Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un total de 16 empreses presenten ofertes per adquirir el futur sostre d'ús terciari de PUMSA al sector del Rengle

Escoltar

Un total de 16 empreses presenten ofertes per adquirir el futur sostre d'ús terciari de PUMSA al sector del Rengle

Un total de 16 empreses han presentat ofertes al concurs per a la venda de l'edificabilitat d'ús terciari propietat de Promocions Urbanístiques Municipals SA (PUMSA) al sector del Rengle. El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 29 de setembre a les 12.00 hores. PUMSA, promotora del projecte, disposa aproximadament d'11.700 m2 de sostre sobre rasant i de 6.000 m2 d'edificabilitat sota rasant, en un edifici de futura construcció. Ara s'obre un període de valoració de les ofertes per tal de dur a terme la corresponent adjudicació del sostre abans de finals d'any.

Les empreses presentades al concurs, que va ser publicat el 25 de juliol d'enguany, són les següents: Consultors d'EMAS S.L., Güell Consulting SCP, Sedna Enginneering, Star textil S.A., Leiva Asesores Legales, Infotema de Comunicacions S.L., RM Ràdio S.A, Davinci Continental S.L., Jesuan S.L. i Grup Viada C.B., Grup Cecassa Assessors, AE Fiscal Maresme SLL i Euro Gestió BCN, Kriter Software, MD Soluciones de Identificaciones, ADN Sistemas de Identificaciones S.L., AIDA Administración i Màster Disseny SCP 80.

Un cop adjudicades les ofertes, l'entrega del sostre terciari es realitzarà totalment construït, i lliure de càrregues i gravàmens, previsiblement a principis de l'any 2007, sense perjudici de la possible pròrroga que sigui necessari realitzar per finalitzar les obres de construcció.

Criteris d'adjudicació

La valoració de les ofertes presentades tindrà en compte els criteris d'adjudicació determinats al plec de condicions del concurs. A tal efecte, es valorarà l'oferta econòmica i el tipus d'activitat a implantar. Pel que fa al tipus d'activitat de les empreses presentades, el concurs prioritzarà, en primer lloc, les empreses que desenvolupin una activitat anàloga o afí al projecte TecnoCampus i, en segon lloc, es prioritzaran les empreses que es trobin afectades pel desenvolupament urbanístic de la ciutat. Finalment, si hi ha excedent de sostre, s'acceptaran ofertes d'empreses que no segueixin els criteris anteriors.

Les activitats considerades afins al projecte TecnoCampus, el futur espai motor de canvi i d'innovació de Mataró, són aquelles activitats d'alt valor afegit, intensives en coneixement, formatives i d'investigació; activitats d'innovació en els sectors empresarials tradicionals, com per exemple, el tèxtil, el sector serveis (turisme, empresarials, sanitaris, formació i formació contínua per empreses, etc.), de la flor tallada i mitjans de comunicació; activitats relacionades amb l'àmbit universitari i/o amb el procés formatiu del TecnoCampus i altres activitats relacionades amb projectes municipals.

Projecte a mida per a les empreses

La venda d'aquests espais d'ús terciari del sector del Rengle es produeix abans de la construcció del propi edifici per tal d'intentar construir unes instal·lacions adequades a les necessitats dels futurs ocupants. En la redacció del projecte executiu definitiu, un cop adjudicades les empreses o els locals que hi formaran part, es prendran en consideració els suggeriments que els adjudicataris puguin realitzar a fi i efecte de millorar l'edifici i adaptar-lo, en la mesura del possible, a les necessitats de les empreses integrants seleccionades.

La redacció del projecte i dels estudis previs d'aquest edifici anirà a càrrec de l'equip d'arquitectes encapçalat per Manolo Ruisánchez i per l'equip d'Adema-Canela Comella Arquitectes Associats S.A., dos gabinets de renom amb una dilatada trajectòria professional en l'àmbit arquitectònic i urbanístic.

El gabinet de Manolo Ruisánchez va participar en la configuració de l'espai públic de la Vil·la Olímpica de Barcelona (parc del Poble nou, pista d'atletisme del Poble Nou), en el planejament urbanístic de diversos indrets i en la construcció de nombrosos equipaments de diversa índole (Parc de Bombers de Diagonal-Mar o l'escola de la base nàutica i el pavelló de la Mar Bella a la Vil·la Olímpica de Barcelona).

El gabinet d'Adema€Canela Comella ha dut a terme altres projecte de millora urbanística en els barris de l'Hospitalet de Llobregat, Castelldefels, Torredembarra i a Mataró. A Mataró també ha dissenyat el parc públic de Can Boada. La integració paisatgística, l'ordenació mediambiental i l'edificació €projectes d'equipaments comercials i residencials€ són tres de les seves àrees d'actuació.