Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament i la Generalitat signen el conveni per a la creació de l'Oficina Local d'Habitatge

Escoltar

L'Ajuntament i la Generalitat signen el conveni per a la creació de l'Oficina Local d'Habitatge

L'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, i el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, Salvador Milà, han signat el conveni d'encàrrec de gestió relatiu a l'Oficina Local de l'Habitatge de la Generalitat.

A l'acte de signatura, que ha tingut lloc a la Sala dels Lleons de l'Ajuntament a les 8.30 h, també ha assistit el regidor d'Habitatge i president de l'empresa municipal Prohabitatge, Genís Bargalló. Es tracta de posar en marxa la primera Oficina de l'Habitatge de la Generalitat que es crea a tot Catalunya. Entre les principals novetats destaca el servei de sol·licitud, tramitació i inspecció de cèdules d'habitabilitat.

Aquesta nova Oficina de l'Habitatge que s'incorpora a l'empresa municipal Prohabitatge neix per donar cinc serveis bàsics a la ciutadania de Mataró: informar de les línies de política d'habitatge establertes per la Generalitat; gestionar el servei de sol·licitud, tramitació i inspecció de les cèdules d'habitabilitat i també les sol·licituds de tests dels edificis (TEDI) i d'Informes Interns d'Idoneïtat (III); tramitar els ajuts per a la rehabilitació del parc d'habitatges construïts; gestionar el servei de les sol·licituds per accedir al parc d'habitatges protegit, públic i privat, als efectes del Registre de sol·licitants d'habitatge protegit de Catalunya i, per últim, també s'encarrega d'informar i assessorar sobre els ajuts al pagament de lloguer als col·lectius amb més dificultats econòmiques.

Ampliació dels serveis de Prohabitatge Mataró

La signatura del conveni implica la formalització de diversos serveis gratuïts que ja oferia Prohabitatge als ciutadans i ciutadanes de Mataró des de la seva creació i l'ampliació d'uns altres. De fet, únicament s'incorpora com a nou servei, la gestió de la sol·licitud, tramitació i inspecció de cèdules d'habitabilitat. Més concretament, l'Oficina Local d'Habitatge integrarà la majoria de funcions que fins ara duia a terme Prohabitatge mitjançant l'Oficina mixta de rehabilitació.

Per tal d'apropar el servei a la ciutadania, està previst obrir més oficines de Prohabitatge a diferents barris de la ciutat. Actualment per a qualsevol consulta o per fer les sol·licituds corresponents, cal dirigir-se a la seu de Prohabitatge al carrer de Pablo Iglesias  63 , 1a planta, despatx 5 ( tel. 93 758 85 38) o dirigir-se, els dimecres a la tarda de 16.00h a 19.00h a les oficines de Prohabitatge al barri Rocafonda-El Palau, en la direcció següent: Blai Parera, nº6.

Una de les primeres oficines de Catalunya

El conveni sorgeix del Decrets 454/2004 i 455/2004 que van impulsar, respectivament, el Pla per el Dret a l'Habitatge 2004-2007 aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i el Pla de Rehabilitació d'Habitatges de Catalunya que subratllen que l'accés a l'habitatge digne és un dret constitucional i que la naturalesa territorial i urbana, econòmica i social de l'habitatge depèn en bona mesura de les condicions específiques del lloc on s'ubica.

En aquest sentit, i en relació amb l'exercici de les competències que els són pròpies, els municipis i altres ens locals tenen un important paper a desenvolupar en la programació i execució de les diverses polítiques públiques sobre habitatge que es puguin impulsar des del seu àmbit. Des de Mataró, l'empresa municipal de Prohabitatge serà la responsable d'executar els serveis de la nova Oficina de l'Habitatge a Mataró. Es tracta d'una de les primeres oficines d'aquestes característiques que es crea a Catalunya.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de la Direcció General d'Habitatge, pagarà la despesa originada pels serveis que presti l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Mataró, en funció del nombre d'expedients tramitats fins a un import màxim anual de 80.000 euros.

Facilitar l'accés a l'habitatge

Des de la seva creació, el 7 d'agost de 2002, l'empresa Prohabitatge ha multiplicat els serveis gratuïts destinats al ciutadà per tal d'adaptar-se a les necessitats de la població. Les seves dues grans línies d'actuació són facilitar l'accés a l'habitatge a la població i treballar per la renovació, actualització i manteniment del Parc d'habitatges de la ciutat, sempre amb criteris de cohesió social i de construcció sostenible.

El 29 de juny, Prohabitatge va signar el conveni per a la posada en marxa a Mataró de la Xarxa de Mediació per al lloguer social amb l'objectiu de donar suport a la Borsa d'Habitatge per al Lloguer Social i la Borsa Jove d'Habitatge de Mataró. Un altra servei de la Generalitat incorporat a l'empresa municipal que representa un exemple més de la tasca social que fa l'entitat municipal per apropar l'habitatge a tota la ciutadania.

Un dels eixos principals de les borses és el d'incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats i atendre així la població amb ingressos més baixos. A més a més, la Xarxa de mediació per al Lloguer social també gestiona els ajuts al pagament del lloguer per aquells col·lectius amb menys recursos econòmics.