Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament tornarà a demanar a la Generalitat la creació de més jutjats a Mataró

Escoltar

L'Ajuntament tornarà a demanar a la Generalitat la creació de més jutjats a Mataró

El Ple de dijous va aprovar per unanimitat una proposta presentada per CiU referent a la necessitat d'ampliar el nombre de jutjats a Mataró. La proposta va incorporar una esmena del PSC.

El text íntegre aprovat és el següent:

"La nostra ciutat, com a cap de partit judicial, constitueix actualment la seu territorial de quatre jutjats de primera instància, quatre jutjats d'instrucció, un jutjat de família, un jutjat del social i un jutjat penal, agrupats a l'edifici emblemàtic de la Plaça Tomàs i Valiente. El creixement progressiu de la nostra ciutat, així com de la resta de les poblacions agrupades sota aquest mateix partit judicial, ha fet incrementar, en els darrers anys, el nombre d'assumptes judicials com a reflex consegüent de l'increment de conflictivitat de les relacions jurídiques. El col·lectiu d'advocats i procuradors, i els mateixos funcionaris judicials i col·lectiu de Jutges i Magistrats, han fet sovint palesa la necessitat d'ampliar la dotació de nous òrgans judicials per alleugerir, en el seu conjunt, el repartiment d'assumptes, atès l'extremat grau de saturació que es pateix a l'actualitat, amb el consegüent retard de l'administració de justícia.

Els grups municipals signants entenen que l'Administració de Justícia és un servei fonamental per als ciutadans, i que resulta essencial i imprescindible pel control dels conflictes socials i de les relacions jurídiques. Sota una visió de Ciutat, i tenint en compte la condició de cap de partit judicial, no hem de perdre de vista que aquesta organització centralitzada dels jutjats suposa un punt atractiu i aglutinant de les relacions jurídiques, nascudes de diversitat d'activitats econòmiques, relacions personals i socials, no només de l'àmbit estricte de la nostra ciutat sinó també de la gran majoria de poblacions de la comarca del Maresme. Sobretot, hem de tenir present que estem tractant un servei la millora del qual sempre suposarà un benefici pels nostres ciutadans.

L'ampliació del nombre d'òrgans judicials comportarà una major celeritat en la solució dels assumptes judicials i això contribuirà a que els nostres ciutadans vegin solucionats de forma més ràpida els seus conflictes, fet que, sens dubte, contribuirà en millorar la seva qualitat de vida i a estalviar-los el patiment psicològic generat, habitualment, per la desesperació davant la manca de tutela judicial efectiva. 

Per tot l'exposat, el Ple Municipal pren els següents

ACORDS:

- Reiterar la petició al Govern de la Generalitat a fi de que en la proposta de creació de nous òrgans judicials a Catalunya per a l'any 2006 que ha de fer el Ministeri de Justícia sol·liciti la creació del jutjat penal número 2 i la creació de dos nous jutjats de primera instància més a Mataró.

- Que, així mateix, faci arribar aquesta mateixa petició de creació dels òrgans judicials esmentats directament davant el Ministeri de Justícia."