Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge inicia una campanya per promoure la integració d'habitatges desocupats al mercat de lloguer

Escoltar

Prohabitatge inicia una campanya per promoure la integració d'habitatges desocupats al mercat de lloguer

Aquest mes de setembre Prohabitatge Mataró engega una campanya de sensibilització per tal de captar els propietaris dels habitatges desocupats que hi ha a la ciutat. L'objectiu és integrar-los a les borses d'habitatge de la Xarxa de Mediació per al lloguer social de Mataró. Fins l'actualitat, 775 joves estan en llista d'espera només a la Borsa Jove d'Habitatge. Prohabitatge garanteix als propietaris el cobrament del lloguer, tramita fins a 6.000 euros de subvenció de la Generalitat per a la rehabilitació de l'habitatge i s'ocupa gratuïtament de tot: assessorament, recerca de llogaters, gestió permanent i assegurança multirisc i de caució.

L'existència d'habitatges sense habitar és una de les causes que dificulten l'accés a un habitatge digne per part de les societats modernes actuals i, més concretament, per part de la ciutadania de Mataró. L'objectiu de la campanya de Prohabitatge Mataró és el d'alliberar aquest parc d'habitatges desocupats per integrar-los a les borses d'habitatges (Borsa Jove d'Habitatge i Borsa d'Habitatge per al lloguer Social), impulsar el mercat de lloguer i facilitar d'aquesta manera, l'accés a l'habitatge de molts col·lectius socials que viuen en risc de patir exclusió social a causa de les dificultats per obtenir un habitatge digne. És el cas de joves en edat d'independitzar-se, famílies monoparentals, persones de més de 65 anys, etc.

Xarxa de Mediació per al lloguer Social

El 29 de Juny, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Mataró i la Societat Municipal Prohabitatge S.A. van firmar el conveni de col·laboració per a la posada en marxa del Programa de Mediació per al lloguer social a Mataró amb l'objectiu de donar suport a la Borsa d'Habitatge per al Lloguer Social i la Borsa Jove d'Habitatge de Mataró.

El llançament de la campanya arriba per pal·liar el problema de la manca d'habitatges de lloguer a preus assequibles en el mercat d'habitatges de lloguer de Mataró. L'entrada al mercat de lloguer d' aquests pisos sense habitar solucionarien els problemes d'habitatge de molts dels col·lectius anteriorment esmentats.

El conveni va sorgir del Decret 454/2004 que va impulsar el Pla per al Dret a l'Habitatge 2004-2007 aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i subratllava que l'accés a l'habitatge digne és un dret constitucional i un dels greus problemes de la societat catalana. Aquests serveis de la Generalitat incorporats a l'empresa municipal Prohabitatge Mataró representen un exemple més de la tasca social que fa l'entitat municipal per apropar l'habitatge a tota la ciutadania.

775 joves en llista d'espera a la Borsa de lloguer Jove

La societat municipal Prohabitatge Mataró ofereix aquest servei gratuïtament des de gener de 2004. El seu objectiu principal és facilitar als joves l'accés al mercat de lloguer a un preu assequible, un dels col·lectius amb més dificultats.

Fins a l'actualitat, més de 5.100 joves han realitzat consultes a la borsa de lloguer jove, 2.200 mitjançant una consulta telefònica i 2.900 a partir de consultes presencials. De tots ells, 775 estan actualment a l'espera de trobar un habitatge i s'ha aconseguit la signatura de 30 contractes, amb un total de 68 joves allotjats.

L'edat promig dels usuaris de la borsa de lloguer jove és de 26 anys. Aquells usuaris que ho sol·liciten dos membres solen tenir uns ingressos mensuals al voltant dels 1.000 euros i quan en són tres, aquests ingressen aproximadament uns 735 euros al mes. La majoria dels sol·licitants (el 41%) té un contracte laboral fix, disposa d'estudis primaris i s'inclina per un lloguer d'entre 350 i 450 euros mensuals.

Un lloguer inferior als 601,01 euros

Un dels requisits bàsics que s'exigeix als propietaris que volen llogar un habitatge a través de la borsa és que el lloguer de l'immoble no excedeixi els 601,01 euros mensuals (un cost mig de 6,60 €/m2), xifra que suposa el 13% per sota del cost de lloguer del mercat. A més, cal que compleixi les condicions d'habitabilitat necessàries per al seu ús. Els tributs, les càrregues i altres impostos i també la quota de la comunitat de propietaris anirà a càrrec del propietari de l'immoble.

Pòlissa multirisc i pòlissa de caució

La borsa jove de lloguer ofereix avantatges diversos als propietaris d'immobles. En aquest sentit, durant el primer any, el propietari gaudeix d'una pòlissa multirisc que li cobrirà danys i desperfectes i també d'una pòlissa de caució que assegura el cobrament del lloguer.

A més, per tal d'oferir les màximes garanties als propietaris dels habitatges, la borsa de lloguer jove ofereix un contracte d'arrendament en regla d'acord amb les lleis vigents; i, també té com a requisit imprescindible per als llogaters tenir assegurats els ingressos com a mínim durant el primer any del contracte.

Finançament de la rehabilitació

En cas que el domicili sense habitar necessiti ser prèviament rehabilitat per poder entrar al mercat de lloguer, Prohabitatge Mataró ofereix al propietari diferents serveis per a la rehabilitació. La Generalitat, a través de l'empresa municipal, ofereix una subvenció de fins un màxim de 6.000 euros per a la rehabilitació. Si el cost de la rehabilitació excedeix aquest import, l'empresa municipal ofereix la possibilitat de finançar el cost total de les obres.

Aquest és un altra avantatge de llogar un habitatge desocupat a través de les borses socials d'habitatge. Per dur-ho a terme, el propietari té la obligatorietat de cedir l'habitatge durant 6 anys a l'entitat municipal i aquesta finança les obres de rehabilitació restant una quota de la mensualitat del lloguer. Al cap de 6 anys, l'habitatge torna a mans del propietari totalment rehabilitat. El propietari també pot pagar-se ell el cost de la rehabilitació de més de 6.000 euros i, d'aquesta manera, no està obligat a fer la cessió a la borsa per sis anys obligatòriament.

Facilitar l'accés a l'habitatge

Promocions Urbanístiques de Mataró (PUMSA) va crear el 7 d'Agost de 2002 l'empresa Prohabitatge Mataró per tal de gestionar la promoció dels habitatges de protecció Oficial. Des d'aleshores, els seus serveis gratuïts destinats al ciutadà s'han multiplicat per tal d'adaptar-se a les necessitats de la població i s'ha convertit en el servei de l'habitatge de Mataró.

Actualment, facilitar l'accés i rehabilitar i actualitzar el parc d'habitatges de la ciutat mitjançant la tramitació i concessió d'ajuts són les seves dues grans línies principals d'actuació. Per fer més accessible l'habitatge als ciutadans, promou la construcció d'habitatges assequibles, allibera parc vacant, i gestiona la Xarxa de Mediació pel lloguer social posant en contacte propietaris amb llogaters. A més a més, també subvenciona ajuts per al pagament del lloguer.