Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament s'adhereix a la Declaració de la Generalitat i les entitats municipalistes contra la violència vers les dones

Escoltar

L'Ajuntament s'adhereix a la Declaració de la Generalitat i les entitats municipalistes contra la violència vers les dones

El Ple va aprovar ahir per unanimitat una resolució per adherir l'Ajuntament a la Declaració institucional elaborada per la Generalitat de Catalunya i les organitzacions municipalistes de Catalunya amb motiu del Dia Internacional contra la violència envers les dones, que es va commemorar el passat 25 de novembre. La proposta la van presentar de manera conjunta tots els grups municipals.

El text de la resolució és el següent:

"Atès que el passat 25 de novembre es va commemorar el dia mundial contra la violència envers les dones. La Generalitat de Catalunya, i les organitzacions municipalistes de Catalunya, van elaborar una declaració institucional per tal d'unir esforços per aconseguir excloure la violència de gènere de la societat catalana.

Atès que les entitats del consell per la igualtat d'oportunitats de la ciutat de Mataró van elaborar i llegir el passat 25 de novembre un manifest contra la violència de gènere on es demanava que les administracions col·laboressin per sensibilitzar a la ciutadania, assegurar l'efectivitat i l'eficàcia de la llei integral contra la violència de gènere, la justícia ràpida i eficaç per a les víctimes de maltractaments, l'especialització dels recursos i formació dels professionals segons l'especificitat social i cultural de les dones, l'atenció a totes les dones immigrants, i l'educació i socialització preventiva de la violència de gènere.

Atès que la violència de gènere constitueix una lacra de caràcter mundial. Un atemptat contra els drets humans i la dignitat de les persones, que impedeix a la nostra societat continuar avançant pel camí del benestar i del progrés que tots desitgem.

El Ple de l'Ajuntament pren el següents acords:

1. Adherir-se a la Declaració amb motiu del dia mundial contra la violència envers les dones, el contingut de la qual és:

  Declaració 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones, 2005.

  La violència contra les dones és una greu vulneració dels drets humans més elementals, el primer dels quals és el dret a la vida. Avui, Dia Internacional contra la violència envers les dones, les institucions públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat i els ajuntaments, volem expressar el nostre condol per la mort de,

  Maria Isabel, Carmen, Petronela, Aisha, Nelly, M.Mercè, M.Antònia, Carme, Dimita, Soledad, Maria del Carmen, Maureen, Consol i Yang

  víctimes de la violència masclista a Catalunya durant aquest 2005. Les administracions catalanes hem de reconèixer que, malgrat els esforços realitzats en la prevenció d'aquesta violència, el degoteig de dones mortes a causa de la violència masclista es segueix manifestant com un fenomen persistent.

  Davant aquesta evidència, les administracions públiques catalanes hem d'apel·lar a la necessitat d'unir esforços per incrementar l'eficàcia dels nostres compromisos vers un canvi de mentalitats que faci possible que les dones puguin gaudir plenament del seu estatus de ciutadanes.

  En conseqüència, al costat de la nostra intervenció per pal·liar els efectes que aquesta violència té sobre les dones i el seu entorn, tenim també el compromís d'implicar-nos en la sensibilització social necessària per propiciar una transformació cultural que contribueixi a un nou pacte social entre dones i homes. Un nou pacte basat en relacions lliures de violència, que posi en el centre la vida humana i la llibertat de les persones, sense distinció de sexes.

  Ara, al costat de totes les mesures, els recursos i les experiències pioneres dutes a terme pel moviment de dones, pels ens locals i també gràcies a les pròpies dones que han passat per situacions de violència, seguim treballant per a la creació de nous instruments que allunyin cada cop més la violència masclista de la nostra realitat i del nostre imaginari social. Un d'ells és el foment de la coordinació interinstitucional i un altre és l'avantprojecte de la Llei dels drets de les dones per a l'eradicació de la violència masclista, elaborat pel Govern de la Generalitat i que en aquests moments està en procés de participació pública. Aquesta Llei no és un punt final, sinó un punt de partida, una part del procés que s'haurà de completar amb les pràctiques de tots els àmbits implicats.

  Les administracions públiques catalanes volem manifestar, doncs, el nostre compromís polític en la definició de noves estratègies i el desplegament dels recursos necessaris que vagin minvant els efectes que aquesta violència té sobre les dones en particular i, al capdavall, sobre tota la ciutadania del nostre país. I volem expressar alhora, en el marc simbòlic del Dia Internacional contra la violència envers les dones, que és viable, i per tant necessari, avançar cap a escenaris que ens ajudin a configurar una Catalunya lliure de violència masclista.

2. Treballar des de l'administració local en la línia que apunta la declaració, i donar suport a les administracions competents per el desenvolupament de polítiques encaminades a la tolerància zero als maltractaments.

3. Notificar aquests acords a les entitats del consell per a la igualtat d'oportunitats de Mataró. Als grups del Parlament de Catalunya, i als grups del Congrés del Diputats."