Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'enllumenat públic de Mataró creix un 28,52% en cinc anys però el cost energètic només augmenta un 4,77%

Escoltar

L'enllumenat públic de Mataró creix un 28,52% en cinc anys però el cost energètic només augmenta un 4,77%

Mataró ha augmentat en cinc anys, de 1999 a 2004, en un 28,52% els punts de llum que hi ha als carrers, parcs i places. Malgrat aquesta millora de l'enllumenat públic, l'increment del cost energètic va ser al 2004 només un 4,77% superior respecte a 1999, quantitat inferior a l'IPC d'aquests anys.

L'any 1999 l'enllumenat públic estava format per 10.369 punts de llum, que suposaven un cost energètic de 827.897 euros, l'equivalent a 79,84 euros per punt de llum. Al 2004, Mataró tenia 13.327 punts de llum, amb un cost energètic de 867.395 euros i un cost per punt de llum de 65,08 euros.

La reducció en el cost del consum energètic ha estat fruit dels projectes de renovació que s'han dut a terme des de 1999 per augmentar l'eficiència de l'enllumenat públic, d'acord a l'auditoria sobre l'estat de les instal·lacions aprovada aquell mateix any. Els projectes de reforma han aplicat els criteris d'eficàcia energètica i sostenibilitat d'acord a la normativa vigent i als objectius de l'Agenda 21 local. Tenint en compte l'increment dels punts de llum, les millores introduïdes a les instal·lacions d'enllumenat va permetre al 2004 un estalvi en el cost energètic anual estimat en el 22,5% respecte al 1999, l'equivalent a 195.122 euros.

Nova auditoria energètica

L'Ajuntament va finalitzar a desembre de 2004 una nova auditoria per continuar reduint els costos del servei. Aquesta vegada es tracta d'una auditoria energètica, no de l'estat de les instal·lacions, que s'ha realitzat als 188 quadres d'enllumenat públic instal·lats a Mataró. L'estudi recomana l'actualització de les potències i tarifes, la preparació dels comptadors per a la completa liberalització del mercat energètic al 2007, i la telegestió dels quadres per optimitzar el control dels mateixos.

La Junta de Govern ha aprovat avui el projecte de control tarifari i telegestió que recull les actuacions necessàries per implantar l'auditoria energètica. L'objectiu és tenir un enllumenat públic en les millors condicions tarifàries possibles, de forma que una vegada executats els canvis previstos dins de l'auditoria es tindrà un millor control del consum real de cada quadre i es podran prendre les mesures adients en cada moment.

Pla d'actuació 2006-08

Les actuacions que es desenvoluparan com a recomanació de l'auditoria energètica són les següents:

  • Canvi de condensadors dels quadres
  • Canvi de comptadors: es retiraran els vells, que se substituiran per comptadors electrònics adaptats al mercat liberalitzat, es reposarà el material en mal estat, es realitzarà una neteja interior i exterior dels armaris dels comptadors i es tramitarà amb la companyia subministradora el canvi a la tarifa més adient i l'actualització de potències

  • Aplicació de la telegestió: s'instal·larà en els quadres un dispositiu de control que permetrà el control centralitzat i la telegestió via mòdem GSM. La telegestió permetrà modificar selectivament el temps d'encesa i apagada dels punts de llum, en funció de la lluminositat ambiental; reduir el temps de reparació d'avaries, gràcies a que el sistema detecta abans les anomalies, i controlar en cada moment els paràmetres elèctrics de cada quadre, consultant els consums o paràmetres com l'oscil·lació de la tensió subministrada. La telegestió es podrà fer tant des de l'empresa adjudicatària de l'enllumenat públic com des del Servei de Manteniment de l'Ajuntament.

La implantació de les millores previstes permetrà aconseguir un estalvi anual d'un 12% sobre el cost del consum elèctric.

El pressupost total de les diferents actuacions és de 710.943 euros. L'execució de les mateixes es farà en els propers tres exercicis (2006-08). Amb l'aplicació de les noves tarifes, l'Ajuntament preveu aconseguir un estalvi anual de 111.981,21 euros. L'estalvi anual previst per la implantació de la telegestió és de 16.000 euros.