Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament inicia les obres de construcció del nou pavelló poliesportiu de Cirera

Escoltar

L'Ajuntament inicia les obres de construcció del nou pavelló poliesportiu de Cirera

L'Ajuntament comença aquesta setmana les obres de construcció del nou pavelló poliesportiu de Cirera. El nou equipament s'ubicarà en un solar de titularitat municipal situat a la cruïlla de l'avinguda del Corregiment amb el carrer de Terrassa, a tocar del poliesportiu de Cirera ja existent.

Les obres han estat adjudicades a l'empresa TIFERCA SA per un import de 2.524.863 euros. Els treballs tenen una durada prevista de 16 mesos.

Malgrat que l'obra de l'edifici costarà 2.524.863 euros, la inversió global que es preveu realitzar en l'àmbit afectat és de 3.924.808 euros, ja que inclou també el trasllat del camp de Futbol-7 de Cirera, actuació que va ser adjudicada per 343.000 euros, la dotació del nou pavelló amb equipament esportiu (429.496 euros) i la urbanització dels entorns (358.196 euros). L'Ajuntament aprofitarà també per reurbanitzar un tram del carrer de Terrassa (269.253 euros).

L'Ajuntament ha rebut subvencions de la Diputació de Barcelona (2.168.000 euros) i del Consell Català de l'Esport, de la Generalitat de Catalunya (435.132,76 euros), per a l'execució dels treballs.

Característiques del poliesportiu

El solar on es construirà el nou equipament té una superfície de 8.975 m2, dels quals 3.582 m2 seran ocupats pel pavelló.

L'edifici tindrà uns 8 metres d'alçada i combinarà l'obra vista amb una coberta metàl·lica, el disseny de la qual ha estat concebut arquitectònicament com si es tractés d'una cinquena façana. És a dir, s'ha tingut una cura especial en el tractament de la teulada, donat que serà molt visible des dels edificis de l'entorn.

Prioritat a la pràctica de l'handbol

El nou poliesportiu permetrà la pràctica de diferents activitats esportives, però la prioritat d'ús serà l'handbol. El Patronat Municipal d'Esports i el club Joventut Handbol Mataró van treballar conjuntament en la definició i possibles usos dels espais, que finalment quedaran distribuïts de la següent manera:

  • Espais esportius

a) Pista de 44 x 42metres. Aquestes mides permeten dues pistes reglamentàries per competició d'handbol simultàniament (40 x 20), a més d'altres esports de sala (bàsquet, futbol de sala, voleibol€).

b) Sala de musculació per a entrenaments específics que es practiquen a la instal·lació.

  • Espais complementaris

a) A nivell de pista: 6 vestidors adaptats per a 18 persones amb dutxes, serveis i taquilles, 3 vestidors adaptats per a àrbitres, farmaciola i control de dopatge, 2 serveis sanitaris adaptats, 2 magatzems per a material esportiu i dels clubs, un magatzem de material de la instal·lació, un magatzem de la sala de musculació, una bugaderia, una sala de neteja, un vestíbul-recepció i sala de control d'accessos, i la sala d'instal·lacions elèctriques.

b) A nivell de grades: grades fixes per a 282 espectadors (ampliables fins a 686 amb una graderia mòbil), serveis sanitaris per al públic, vestíbul i bar, despatx de l'administració i sala de control de pista.

Mesures d'estalvi energètic

La mesura d'estalvi energètic més destacable es basa en la utilització del Tub verd, a través del qual s'aconseguirà aigua calenta sanitària i també es podrà realitzar el condicionament de l'aire.

Però el Servei d'Obres de l'Ajuntament també ha tingut en compte altres mesures en el disseny de l'edifici com ara la bona orientació, forma i disposició de les obertures de la instal·lació i l'aïllament tèrmic dels tancaments exteriors (coberta).

Trasllat del camp de Futbol-7

La construcció del nou pavelló provoca el trasllat del camp de Futbol-7, que va començar el passat 9 de desembre. Les obres es van adjudicar a l'empresa IOMSA per un import de 343.000 euros i tenen una durada prevista de 4 mesos.

El camp es desplaça a un solar proper comprés entre l'avinguda del Corregiment, el pati de l'escola pública de Cirera i el torrent de la Pólvora. La superfície de l'àmbit d'actuació és de 4.720 m2.

L'equipament se situarà a nivell intermig del solar, a tocar de la tanca del pati de l'escola. El camp, de 50 x 30 metres, serà de sauló compactat i estarà il·luminat amb 4 columnes de 12 metres d'alçada, amb 2 projectors cadascuna. Tot el perímetre estarà voltat per una tanca metàl·lica de 3 metres d'alçada, i darrera de les porteries es preveu també la instal·lació de xarxes de protecció de 6 metres d'alçada. Per solventar els desnivells del terreny i reduir l'impacte visual es faran talussos pavimentats amb llambordes recuperades.

D'altra banda, es construirà un aparcament amb capacitat per a 30 vehicles, amb accés per l'avinguda del Corregiment. La zona d'estacionament estarà il·luminada per una columna de 12 metres d'alçada amb 3 projectors.

El projecte d'urbanització també preveu obrir un passatge per a vianants, en el lateral oposat a la tanca del pati d'escola, que connectarà el nou sector residencial del Parc Central amb l'avinguda del Corregiment i l'àmbit dels equipaments esportius i escolars. El passatge, de 4 metres d'ample, estarà pavimentat amb llambordins de ceràmica i s'il·luminarà amb 9 columnes de 4 metres d'alçada.

En els diferents àmbits previstos es plantaran alzines i pins i, seguint l'alineació d'arbrat de l'avinguda del Corregiment, tres lledoners. D'altra banda, el projecte preveu completar la urbanització i l'enjardinament de l'entorn de la plaça de Francesc Flos i Calcat.