Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

8 municipis del Maresme signen la Declaració de la Riera d'Argentona

Escoltar

8 municipis del Maresme signen la Declaració de la Riera d'Argentona

Els alcaldes de Mataró, Joan Antoni Baron; Argentona, Antoni Soy; Òrrius, Francesc de P. Cunill; Dosrius, Josep Jo; Cabrera de Mar, Carles Rocabert; Cabrils, Manel Pérez; Vilassar de Mar, Pere Almera; i el regidor de Sant Andreu de Llavaneres Antoni Costa han signat avui la Declaració de la Riera d'Argentona, un text que manifesta la voluntat de treballar conjuntament en el desenvolupament territorial, social i econòmic d'aquest espai geogràfic.

L'acte de signatura ha tingut lloc al Saló de Pedra de l'Ajuntament Vell d'Argentona a les 13 h.

El text íntegre de la Declaració és el següent:

"La Riera d'Argentona és l'eix vertebrador d'un territori que forma un únic espai geogràfic malgrat estar adscrit administrativament a diversos municipis:

. els pròpiament de la Riera: Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius, Mataró i Òrrius.

. els limítrofs: Cabrils, Sant Andreu de Llavaneres i Vilassar de Mar.

Aquest territori té una lògica mediambiental pròpia, amb un paper destacat com a nus de comunicacions entre el Maresme i el Vallès i amb una potencialitat elevada en els àmbits residencial i d'activitat econòmica.

La complexitat de les dinàmiques socials i econòmiques que afecten a aquest territori, compartit per un nombre de ciutadans i ciutadanes que hi viuen i hi treballen i la voluntat d'ordenar el creixement a partir de les realitats urbanes existents ens obliga a pensar conjuntament un tractament únic per a un espai geogràfic i funcional també únic.

És per això que els alcaldes d'Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Dosrius, Mataró, Òrrius, Sant Andreu de Llavaneres i Vilassar de Mar, reunits a Argentona manifesten:

1.- La voluntat de treballar conjuntament en el desenvolupament social, econòmic i territorial, cercant formes de concertació que, sense interferir en l'autonomia de cada municipi, possibiliti un creixement harmònic i sostenible d'aquest territori.

2.- Constituir una mesa de treball que desenvolupi la següent agenda de treball:

2.1.- Preservació de l'espai mediambiental

  • Parcs fluvials de les rieres d'Argentona i Sant Simó
  • Front Litoral
  • Parcs Naturals de la Serralada Litoral
  • Connectors i corredors biològics entre els Parcs Naturals, la Riera d'Argentona i el mar: Turó de Cerdanyola, Cinc Sènies, Pla de l'Avellà, ...
  • Impulsar, conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, la realització de la Carta de paisatge de la Riera d'Argentona.

2.2.- Infraestructures de vialitat

  • Nova xarxa ferroviària
  • Racionalització del transport urbà i interurbà
  • Racionalització del nus C-60/C-32 i millora dels accessos de la ronda de Mataró als municipis del voltant
  • Integració de les carreteres locals en la xarxa comarcal: Camí del Mig, Camí dels contrabandistes, ...
  • Impulsar la creació d'una xarxa de carrils-bici que connecti les diferents poblacions del territori de la Riera d'Argentona.

3.- Assignació d'usos del territori

  • Coordinar les decisions de planejament locals especialment en les zones de contacte tenint especial cura en la connectivitat i continuïtat dels diferents usos: residencial, econòmic, dotacional, espais lliures...
  • Reflexionar conjuntament sobre el futur del sòl no desenvolupat

4.- Treballar per a la millora d'un territori per a les persones

  • Foment de les activitats culturals i esportives
  • Preservació i gestió del patrimoni
  • Coordinació de la política de seguretat ciutadana i promoció del civisme
  • Estímul del desenvolupament econòmic local i de les polítiques actives d'ocupació
  • Prioritat i coordinació dels plans educatius del territori per a totes les edats
  • Importància de les polítiques de benestar social, igualtat, immigració, etc...".