Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'estació de control atmosfèric de Mataró comença a oferir dades en línia des del passeig dels Molins

Escoltar

L'estació de control atmosfèric de Mataró comença a oferir dades en línia des del passeig dels Molins

Les dades diàries enregistrades per l'estació automàtica de control atmosfèric de Mataró ja es poden consultar en línia mitjançant el web de la Generalitat de Catalunya. A petició de l'Ajuntament de Mataró, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha traslladat al passeig dels Molins l'estació, que anteriorment estava ubicada a l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, amb l'objectiu de trobar-hi una ubicació més adient.

L'estació pertany a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). La Xarxa és un sistema de detecció de la presència en l'aire dels principals contaminants que poden perjudicar la salut de les persones i afectar el medi ambient. L'objectiu dels diferents punts de mesura o estacions de control és vigilar la qualitat de l'aire a les diferents zones del territori, la seva evolució en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques.

La Diputació de Barcelona va instal·lar al 1991 l'estació de control atmosfèric de Mataró a l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch. L'1 de juliol de 2002 es va donar de baixa i ha estat fora de servei fins el seu traspàs al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que ha procedit a la reparació i posada en marxa dels equips de l'estació, la reparació del terra i la instal·lació de baranes de seguretat al sostre.

Actualment l'estació està ubicada a un solar propietat de l'empresa municipal Aigües de Mataró SA, al passeig dels Molins. Els equips no són visibles des del carrer. D'acord a la normativa europea la classificació de l'estació de control atmosfèric és urbana de fons industrial. En aquests moments, és l'únic punt de mesura automàtica de la XVPCA ubicat a la zona de qualitat de l'aire del Maresme (ZQA 7).

L'estació disposa de sensors automàtics de mesura de diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NO i NO2), ozó (O3) i monòxid de carboni (CO) i un captador semiautomàtic pel mostreig de compostos orgànics volàtils (COV). També té instal·lats sensors automàtics per enregistrar dades de meteorologia (velocitat del vent, direcció de vent, humitat relativa, precipitació, pressió atmosfèrica, radiació i temperatura) que ajuden a interpretar les dades de contaminació. Aquestes mesures es complementen amb les que aporta el captador manual d'alt volum per a la captació de la fracció PM10 del material particulat present a l'aire i ubicat a la seu d'Aigües de Mataró.