Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró serà un dels 25 municipis catalans que posaran en marxa un Pla Educatiu d'Entorn

Escoltar

Mataró serà un dels 25 municipis catalans que posaran en marxa un Pla Educatiu d'Entorn

L'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, i la consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Marta Cid, han signat aquest migdia el conveni per a la posada en marxa a la ciutat d'un Pla Educatiu d'Entorn. Aquests plans es desenvoluparan de manera pilot a 25 municipis catalans i suposen la realització d'actuacions educatives articulades de manera conjunta entre el Departament d'Educació i els ajuntaments.

El desenvolupament del Pla Educatiu d'Entorn requereix la participació de diferents departaments i serveis de les dues administracions, així com la implicació de les associacions de mares i pares d'alumnes i de les entitats cíviques i esportives del municipi.

El pla té els objectius següents:

1. Facilitar la promoció educativa i escolar dels infants i joves a través de la realització d'activitats fora d'horari escolar.

2. Promoure la cohesió social, escolar i cívica afavorint la socialització, la comunicació i el respecte mutu entre les diferents cultures i col·lectius socials de la ciutat.

3. Estendre l'ús social de la llengua catalana i el coneixement dels trets fonamentals de la cultura del país dins d'un procés de comunicació i convivència intercultural.

Línies d'actuació

El Pla Educatiu d'Entorn contemplarà diferents línies d'actuació segons els col·lectius o agents educatius als quals s'adreça:

- Centres d'ensenyament: es donarà prioritat a la millora de la coordinació dels serveis externs que intervenen en el centre, tant municipals com autonòmics, pel que fa la relació entre les diferents administracions i amb el professorat.

- Alumnat: l'actuació prioritària serà facilitar a infants i joves l'ús del temps lliure, ja sigui en la realització de tasques escolars com en activitats de socialització i d'ampliació de la formació personal.

- Família: es promourà la socialització i la dinamització de les famílies com a agents actius pel que fa la cohesió social i l'intercanvi cultural, realitzant activitats de formació per a l'educació dels fills i per a la participació, donant suport a les AMPA's i promovent el voluntariat.

Àmbit i calendari d'actuació

El Pla Educatiu d'Entorn es posarà en marxa de forma experimental a la zona nord-est de la ciutat, que inclou els següents centres d'ensenyament: CEIP Cirera, CEIP Vista Alegre, CEIP Àngela Bransuela, CEIP Germanes Bertomeu, CEIP Rocafonda, CEIP Menéndez y Pelayo, IES Thos i Codina, IES Alexandre Santorras, i també els centres concertats Freta i GEM.

Les actuacions a desenvolupar es concretaran amb els centres i entitats implicades i s'aplicaran a partir del curs 2005-2006. Malgrat això, després de Setmana Santa començaran a funcionar algunes iniciatives ja consensuades, com la posada en marxa de classes de reforç escolar a alumnes amb dificultats o la creació d'un esplai jove en alguns instituts.

Està previst estendre les actuacions del Pla Educatiu d'Entorn als centres d'ensenyament del barri de Cerdanyola al curs 2006-2007.