Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una nova ordenança regularà la instal·lació de sistemes de captació d'energia solar per a l'aigua calenta als edificis

Escoltar

Una nova ordenança regularà la instal·lació de sistemes de captació d'energia solar per a l'aigua calenta als edificis

L'Ajuntament de Mataró va aprovar ahir inicialment una nova ordenança que regularà la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a la producció d'aigua calenta a edificis i construccions, i per a l'escalfament de piscines. La nova normativa s'ha elaborat d'acord a les línies estratègiques del Pla d'Acció Ambiental de l'Agenda 21 de Mataró, que preveu incentivar l'estalvi energètic i la utilització d'energies renovables.

Edificiacions afectades

La nova ordenança serà d'aplicació en els següents casos:

  • Noves edificacions o construccions, o bé rehabilitació, reforma integral o canvi d'ús de la totalitat de l'edifici o construccions existents.
  • Edificacions destinades a habitatge o a ús hoteler, assistencial, sanitari, esportiu, comercial, de restauració, docent, industrial, o tots aquells altres que exigeixin l'existència de menjadors, cuines, bugaderies o vestuaris col·lectius.
  • Quan la previsió de demanda diària d'aigua calenta sanitària comporti unes necessitats energètiques superiors a 160 MJ/dia (que aproximadament correspon al consum equivalent a 1.125 l/dia).
  • També hauran d'instal·lar energia solar tèrmica les piscines climatitzades amb un volum d'aigua superior a 100 m3.

Requisits dels projectes

Els projectes d'instal·lació d'energia solar s'hauran de presentar amb la sol·licitud de llicència d'obra o activitat.

L'ordenança exigeix que, com a mínim, un 60% de l'aigua calenta sanitària que consumeixi l'edifici sigui produïda per energia tèrmica. Aquest mínim només es podrà reduir quan es justifiqui tècnicament la impossibilitat d'aconseguir aquest percentatge o quan l'aportació energètica requerida es cobreixi mitjançant l'ús d'altres energies renovables.

La normativa municipal també estableix les condicions generals de la instal·lació i especifica els paràmetres del número de persones per habitatge i dels consums d'aigua segons la tipologia dels edificis per fer el càlcul dels consums totals.

D'altra banda, l'ordenança també determina l'obligació de disposar de sistemes de control i d'un contracte de manteniment dels sistemes de captació d'energia solar per un període mínim de dos anys, que s'hauran d'acreditar junt amb el certificat tècnic de final d'instal·lació.

L'ordenança, que ha de superar ara el període d'exposició pública, preveu sancionar les infraccions amb multes que oscil·laran entre 6.000 i 30.050,61 euros.