Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament elaborarà una proposta d'organització d'un congrés o unes jornades de les associacions i entitats

Escoltar

L'Ajuntament elaborarà una proposta d'organització d'un congrés o unes jornades de les associacions i entitats

El Ple celebrat dijous passat, 8 de setembre, va aprovar per unanimitat una resolució per elaborar una proposta d'organització al 2006 d'un congrés o jornades de les associacions i entitats de la ciutat. La proposta va ser presentada pels grups municipals de CiU, PSC, IC-EUiA i ERC. CiU va retirar la proposta de resolució que havia presentat al Ple sobre la celebració d'una mostra d'entitats, a favor del text consensuat amb els altres grups municipals.

El text complert de la resolució aprovada és el següent:

"A finals de febrer de 2002, l'Ajuntament de Mataró, a través de l'Agència Municipal de Suport a l'Associacionisme, conjuntament amb les entitats de la ciutat, va organitzar la primera Mostra d'Entitats de Voluntariat.

En paraules del que aleshores era Regidor de Relacions Ciutadanes, el Sr. Remigi Herrero, els objectius de la mostra eren donar a conèixer a la ciutadania la tasca que realitzen les entitats, animar a la participació i afavorir l'intercanvi i la xarxa associativa.

Acabada la mostra, per part de la majoria de les entitats participants, es va fer una valoració positiva com espai de relació i divulgació, debatent-se l'oportunitat de que la mostra tingués una periodicitat anual o bianual. Decantant-se la majoria per la segona opció pel gran esforç que l'organització d'un certament com aquest requereix.

Els nous temps demanen, cada dia més, la implicació de tots, institucions, entitats i particulars per aconseguir una societat més cohesionada i uns nivells més alts de participació ciutadana en els afers col·lectius. Per altra banda, les iniciatives que impulsa l'administració, per assolir un mínim èxit, han de ser analitzades, corregides si cal, millorades, però sobre tot, han de tenir una mínima continuïtat i fugir de l'oportunisme tàctic del calendari electoral.

Entenent que, en el present mandat municipal aconseguir la participació de la ciutadania en la vida pública de la ciutat és un dels eixos estratègics de l'acord de govern i compromís de totes els grups municipals representats en el Ple de Municipal. I entenent també que les entitats i associacions disposen de nous àmbits de participació tant territorial, com del conjunt de la ciutat: consells dels plans integrals, consell de ciutat que intervenen en la confecció del Pressupost Municipal i el Programa d'Actuació Municipal, i es treballa en nous projectes com la revisió dels consells de participació o la revisió del reglament de participació ciutadana, fruit del treball fet fins ara del conjunt de l'Ajuntament.

En relació als antecedents exposats, els Grups Municipals de CiU, PSC, ICV, i ERC, proposen al Ple Municipal l'adopció dels següents ACORDS:

1. Encarregar al Servei de Participació Ciutadana perquè elabori una proposta d'organització d'un Congrés/Jornades de les Associacions i Entitats de la Ciutat per l'any 2006 que sigui presentada al Consell de Ciutat per a la seva validació.

2. Incorporar al projecte de pressupost i pam pel 2006 la previsió pressupostària necessària per l'organització de les activitats/actuacions que es proposin i aprovin".