Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament inicia els treballs d'ordenació dels talussos del cementiri dels Caputxins

Escoltar

L'Ajuntament inicia els treballs d'ordenació dels talussos del cementiri dels Caputxins

L'Ajuntament té previst iniciar aquesta setmana els treballs d'ordenació dels talussos del cementiri dels Caputxins. El projecte permetrà incorporar al barri de Rocafonda un espai actualment residual i convertir-lo en zona ajardinada, així com destacar l'existència del jaciment arqueològic dels Caputxins.

L'àmbit d'actuació són els talussos que queden entre els murs de tancament del cementiri i els carrers de Tàrrega i d'El Salvador, i comprèn dues zones d'intervenció clarament diferenciades.

La primera zona, de 1.749 m2, és una franja estreta i llarga d'uns 10 x 165 metres que ressegueix el carrer del Salvador fins a l'entrada del cementiri. La segona zona, de 5.678 m2, té forma irregular amb desnivells de fins a 20 metres des de la part més alta fins a la confluència dels carrers de Tàrrega i d'El Salvador. En aquest segon àmbit és on es troba el jaciment arqueològic.

A causa de l'important desnivell dels terrenys, el projecte s'ha plantejat com un jardí amb recorreguts interiors, i no com un parc amb places. Els espais es delimiten amb murs de contenció de diferents alçades, que ajudaran a suavitzar els pendents dels talussos.

El recinte tindrà quatre accessos. El primer estarà situat a la confluència dels carrers de Tàrrega i d'El Salvador i consistirà en unes escales de formigó que conduiran fins al jaciment arqueològic.

Hi haurà dues entrades més des del carrer de Tàrrega i també s'hi podrà accedir per un accés situat al costat de l'entrada principal del cementiri.

El jaciment arqueològic

El jaciment arqueològic dels Caputxins són les restes estructurals d'una vil·la romana que van ser descobertes al 1970 i que des de 2002 estan catalogades com a Bé Cultural d'Interès Local. El projecte actual inclourà els primers treballs de neteja de les restes i la seva delimitació amb una barana d'acer inoxidable.

Un mur de formigó de 4 metres d'alçada farà de contenció del jaciment en el límit amb el carrer d'El Salvador. La part superior del mur s'ha dissenyat per utilitzar-la com a banc.

Rocòdrom als murs del cementiri

Es preveu la millora dels murs de tancament del cementiri per adequar el seu aspecte al del nou mur de formigó del carrer d'El Salvador. L'alçada del mur superior del cementiri es reduirà, de 9 a 5 metres. L'actuació més significativa és, però, la construcció d'un rocòdrom en la seva base.

Es col·locaran una trentena de preses per a nens, a una alçada inferior a 1,80 metres, i un conjunt de preses per a iniciats, força més petites, que arribaran a una alçada màxima de 2,70 metres. A la zona del rocòdrom s'instal·larà un paviment especial de cautxú.

Quatre recorreguts per a vianants

S'han definit quatre itineraris per a vianants dins el recinte:

  • Itinerari 1: conduirà des del carrer de Tàrrega fins a les restes arqueològiques. La seva amplada és de 1,80 metres, amb un pendent del 8%, i està definit per ecotravesses de fusta.
  • Intinerari 2: acompanyarà el visitant al llarg del jaciment arqueològic a través d'una escala sinuosa, des de l'accés situat a la confluència dels carrers de Tàrrega i d'El Salvador i fins a la placeta central del recinte.
  • Itinerari 3: portarà, per unes escales d'un metre d'amplada, de la placeta central al rocòdrom.
  • Itinerari 4: conduirà, en paral·lel al carrer d'El Salvador, de la placeta central a l'entrada principal del cementiri. El camí estarà format per ecotravesses de pi, tindrà 170 metres de longitud i 1,80 metres d'amplada.

D'altra banda, hi haurà un itinerari de sauló per a l'accés dels vehicles de manteniment des del carrer asfaltat d'accés al CEIP Rocafonda.

Vegetació, mobiliari urbà i enllumenat

Es plantaran espècies autòctones en tot l'àmbit. Es col·locaran tres línies d'arbres de port piramidal, amb un total de 21 exemplars, pins pinyoners prop dels espais amb bancs, i gineteres i llorers com a plantes arbustives. Com a base del conjunt es plantarà penicetum i herbàcies. A l'itinerari 4 es plantaran dos tipus de jessamins, que s'enfilaran pel mur baix del cementiri.

Pel que fa el mobiliari urbà, es col·locaran bancs de formigó tipus Sòcrates, papereres i una font tipus Atlàntida a la placeta central. Respecte a l'enllumenat, es col·locarà una columna a la placeta central, un conjunt de lluminàries F-08 situades cada 12 metres al llarg de l'itinerari 4 i lluminàries SM-500 al camí de servei.

El projecte també inclou la reposició de les voreres perimetrals. El paviment de la vorera del carrer de Tàrrega estarà format per panots amb dibuix antilliscant. Està previst el soterrament de les línies elèctriques d'aquest carrer, a càrrec de la companyia elèctrica Fecsa Endesa.

L'Ajuntament ha adjudicat els treballs a l'empresa Talher SA per un import de 393.792,37 euros. El termini d'execució previst és de 17 setmanes. El projecte s'inclou en el Pla Integral de Rocafonda-El Palau.