Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament prioritzarà el reallotjament de persones amb problemes de mobilitat quan sigui inviable posar ascensor a l'edifici

Escoltar

L'Ajuntament prioritzarà el reallotjament de persones amb problemes de mobilitat quan sigui inviable posar ascensor a l'edifici

El Ple va aprovar ahir per unanimitat una resolució conjunta de tots els grups municipals referent a les actuacions per promoure la instal·lació d'ascensors a la ciutat. La resolució preveu també prioritzar la possibilitat d'arribar a acords per reubicar persones amb problemes de mobilitat en altres habitatges quan sigui inviable instal·lar ascensors en el seu pis. El grup municipal de CiU va retirar la proposta que havia presentat al Ple en favor d'un text consensuat per tots els grups.

El text íntegre de la resolució és el següent:

"Amb la voluntat de prioritzar el desenvolupament d'una política de rehabilitació d'habitatges, i especialment el foment de la instal·lació d'ascensors a edificis vells, pensant en aquells ciutadans i ciutadanes que presenten problemes de mobilitat, es proposen mesures per a assolir amb més celeritat els objectius marcats en aquest sentit per Prohabitatge.

El passat dia 22 de juliol, el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Salvador Milà i Solsona, i l'alcalde d'aquest Ajuntament, Joan Antoni Baron i Espinar, van signar el conveni d'encàrrec de gestió relatiu a l'Oficina Local de l'Habitatge de la Generalitat.

En aquest sentit, i en relació amb l'exercici de les competències que els són pròpies, els municipis i altres ens locals tenen un important paper a desenvolupar en la programació i execució de les diverses polítiques públiques sobre habitatge que es puguin impulsar des del seu àmbit. Des de Mataró, l'empresa municipal de Prohabitatge serà la responsable d'executar els serveis de la nova Oficina de l'Habitatge a Mataró.

Així doncs, considerem aquesta nova Oficina de l'Habitatge com a instrument idoni i eficaç per assolir els objectius d'adaptació i rehabilitació d'un major nombre d'edificis d'habitatges amb la instal·lació d'ascensors.

Es per tot l'exposat que proposem l'adopció dels següents ACORDS:

1. L'Oficina Local d'Habitatge oferirà a aquelles comunitats interessades en instal·lar ascensors en el seu edifici però amb dificultats d'execució per motius econòmics, les màximes facilitats d'ajuts en el finançament per a la realització de les obres, arribant a acords amb empreses instal·ladores per abaratir costos, realitzant convenis amb entitats financeres, i avançant els diners de l'import subvencionable per la Generalitat.

2. Que allà on sigui inviable tècnicament instal·lar ascensors i hi visquin persones amb problemes de mobilitat, es prioritzi la possibilitat d'arribar a acords amb aquestes persones per a poder facilitar-los la seva reubicació en altres pisos que disposin d'ascensor".