Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta el Pla Local d'Habitatge 2005-2015

Escoltar

L'Ajuntament presenta el Pla Local d'Habitatge 2005-2015

Avui, dimarts 8 de novembre, el regidor d'Habitatge, Genís Bargalló, ha presentat en la Comissió Informativa de Serveis Territorials la primera proposta del Pla Local d'Habitatge 2005-2015, que està previst portar-se a l'aprovació de la propera junta de govern local.

El document pretén donar resposta a la demanda social d'habitatge a Mataró i s'estructura en dues línies d'actuació: facilitar l'accés a l'habitatge i promoure la rehabilitació i el manteniment del parc d'habitatges existents.

El Pla compta amb un pla de participació específic per tal que la proposta que ara presenta l'Ajuntament sigui coneguda i valorada pels ciutadans. En aquest sentit, estan previstes sessions informatives a tots els consell municipals de participació i als col·lectius interessats i també diverses sessions al Consell de Ciutat, al primera de les quals tindrà lloc el pròxim 17 de novembre. Aquest últim òrgan constituirà un grup de treball que s'encarregarà d'elaborar un informe al respecte. L'objectiu és que al gener del 2006 s'hagi pogut portar a aprovació el document definitiu del Pla Local d'Habitatge. Durant tot el procés es podrà participar també a través del web municipal (eina Consensus).

Objectius i diagnosi prèvia: la necessitat d'habitatge assequible

El Pla Local d'Habitatge planifica les polítiques d'habitatge públiques a 10 anys vista amb l'objectiu principal de garantir la cohesió social i estableix un marc de treball que pretén donar resposta a una de les preocupacions més importants de la ciutadania: l'accés a l'habitatge. Aquest pla neix amb l'objectiu de facilitar l'accés dels mataronins i mataronines a un habitatge digne amb independència de la seva situació social i econòmica, i ha de contribuir a millorar la qualitat del parc d'habitatges existent garantint una millor eficiència de l'ús residencial i de l'ús social de l'habitatge.

En la diagnosi de la situació de partida pel que fa a les necessitat d'habitatge de Mataró, s'estima que fins el 2015 es crearan entre 8.618 i 11.280 noves llars (donat que la població pot arribar a ser d'entre 133.000 i 140.000 habitants). Es calcula que en 10 anys es construiran a Mataró uns 7.243 habitatges nous: 3.050 habitatges dins la ciutat i 4.193 en nous sectors, sectors vigents sense desenvolupar i sòls dotacionals.

En base als ingressos familiars i els preus dels habitatges ens trobem que al voltant d'un 34% de les unitats familiars, és a dir, entre 2.930 i 3.835, no podran accedir al mercat lliure d'habitatges i precisaran d'ajuts públics.

Les línies d'actuació i pressupost

El pla preveu cobrir aquesta necessitat a partir de diferents línies d'actuació i estima que és necessari realitzar una inversió anual d. 11.175.000 euros:

  1. Per una banda, a través de la construcció d'habitatge de promoció pública. El Pla preveu la construcció de 1.505 habitatges amb preu de protecció pública*. Més de la meitat seran de lloguer, la qual cosa contribuirà a apropar-se a l'estructura de la demanda social d'habitatge de Mataró. Aquests habitatges nous s'aniran incoporant al parc d'habitatge públic en els següents anys: 103 que ja estan construïts o en construcció el 2005, 72 el 2007, 206 el 2008, 588 el 2009, 330 el 2010 i 309 en els darrers 5 anys.
  2. Per altra banda, a través de la mediació per al lloguer. El Pla preveu la incorporació al mercat de lloguer d'entre 800 i 1000 habitatges. Així, tenen un pes molt important en el Pla les polítiques destinades a incorporar els habitatges buits o desocupats a les borses socials d'habitatge.
  3. Complementàriament, a través de l'adquisició i rehabilitació d'habitatge existent. El Pla preveu aconseguir que s'incorporin entre 275 i 325 habitatges més, mitjançant la intervenció directa amb la compra i la recuperació d'edificis rehabilitant-los per al lloguer i també de la promoció de les diferents línies d'ajut a la instal·lació d'ascensors i la millora de l'accessibilitat.

A través d'aquestes tres vies, s'aconseguirien entre 2.580 i 2.830 habitatges assequibles.

El marc legal

El Pla Local d'Habitatge 2005-2015 està avalat pel nou ordenament legal i per les dotacions econòmiques necessàries, tant per part de la Generalitat de Catalunya com pel propi Ajuntament.

Aquest nou marc legal que ofereix noves eines d'intervenció, està format per: La Llei 2/2002 de 14 de març d'Urbanisme, modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local; el Pla del Dret a l'Habitatge desplegat substancialment pel Decret 454/2004 de 14 de desembre, de desplegament del Pla del Dret a l'Habitatge 2004-2007; el Decret 455/2004, de 14 de desembre regulador del Pla de Rehabilitació de Catalunya (2004-2007) i el Reial decret 801/2005 d'1 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Estatal 2005-2008, per afavorir l'accés dels ciutadans a l'habitatge. Aquests decrets possibiliten donar un impuls, prioritzar i destinar recursos a diferents actuacions relacionades amb la rehabilitació i millora d'edificis i habitatges.

*Els habitatge amb preu de protecció pública poden ser: habitatge concertat (promogut pel sector privat però amb preu pactat, normalment inferior al mercat però superior al HPO), i els dos tipus d'habitatge protegit (HPO): tant de règim general (destinats a persones amb ingressos familiars no superior a 5,5 vegades el salari mínim interprofessional) com de règim especial (destinats a persones amb ingressos familiars no superiors a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional).