Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde visita les obres de reurbanització de la plaça de la Gatassa

Escoltar

L'alcalde visita les obres de reurbanització de la plaça de la Gatassa

L'alcalde, Joan Antoni Baron, i la regidora d'Obres, Montserrat López, han visitat avui les obres de reurbanització de la plaça de la Gatassa, que executa l'empresa municipal d'urbanisme, PUMSA. El nou espai públic s'està construint a sobre de l'aparcament subterrani de 80 places promogut per l'empresa municipal GINTRA (Gestió Integral del Trànsit de Mataró).

La nova plaça tindrà dos nivells, donat el pendent que presenta el terreny, que és de més de cinc metres entre el punt més elevat i el més baix. L'espai públic quedarà delimitat pels carrers de Salvador Llanas i de la Gatassa i per un bloc de pisos adjacent. Les obres, que van començar al mes de març, inclouen l'eixamplament de les voreres del carrer de la Gatassa, així com la millora dels recorreguts i l'accessibilitat per a vianants a la plaça, suprimint les barreres arquitectòniques.

Una plaça enjardinada amb dos nivells

La superfície a reurbanitzar amb motiu de les obres de l'aparcament és de 2.897 m2, dels quals 1.789 m2 corresponen directament a la plaça pública enjardinada.

La nova plaça de la Gatassa tindrà dos nivells comunicats a través d'una rampa situada a la cantonada amb el carrer de Salvador Llanas. El nivell inferior és el més gran, contindrà l'edicle d'accés a l'aparcament subterrani i tindrà una zona d'estada i una altra de jocs infantils, on s'hi instal·larà una pèrgola. Al nivell superior es mantindrà el passeig arbrat que dóna accés als comerços de la zona, ampliant-lo a quatre metres d'amplada. Una escala connectarà l'equipament amb el passatge de vianants i els edificis d'habitatges situats al nord de la plaça.

El projecte representa una actuació important pel que fa a la jardineria, que compta amb xarxa de reg automatitzada. En l'àmbit concret de la plaça hi haurà 25 arbres: es transplantaran les dues palmeres que ja existien i es posaran 6 exemplars de mèlia, 6 d'acàcia taperera i 11 de xicranda. D'altra banda, al passatge per a vianants es plantaran 9 exemplars de ginkgo, i tres ginkgo més a les voreres del carrer de Gatassa, on també hi haurà 5 fotímies. També hi haurà jardineres amb juníperus i es farà una estesa de triturat d'escorça de pi tant a les jardineres com als escossells dels arbres.

La zona central d'estada es pavimentarà amb llambordí ceràmic i es completarà amb la plantació dels nous arbres i plantes tapissants, a més de transplantar les palmeres. En canvi, la zona de jocs infantils serà de sauló i quedarà delimitada per una tanca de protecció i pel mur de la rampa que separa els dos nivells. Concretament, en aquest indret es col·locaran 3 balancins sobre molles (un d'ells per a infants amb mobilitat reduïda), 2 tobogans i un gronxador doble.

Pel que fa a la resta de paviments que es faran servir, està previst que les zones de pas de vianants i la rampa siguin de pedra artificial abuixardada i que les voreres que envolten la plaça siguin de panot.

El nou enllumenat consistirà en dos tipus de llums: columnes amb esfera als perímetres i un altre tipus de columnes de llum (tipus Sant Oleguer) a l'interior de la plaça i al passatge de vianants.

Finalment, es col·locarà nou mobiliari urbà consistent en bancs de fusta d'Iroko, papereres metàl·liques i una font.

L'adequació de les voreres perimetrals de la plaça, on es construiran guals per suprimir barreres arquitectòniques, permetrà a la companyia Aigües de Mataró revisar prèviament els trams de canonades que passen per sota i fer les adequacions que siguin necessàries. Pel que fa a la resta de serveis, està previst eliminar la xarxa d'electricitat aèria que creua l'àmbit de l'obra, grapant els cables a les façanes i soterrant aquells trams on sigui possible.

L'empresa Paviments Martín 1998 SL duu a terme les obres de la plaça per encàrrec de PUMSA. L'actuació suposa una inversió de 450.000 euros i està previst que les obres acabin a principis de 2006.