Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament s'adhereix a la campanya "Armes sota control"

Escoltar

L'Ajuntament s'adhereix a la campanya "Armes sota control"

El Ple del passat 3 de febrer va aprovar per unanimitat una moció conjunta de tots els grups municipals amb la qual l'Ajuntament s'adhereix a la campanya "Armes sota control", que impulsen diferents organitzacions no governamentals. El text íntegre de la moció és el següent:

"Darrerament ha augmentat el nombre d'armes fabricades i comercialitzades a nivell mundial. Aquest comerç d'armes està fora de qualsevol control i permet que les armes arribin a mans de governs repressius, perpetradors d'abusos contra els drets humans, i criminals

Aquest comerç mundial d'armes té tres terribles conseqüències:

  • Minvar el desenvolupament dels països receptors, donat que en gran part els diners destinats a aquest comerç o els pressupostos de defensa d'aquests països van en detriment de la inversió en sanitat, educació o d'altres serveis i béns bàsics per a la supervivència o el desenvolupament de les societats afectades.
  • Fomentar la solució armada dels conflictes i trencar o impossibilitar les vies de diàleg com a forma de resolució dels conflictes entre les persones.
  • Alimentar els conflictes armats al fer arribar les armes a certs governs o a zones inestables, amb l'evident vulnerabilitat dels civils que davant de qualsevol conflicte són els principals afectats per la repressió, el foc creuat o "amic" (si pot ser amic l'ús de qualsevol arma) o l'abús dels drets humans.

La Conseqüència tràgica derivada d'aquest comerç és que cada minut es produeix la mort d'una persona al món, i moltes més persones amb ferides greus.

Malgrat els avenços realitzats en el si de la UE, és necessari un major control i transparència sobre el comerç d'armes a països o regions on es vulneren les normes establertes en el Codi de Conducta de la UE en matèria d'exportació d'armes.

La UE hauria d'exercir un paper més actiu en la promoció de la pau i la seguretat mitjançant iniciatives per a limitar la proliferació d'armes, afavorir el desarmament i lluitar contra el tràfic il·lícit d'armes, amb un control més estricte de les exportacions d'armes en les fronteres exteriors de la UE.

Tot i reconèixer que el govern espanyol ha fet avenços en la política per la pau, com pot ser la retirada de tropes d'Irak, cal tenir en compte que en exercicis recents, ha aprovat contractes d'exportació d'armes amb alguns països o zones amb conflictes o amb inestabilitat, com pot ser Aràbia Saudita (1.300 milions d'euros), Turquia (278 milions), Filipines, l'Índia, Indonèsia, Nepal, Pakistan, Corea del Sud, Taiwan, Sri Lanka, Colòmbia o Veneçuela.

Atès que aquests contractes, en cas de dur-se a terme, podrien vulnerar el Codi de Conducta de la UE adoptat el 1998, el qual estableix que "no es poden transferir armes a països embargats, en conflicte, inestables, que no respecten els estàndards de drets humans, amb problemes de desenvolupament o en els quals existeixi risc evident de desviament de la venda a un tercer país".

Atès que Espanya no disposa de cap regulació sobre la intermediació d'armes, de manera que, actualment, els intermediaris d'armes no han de passar per cap filtre previ d'investigació ni estan obligats a informar sobre les seves operacions. La inexistència d'un registre contrasta amb altres productes: un exportador de taronges valencianes, por exemple, sí està obligat a estar registrat.

Atès que els informes sobre exportacions d'armes que el govern remet anualment al Congrés dels Diputats no ofereixen la transparència necessària per a un control efectiu de les vendes espanyoles d'armament. A manera d'exemple, algunes categories de productes sobre les quals s'informa són exageradament vagues, com la tercera, on es contemplen des de bombes i granades fins a submarins i avions de combat. Tampoc es dóna informació sobre el valor de cada categoria per país de destinació.

Tenint en compte que Amnistia internacional, Intermón Oxfam i IANSA (International Action Network on Small Arms), han endegat la campanya "Armes sota control" per demanar el control del comerç i ús d'armes.

És per això que els grups municipals de l'Ajuntament de Mataró proposen al Ple Municipal l'adopció dels següents

Acords

  1. L'Ajuntament de Mataró s'adhereix a la campanya "Armes sota control" organitzada per les entitats esmentades i ofereix els equipaments de la ciutat, així com el programa d'activitats local, per a la difusió de la campanya.
  2. Demanar al Govern espanyol i al Parlament Europeu que desenvolupi i reforci els controls regionals d'armes impulsant una llei estatal sobre comerç d'armes coherent amb el Codi de Conducta Europeu.
  3. Demanar al Govern espanyol i al Parlament Europeu el compliment estricte dels criteris que preveu el Codi de Conducta de la UE sobre Transferències d'Armes, i la seva aplicació a les activitats dels intermediaris.
  4. Demanar que el Govern espanyol informi de forma clara i transparent sobre el comerç d'armes a l'estat espanyol i que lideri a la Unió Europea el procés d'adopció d'un Tractat Internacional sobre Comerç d'Armes.
  5. Demanar al Govern espanyol i al Parlament Europeu que controlin rigorosament els intermediaris i persegueixin els traficants d'armes que operen a través o des del seu territori.

Que és comuniqui aquesta resolució a Intermón Oxfam, Amnistia Internacional, IANSA, al Govern espanyol, al Parlament Europeu, a la ONU i a les entitats locals de Mataró que treballen per la pau, la cooperació i la solidaritat."