Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament participa en un programa que ofereix alternatives a la presó per a condemnats per diferents delictes

Escoltar

L'Ajuntament participa en un programa que ofereix alternatives a la presó per a condemnats per diferents delictes

El regidor de Seguretat i Prevenció, Ramon Bassas, i el de Benestar Social, Oriol Batista, han presentat avui en roda de premsa dues iniciatives destinades a que les persones condemnades per diferents delictes puguin commutar la seva pena per treballs en benefici de la comunitat i que els menors d'edat sancionats per consum o tinença de drogues il·legals puguin canviar les multes per programes educatius o de tractament.

L'objectiu general dels dos programes és substituir les sancions tradicionals, fins i tot la presó en el cas dels delictes, per mesures alternatives que repercuteixin positivament tant en la societat com en la reinserció de l'infractor.

L'Ajuntament ja ha dut a terme altres iniciatives per substituir sancions econòmiques per mesures educatives i reparadores. Des de l'any 1999, la Policia Local duu a terme cursos d'educació viària com a alternativa per als sancionats per infraccions lleus de trànsit. A més, enguany ha entrat en vigor l'Ordenança de Civisme, que també preveu mesures reparadores.

Programa de treballs en benefici de la comunitat

El Programa de treballs en benefici de la comunitat està impulsat per la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat, que l'octubre de l'any 2004 va signar un conveni de col·laboració amb les dues entitats municipalistes catalanes: la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) per al seu desenvolupament. L'Ajuntament de Mataró s'ha adherit a l'esmentat conveni, fet que implica que els treballs en benefici de la comunitat es podran realitzar en diferents serveis municipals.

El programa aprofundeix en la possibilitat que dóna el nou Codi Penal de substituir els ingressos en presó de curta durada per alternatives que repercuteixin en benefici de la comunitat sempre i quan el jutge ho determini i el condemnat ho accepti voluntàriament. Per aquest motiu, s'adreça als penats amb menys d'1 any de presó per diferents delictes com poden ser els relacionats amb el trànsit i la violència domèstica i, excepcionalment, també als condemnats pels mateixos motius amb menys de 2 anys de presó. Amb l'anterior Codi Penal, aquests condemnats complien les seves penes amb arrests domiciliaris de caps de setmana.

Els serveis municipals on es podrà desenvolupar el treball en benefici de la comunitat són:

Al Servei de Policia Local:

 • Manteniment: per fer comandes, neteges dels vehicles, neteges del taller, trasllat de material per a reparar o neteja de grafittis i espais públics.
 • Col·laboració en les tasques administratives.
 • Col·laboració amb els agents de la Unitat d'Educació Viària.
 • Suport en les campanyes de comunicació.
 • Suport a les tasques de consergeria.

Al Servei de Protecció Civil:

 • Suport a les tasques de prevenció d'incendis: recollida de residus susceptibles de provocar incendis en la zona rural.
 • Col·laboració en les campanyes de comunicació.
 • Suport en les tasques administratives

Al Servei Jurídic-Administratiu de Via Pública:

 • Tasques de suport administratiu
 • Tasques de col·laboració en projectes i estudis tècnics
 • Altres tasques.

Al Servei de Serveis Municipals:

 • Neteja de grafits, propaganda en el mobiliari urbà,
 • Control i seguiment dels abocaments de brossa incorrectes,
 • Tasques d'informació sobre els horaris de recollida dels diferents residus,
 • Altres tasques.
 • Al Servei de Benestar Social:

  • Tasques de suport als tècnics dels Casals d'Avis, Centre d'Acollida, Promoció Social o Centres Oberts.

  Als Serveis de Joventut i de Dona:

  • Col·laboració amb les tasques administratives.

  El programa té un doble objectiu: respecte del penat, i respecte de la comunitat.

  Respecte del penat:

  • Reparar simbòlicament la comunitat del dany ocasionat.
  • Responsabilitzar el penat de les seves accions i confrontar-lo amb la resposta penal.
  • Possibilitar que faci una acció positiva per a la comunitat.
  • Revaloritzar la seva autoimatge i descobrir el sentit i la utilitat dels serveis que tenen una dimensió social per a la comunitat.

  Respecte de la comunitat:

  • Implicar la comunitat en la resolució de conflictes.
  • Fer participar activament les institucions públiques i les entitats d'iniciativa social en la reinserció dels penats.
  • Minimitzar els estereotips sobre la delinqüència i els seus protagonistes.

  Alternativa educativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legals

  El programa Alternativa educativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legals està adreçat als joves menors d'edat que per primera vegada han efectuat una falta contra la salut pública per consum de drogues il·legals i que podrien ser sancionats per aquest motiu.

  L'objectiu és disminuir els riscos associats al consum de drogues i prevenir-ne el consum establint un pla d'acció, que implica la substitució de la multa si l'infractor accepta seguir un programa educatiu o tractament adequat. En tot moment es requereix la implicació dels pares o tutors en aquest procés.

  Aquesta iniciativa va sorgir en el marc del Pla Municipal de Drogodependències de Mataró i ha estat aprovat per la direcció general de Seguretat Ciutadana de la Generalitat.

  En el desenvolupament d'aquest programa juguen un paper important les organitzacions i administracions implicades en el Pla Municipal de Drogodependències: el Serveis de Benestar Social, de Salut Pública i de Policia Local de l'Ajuntament de Mataró; el Centre d'Atenció a les Drogodependències del Servei de Psiquiatria del Consorci Sanitari del Maresme; i els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial de Mataró.

  Un cop denunciat per primera vegada per consum o tinença de drogues, el jove pot manifestar voler acollir-se a aquest progama, fet que suspendrà temporalment el procediment sacionador. El Centre d'Atenció a les Drogodependències defineix el circuit adequat per al jove infractor en funció del tipus de consum i factors de risc diagnosticat. Estan previstos 3 tipus de circuits: un per al consum experimental sense factors de risc; un altre per al consum experimental amb factors de risc, i, finalment, un per consum habitual.

  En el cas del consum experimental sense factors de risc, el jove haurà de participar en sessions d'intervenció preventiva grupal desenvolupades pel Pla Municipal de Drogodependències. En el cas que es tracti d'un consum experimental però amb factors de risc, a més de la participació en aquestes sessions, el Servei de Benestar Social durà a terme un seguiment del jove. Si es tracta d'un consum habitual, el Centre d'Atenció a les Drogodependències iniciarà un pla de tractament. Si el jove supera el règim alternatiu establert pels professionals, el procediment sancionador serà suspès definitivament.