Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró s'adhereix a la declaració amb motiu del Dia Mundial de les persones sordes

Escoltar

Mataró s'adhereix a la declaració amb motiu del Dia Mundial de les persones sordes

L'Ajuntament de Mataró s'ha adherit a la declaració amb motiu del Dia Mundial de les persones sordes elaborada per la Diputació de Barcelona, la Federació d'Associacions Catalanes de pares i persones sordes (Federació ACAPPS) i la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA). El Ple va aprovar dijous, 3 de novembre, per unanimitat una resolució conjunta de tots els grups municipals de suport a la declaració:

El text íntegre de la resolució aprovada pel Ple és el següent:

"Atès que el passat 8 d'octubre es va commemorar el Dia Mundial de les persones sordes, la Diputació de Barcelona conjuntament amb la Federació d'Associacions Catalanes de pares i persones sordes (Federació ACAPPS) i la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) van elaborar una declaració institucional amb la voluntat que la població tingui el màxim coneixement i sensibilitat respecte a la situació i necessitats de les persones sordes i perquè en un futur se segueixi avançant en la plena igualtat d'oportunitats per aquest col·lectiu.

Atès que aquesta declaració pretén, per una banda que les persones sordes gaudeixin de la plena ciutadania, i d'altra promoure compromisos dels municipis de cara anar assolint aquesta igualtat d'oportunitats.

Atès que recentment l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona han acordat mitjançant la signatura d'un conveni, el disseny i la posta en marxa d'un Pla d'accessibilitat universal a través del qual es pretén que totes les persones amb discapacitat accedeixin a tots els serveis i béns de la ciutat de forma normalitzada, i que la declaració demanda aquesta voluntat de forma explícita.

El Ple de l'Ajuntament pren el següents acords:

1. Adherir-se a la Declaració amb motiu del dia mundial de les persones sordes. El contingut de la qual és:

"DECLARACIÓ AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LES PERSONES SORDES

La celebració anual d'aquest Dia Internacional ha de servir per donar a conèixer la realitat de les Persones Sordes d'arreu del món. A la província de Barcelona gairebé 50.000 persones, l'1% de la població, té dificultats de relació amb el seu entorn com a conseqüència dels trastorns d'audició.

Quan es parla de persones sordes no es fa referència només a les que no hi ha senten gens, sinó també a aquelles que pateixen diferents graus de pèrdua auditiva. La gravetat de cada pas depèn del tipus de sordesa, la qual es pot classificar segons el moment de l'aparició: pre-locutives, quan són congènites o es produeixen abans d'adquirir el llenguatge, i sordeses post-locutives, quan s'ha perdut l'audició totalment o parcial després d'haver adquirit la parla.

Les persones sordes utilitzen, com a mitjà de comunicació, la llengua oral o la llengua de signes. Ambdues modalitats requereixen suports tècnics (audiòfons, emissores FM, bucles magnètics€) i humans (intèrprets de llengua de signes, logopedes,€) per a l'eliminació de les barreres de la comunicació.

Tanmateix, els avenços de la tecnologia digital han permès un increment en l'autonomia i la qualitat de vida que fa uns anys obligava les persones sordes a dependre d'una persona oïdora.

Parlem, doncs, de persones amb dificultats de sentir-hi i de comunicar-se que reclamen a la societat respecte, respostes i compromís per aplicar les mesures oportunes que garanteixen la seva plena accessibilitat social i la garantia de drets en igualtat d'oportunitats.

Un cop més, i en el marc d'aquest Dia Internacional, demanem la complicitat dels municipis per afrontar la diversitat de les realitats personals i familiars que impulsa la societat i per refermar el compromís de progrés dels governs locals amb la millora de les condicions de vida de tots els ciutadans sense exclusions.

Volem també, aprofitar l'oportunitat per fer palesa la nostra voluntat de contribuir a la igualtat social, a la llibertat individual i familiar, a la solidaritat i a facilitar la comunicació entre persones sordes i oients.

Demanem fer realitat amb els recursos de recolzament i els efectius necessaris la Llei 51/2003, de Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat. Aquesta llei reconeix des de l'àmbit estatal la diversitat existent entre la població sorda i el dret de les persones sordes a comunicar-se oralment o amb llengua de signes.

Voldríem que s'agilités, al màxim, la tramitació de la Llei General Audiovisual que estableix la incorporació efectiva i el calendari d'implantació de la subtitulació, la llengua de signes i l'audiodescripció en els diferents canals de comunicació i especialment la televisió. Així com, que el Congrés dels Diputats aprovi l'avantprojecte de llei pel qual la llengua de signes catalana i espanyola adquiriran rang legal com la resta de llengües i reconeix els diferents sistemes de comunicació de les persones sordes.

Finalment, volem mostrar el nostre suport al punt 6 de l'article 48, sobre "El foment i la difusió del català" que recull la proposta de reforma de l'Estat d'Autonomia de Catalunya, que insta el poders públics a garantir l'ús de la llengua de signes catalana i les condicions que permetin d'assolir la igualtat de les persones amb sordesa que optin per aquesta llengua, que ha d'ésser objecte d'ensenyament, protecció i respecte.

Per totes aquestes raons en el Dia Mundial de les Persones Sordes, la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (Federació ACAPPS), la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) i l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona es comprometen a difondre entre la ciutadania aquesta declaració com a mirall de les nostres esperances.

Barcelona, 30 de setembre de 2005"

2. Treballar en la línia que apunta la declaració de la plena igualtat d'oportunitats de les persones sordes en el marc del pla d'accessibilitat universal.

3. Notificar aquests acords a la Diputada-presidenta de l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, a la Federació d'Associacions catalanes de Pares i Persones Sordes, a la Federació de Persones Sordes de Catalunya, així com al Centre de Sords del Maresme a Mataró, com a entitat que representa al col·lectiu en el nostre territori."