Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament elabora els manuals d'actuació municipal per preveure els riscos de nevades i sismes

Escoltar

L'Ajuntament elabora els manuals d'actuació municipal per preveure els riscos de nevades i sismes

El Ple municipal va aprovar per unanimitat el passat dijous els manuals d'actuació municipal davant riscos de nevades i de sismes, que ha elaborat el Servei de Protecció Civil. Els dos documents, que preveuen el protocol d'actuació municipal en cas de risc de nevades i de sismes, s'emmarquen en el context del Pla Bàsic d'Emergències Municipals de Mataró (PBEM).

El municipi estava obligat a dotar-se d'aquests manuals o plans especials d'acord amb la normativa vigent, concretament la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya i el Decret 210/1999 sobre l'estructura del contingut dels plans. D'una banda, Mataró havia d'elaborar el manual d'actuació municipal davant riscos de sismes ja que està afectat amb una intensitat sísmica de VII segons l'escala del Sismicat, amb un període de retorn de 500 anys. D'altra banda, tots els municipis de més de 20.000 habitants han d'elaborar el manual d'actuació municipal davant riscos de nevades.

Un cop aprovats en el Ple, cal enviar aquests dos manuals a la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat per tal que aquesta l'homologui.

Plans de protecció civil

El PBEM, que a Mataró es va aprovar l'any 1996 i es va revisar l'any 2001, és el pla que preveu les diferents emergències que es poden produir al municipi. Aquest any es tornarà revisar.

A més del Pla Bàsic, la legislació preveu que hi puguin haver plans especials de protecció civil en una sèrie de supòsits. Concretament, els diferents supòsits que es preveuen són incendis forestals, inundacions, risc químic, transport de mercaderies perilloses, nevades, sismes i contaminació d'aigües marines.

A més dels manuals de sismes i de neu, Mataró disposa dels següents plans especials:

  • Pla d'actuació municipal per Incendis Forestals. Aquest Pla es va aprovar l'any 1997, i es va revisar l'any 2002. L'any 1999 es va aprovar un annex d'aquest pla per a la zona de Can Vilardell. Està previst que enguany es revisi aquest annex.
  • Pla d'actuació municipal per a inundacions. Aquest pla es va aprovar l'any 2003, i es va homologar aquest mateix any.
  • Pla d'actuació municipal per a riscos químics. Es va aprovar l'any 2004 i es va homologar el mateix any.
  • Pla d'actuació municipal per a transport de mercaderies perilloses, que es va aprovar junt amb l'anterior.

A més del pla bàsic i dels plans especials, cal que els municipis tinguin plans específics per als riscos que no estan definits en els supòsits anteriors. A Mataró s'han elaborat:

  • Pla específic municipal pels correfocs. Aquest pla es va posar a prova durant els correfocs de Sant Jordi i Les Santes de 2004, i als correfocs dels barris que organitzava el Patronat Municipal de Cultura.
  • Pla específic d'actuació municipal per al castell de focs de Les Santes. Es va posar a prova durant Les Santes de 2004.
  • Pla específic municipal per la cavalcada de Reis, elaborat el 2004 i que es va posar en funcionament a la Cavalcada de 2005.

Aquests 3 plans estan en procés d'homologació. Actualment, a més, s'estan elaborant plans d'autoprotecció per a totes les urbanitzacions i també per a les processons.