Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aprova el primer Pla de Seguretat Local que entrarà en vigor a Catalunya

Escoltar

Mataró aprova el primer Pla de Seguretat Local que entrarà en vigor a Catalunya

Mataró és des d'avui el primer municipi de Catalunya que es dota amb un Pla de Seguretat Local, destinat a coordinar de manera transversal les accions en matèria de seguretat que desenvolupen els cossos i forces de seguretat presents a la ciutat, amb implicació de les diferents institucions competents.

La Junta de Seguretat Local ha aprovat avui el Pla, que s'ha elaborat en compliment de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. La Llei estableix l'obligatorietat de tots els municipis que tenen policia local de dotar-se amb aquesta eina de coordinació entre les diferents institucions que intervenen en matèria de seguretat en l'àmbit municipal. La finalitat d'aquests plans és definir els objectius generals i les prioritats en matèria de seguretat local, contemplar els mitjans i els recursos disponibles i especificar les accions a emprendre.

El Pla de Seguretat Local de Mataró té com a objectiu integrar i donar coherència als plans específics dels diferents àmbits de la seguretat pública. El document ha de permetre desenvolupar actuacions de caràcter transversal i facilitar la participació dels ciutadans en els processos d'informació i decisió.

Procés d'elaboració

La redacció i aprovació dels plans de seguretat local és una de les funcions que la Llei atribueix a les juntes de seguretat local. La Junta de Seguretat Local, presidida per l'alcalde i amb representants de l'Ajuntament, de la Policia Local de Mataró, dels Mossos d'Esquadra, del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil, va començar a treballar en l'elaboració del Pla en la primavera de 2003. El procés ha requerit la implicació de les diferents àrees i serveis, tant municipals com d'altres administracions i entitats ciutadanes.

El Pla de Seguretat Local de Mataró tindrà vigència fins el 2007. L'avaluació de l'estat del Pla serà anual i al desembre de 2007 està previst fer una revisió del mateix.

Principis i continguts

El Pla de Seguretat Local de Mataró es fonamenta en deu principis:

 1. Millora de la seguretat pública i prevenció de riscos.
 2. Adequació del servei públic de seguretat a la demanda social i proximitat als ciutadans.
 3. Eficàcia de l'acció pública.
 4. Eficiència en l'organització i la prestació de serveis.
 5. Diagnòstic, planificació i avaluació de les actuacions.
 6. Corresponsabilitat de cossos, serveis, organismes i ciutadans relacionats amb la seguretat pública.
 7. Comunicació, coordinació i col·laboració recíproca.
 8. Implicació i participació activa.
 9. Iniciativa.
 10. Transparència i informació al ciutadà.

D'altra banda, el contingut i objectius del Pla de Seguretat Local s'estructuren segons quatre grans línies de treball, que inclouen els diferents plans de treball específics:

 • Persones i béns: inclou el Pla de Seguretat Ciutadana, el Pla de Seguretat Viària i el Pla de Protecció Civil.
 • Qualitat de Vida: inclou el Pla de Seguretat Sanitària, el Pla de Seguretat davant Riscos Socials i el Pla de Civisme.
 • Ciutat i Territori: inclou el Pla de Seguretat d'Activitats Públiques, el Pla de Seguretat Urbanística i el Pla de Seguretat Mediambiental.
 • Plans Globals i Transversals: inclou el Pla d'Informació i Anàlisi de la Seguretat Pública, el Pla de Participació Ciutadana, el Pla d'Actuació Transversal i el Pla Societat del Coneixement i Seguretat Pública.

L'Ajuntament té previst organitzar el proper mes d'abril una jornada sobre planificació de la seguretat local, en la qual donarà a conèixer a altres municipis catalans la seva experiència en la redacció del Pla de Seguretat Local.