Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA presenta el balanç de comptes de 2004 amb un benefici superior al milió d'euros

Escoltar

PUMSA presenta el balanç de comptes de 2004 amb un benefici superior al milió d'euros

La junta d'accionistes de l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. (PUMSA) va aprovar el passat 2 de juny el balanç de comptes de l'exercici 2004. El benefici de 1.061.564 euros, s'ha reduït un 70% respecte el 2003, ja que ha augmentat la inversió per a la ciutat (30,4 milions d'euros) amb l'adquisició de les finques d'Iveco-Pegaso i les urbanitzacions del Rengle, principalment.

PUMSA tanca l'exercici 2004 amb una xifra de negocis de 8,7 milions d'euros i uns fons propis de 18,4 milions d'euros. El Consell d'Administració de PUMSA va proposar a la Junta General d'Accionistes un repartiment de dividends de 750.000 euros, a l'hora que va proposar d'incrementar les reserves voluntàries de la societat amb la resta del benefici.

Ingressos de l'exercici 2004

Els principals ingressos obtinguts per la societat al 2004 van procedir de les operacions de desenvolupament urbanístic i de la prestació de serveis. Quant a operacions de venda, es van dur a terme les vendes de les naus de les Hortes (961.000 euros); les dels habitatges, aparcaments i locals dels carrers de Jaume Comas i d'Esteve Albert (380.000 euros).

Durant l'exercici, també es van vendre diferents immobles per valor de 2 milions d'euros i solars a Can Quirze (1,3 milions) i Vallveric (1,2 milions). Per últim, els ingressos per prestacions de serveis de lloguers i de comissions de gestió van suposar una entrada de capital d'1,7 milions d'euros per a la societat.

Inversions destacades en el 2004

Les inversions més destacades fetes durant el 2004 es van centrar en els capítols d'immobilitzat i, especialment, en el d'existències. L'immobilitzat material net va ser de 17,7 milions d'euros; mentre que les existències, amb un total de 65,8 milions d'euros, van significar la partida principal de tot l'actiu de la societat (el 67% del total).

Les inversions més importants dutes a terme per PUMSA al llarg d'aquest període van ser: l'adquisició de varies finques al sector Iveco-Pegaso (23,8 milions), la urbanització del Rengle II (els costos incorreguts en el 2004 van ser de més de 3 milions d'euros) i la de Can Quirze (1,2 milions d'euros).

A més, també es va invertir en les obres de construcció de naus industrials al sector Les Hortes del Camí Ral, amb una inversió acumulada al 31 de desembre de 2004, de 2,5 milions d'euros aproximadament.

Increment del finançament

Aquest volum inversor va comportar, conseqüentment, la necessitat d'incrementar el finançament de PUMSA, que en el tancament de 2004 va representar la xifra de 43,2 milions d'euros, tant a llarg com a curt termini.

L'objectiu d'aquest conjunt d'operacions és mantenir un nivell alt d'inversions per aconseguir la millora urbanística i general de la ciutat.

Principals actuacions

L'any 2004 PUMSA va executar l'obra d'urbanització en els sectors de Can Quirze i el Rengle; i pel que fa a habitatges, va finalitzar les obres del carrer de València (lloguer protegit). Aquesta actuació va permetre incrementar el parc d'habitatges de lloguer de protecció oficial, propietat de la societat, fins a la xifra de 122 habitatges. D'altra banda, estan en curs la construcció dels habitatges del Camí Ral, de la Baixada de les Escaletes i dels carrers de l'Hospital i de Can Xammar.

Per tal de millorar la mobilitat dins la ciutat, PUMSA va finalitzar l'aparcament del Camí Ral i va iniciar l'execució del de la plaça de la Gatassa, per encàrrec de Gintra. Aquest darrer es va inaugurar el passat mes d'abril.

Millora de la qualitat de vida

PUMSA és l'empresa municipal que, des de fa 15 anys, treballa per configurar el model nou de ciutat que contribueixi a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Les seves actuacions venen determinades pel desenvolupament de plans urbanístics, les grans obres i els objectius de desenvolupament econòmic i social impulsats des de l'Ajuntament de Mataró i per part de les iniciatives i demandes ciutadanes.

A més de les actuacions relatives a la urbanització i la reurbanització de determinades zones de la ciutat, PUMSA promou la construcció d'habitatges de protecció oficial que fan més assequible la vivenda. Impulsa la construcció de polígons i naus industrials per augmentar la competitivitat de les empreses de Mataró i alhora facilitar el trasllat d'empreses ubicades al centre de la ciutat per tal de descongestionar-lo. També promou la construcció d'aparcaments que contribueixen a millorar la mobilitat de la ciutat.

D'altra banda, la societat municipal porta a terme dues línies més d'actuació: la recuperació i conservació del patrimoni històric i arqueològic de Mataró i la promoció de la construcció amb criteris sostenibles.