Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'atur registrat a Mataró es redueix en 235 persones en el darrer trimestre de 2004

Escoltar

L'atur registrat a Mataró es redueix en 235 persones en el darrer trimestre de 2004

L'any 2004 va acabar amb 4.795 persones desocupades registrades a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (OSOC) de Mataró 1 - L'Esplanada, que inclou dades dels municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar. Malgrat que aquesta xifra de desocupats a Mataró és la més alta d'un mes de desembre des de 1998, a l'hora d'analitzar l'evolució de l'atur s'observa com les llistes es van aprimar un 4,7% en els darrers tres mesos de l'any passat, exactament en 235 persones.

Tot i això, el nombre de desocupats es va incrementar un 11,5% respecte desembre de 2003, amb un total de 494 persones més. Aquest increment, però, assenyala un fre respecte al que es va registrar en el trimestre anterior.

Aquestes dades es recullen en el butlletí trimestral Observatori del Mercat de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró. En el butlletí número 36 s'analitzen les dades del quart trimestre de 2004 a la ciutat i el seu àmbit d'influència més proper.

Amb 4.795 desocupats a la ciutat, i una població activa de 61.343 persones (segons les dades oficials de població activa del cens de 2001 fetes públiques per l'INE), la taxa d'atur registrada queda situada en el 7,8%, una taxa superior a la de la província de Barcelona (6,8%) i a la de Catalunya (6,5%), i lleugerament inferior a la del conjunt d'Espanya (8,6%).

L'atur de les dones augmenta més

El creixement de l'atur en el darrer any s'ha centrat un cop més en les dones, que han vist com s'incrementaven les seves llistes en un 16,2%. Els homes també han patit l'augment de la desocupació, si bé ha estat clarament inferior a la de les dones, un 5,6%.

El diferent ritme de creixement de l'atur entre homes i dones ha accentuat el diferencial d'aturats d'ambdós sexes. Així, el 42,5% dels desocupats registrats a l'OSOC de Mataró 1-L'Esplanada són homes (2.037 persones), mentre que les dones representen el 57,5% (2.758 persones). Aquest diferencial és encara més evident en la taxa d'atur, ja que en els homes és del 5,7% mentre que en les dones és gairebé el doble, el 10,7%.

Per edats, el tret més rellevant és que els desocupats i desocupades de més de 44 anys (2.093 desocupats, el 43,6%) superen €per primer cop des de les primeres dades que estan a disposició del Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, que daten de 1992€ als que tenen entre 25 i 44 anys (2.060 desocupats, el 42,9%). En aquest canvi del col·lectiu més nombrós hi té a veure tan el progressiu envelliment de la població de Mataró, com els problemes que té la gent de més edat per trobar feina. Pel que fa al col·lectiu d'aturats registrats més jove, menys de 25 anys, ha crescut en el darrer any en només 16 desocupats, arribant el total d'aquest col·lectiu als 642 desocupats.

Distribució per sectors econòmics

En l'anterior Observatori es va produir un canvi en el sector econòmic amb més desocupats, quan la indústria va donar pas al sector serveis. En el darrer trimestre de 2004 es referma aquest canvi en l'estructura de l'atur registrat a Mataró per sectors, ja que 2.113 desocupats €el 44,1%€ han tingut la seva darrera feina en el sector serveis. A la indústria, els desocupats registrats són 1.985 persones €el 41,4%€. Aquest canvi es fruit d'un creixement de l'atur registrat molt més accelerat en els serveis que en la indústria, com ho demostra l'increment interanual del 28,1% en el sector terciari, davant 5% en el sector industrial. Filant més prim dins d'aquest dos sectors, trobem que la indústria tèxtil i de la confecció ha engreixat les llistes de desocupats en el 2004 en 70 persones €un 4,5%€, i que el dedicat a activitats complementàries per a les empreses (entre les que s'inclou la selecció i col·locació de personal) ha augmentat un 54% i ja és el segon sector amb més desocupats darrera el tèxtil.

La construcció i els que busquen la primera feina, són col·lectius amb un menor pes dins l'estructura de l'atur a Mataró (junts representen el 14%), i en la seva variació interanual ambdós presenten un descens de l'atur registrat, un 2,6% en el primer i un 19% en el segon.

Més aturats entre el grup amb nivell d'instrucció més baix

El grup de desocupats amb estudis primaris és el més nombrós a l'OSOC de Mataró 1-L'Esplanada, amb 4.058 persones €el 84,6% dels desocupats€, i ha estat també on s'ha incrementat la desocupació en els darrers dotze mesos, amb un 14,2%. Als altres dos grups de desocupats l'atur registrat s'ha reduït: un 0,2% entre els que tenen estudis secundaris i un 4,8% entre els que tenen estudis universitaris.

Evolució de la contractació

L'ús dels contractes de curta durada és la tònica dominant en la contractació a Mataró. En el quart trimestre de 2004 el 59% dels contractes tenen una durada de menys de sis mesos, i d'aquests, el 40% tenen una durada inferior al mes. A l'altra banda, els contractes indefinits en el quart trimestre han representat l'11,3% de la contractació de Mataró.

Per tercer trimestre consecutiu, la contractació femenina supera la masculina. Un 52,4% dels contractes han estat per a les dones i el 47,6% per als homes.

Per grups d'edat, gairebé el 30,5% dels contractats tenien entre 30 i 44 anys, si bé cal matisar que aquest grup d'edat abasta un període de 15 anys. Per contra els que tenen entre 20 i 24 anys, que abasten només 5 anys, concentren el 26,2% de la contractació de la ciutat. Els majors de 44 anys, amb el 43,6% d'aturats registrats a la ciutat, concentren només l'11,6% dels contractes comunicats a l'OSOC de Mataró 1-L'Esplanada.

En la distribució per sectors, el 77,5% dels contractes que s'han signat en el quart trimestre corresponen al sector serveis. A la indústria, li corresponen el 10,7% i a la construcció l'11%.