs, IMGESA, Gràfiques Rotatives, Compagina, i NILREB.

El concurs es va resoldre el passat 5 de setembre i els adjudicataris són les empreses Compagina (redacció, maquetació i publicitat) i IMGESA (impressió i distribució). La durada del contracte és fins desembre de 2006.

Finançament publicitari

El pressupost de cada una de les edicions mensuals del butlletí és de 10.938,8 euros, distribuïts en els següents conceptes:

-Redacció, maquetació, fotografia: 1.566 €

-Impressió: 7.980,80 €

-Distribució: 1.392 €

Està previst que la meitat de la publicació es pugui finançar amb publicitat, per la qual cosa s'ha establert una tarifa fixa (1.000 € IVA inclòs per a pàgina sencera, 500 € mitja pàgina i 1.200€ la contraportada) per als anunciants.

Donat que el límit de publicitat és el 25% de la revista, hi haurà com a màxim 7 pàgines d'anuncis, totes situades en la paginació parell, de manera que les pàgines imparells, que són les que tenen millor impacte comunicatiu, es reservin per als articles informatius.