Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme registra emissions a l'atmosfera per sota dels límits exigits per la Directiva 2000/76/CE

Escoltar

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme registra emissions a l'atmosfera per sota dels límits exigits per la Directiva 2000/76/CE

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme continua registrant uns valors d'emissió a l'atmosfera inferiors als límits exigits per la Directiva 2000/76/CE, de 4 de desembre, que va entrar en vigor el 28 de desembre de 2005 (fins llavors regia el Decret 323/1994, de 4 de novembre), relativa a la incineració de residus que fixa en l'àmbit de la Unió Europea els requeriments aplicables a aquesta activitat de gestió de residus.

La planta disposa d'equips de mesura en continu de les emissions a l'atmosfera. A més, d'acord amb la normativa actual, periòdicament una entitat col·laboradora de l'administració realitza mesures dels paràmetres i d'altres que s'han de realitzar en laboratoris externs (metalls pesants, dioxines i furans).

EMISSIONS PLANTA INCINERADORA 2006 (fins setembre)

 

CONTAMINANT

NOU LÍMIT DIRECTIVA 2000/76/CE

UNITATS

VALOR L1

VALOR L2

VALOR MIG

Variació respecte nou límit (%)

PARTÍCULES

10

mg/Nm3

2,35

2,30

2,33

-76,75

HCl

10

mg/Nm3

1,35

0,50

0,93

-90,75

CO

50

mg/Nm3

20,75

20,15

20,45

-59,10

COT

10

mg/Nm3

1,80

2,40

2,10

-79,00

HF

1

mg/Nm3

0,10

0,10

0,10

-90,00

SO2

50

mg/Nm3

9,25

10,50

9,88

-80,25

NOx

200

mg/Nm3

154,0

148,0

151,0

-24,50

Hg

0,05

mg/Nm3

0,0024

0,0229

0,0126

-74,80

METALLS (*)

0,5

mg/Nm3

0,2685

0,0407

0,1546

-69,08

Cd+Tl

0,05

mg/Nm3

0,0409

0,0067

0,0238

-52,46

DIOXINES I FURANS

0,1

ng/Nm3

0,0022

0,0013

0,0018

-98,23

(*) Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+As+Sb+Co+V

Així, els sistemes de depuració de gasos existents al Centre es mostren totalment efectius per a aconseguir sense dificultats tècniques els nivells de qualitat ambiental -emissions i immissions- establerts legalment.

Monitorització biològica de la població

Els resultats de la cinquena fase de l'estudi de monitorització biològica dels nivells de dioxines, furans, policlorats bi-fenils i metalls pesants a les poblacions de Mataró i d'Arenys de Mar, realitzat per la Unitat de Recerca del CSdM, i presentat el dia 12 de desembre, indiquen que els nivells de dioxines i furans en sang no estan relacionats amb l'exposició a les emissions de la planta incineradora. A més, aquests resultats coincideixen amb els d'altres estudis realitzats en contextos molt propers al nostre que conclouen que les plantes incineradores no són les principals responsables de la contaminació atmosfèrica per dioxines i furans i que no comporten un increment de risc per a la població veïna en relació a l'exposició a aquestes substàncies.

EVOLUCIÓ DELS NIVELLS DE DIOXINES I FURANS (1995-2005)

 

Dioxines i furans (pg/g greix I-TEQ)

GRUPS ESTUDIATS

1995

1997

1999

2002

2005

Variació 1995-2005 (%)

Variació 2002-2005 (%)

EXPOSATS

13,4

16,6

19,4

15,8

15,0

11,90

-5,10

CONTROLS MATARÓ

13,7

17,0

19,2

19,9

13,2

-3,65

-33,70

CONTROLS ARENYS DE MAR

-

-

20,0

17,9

18,1

-

1,12

EVOLUCIÓ DELS NIVELLS DE PCBs (1995-2005)

 

 

 

PCBs ( µg/L )

GRUPS ESTUDIATS

1995

1997

1999

2002

2005

Variació 1995-2005 (%)

Variació 2002-2005 (%)

EXPOSATS

1,82

2,06

1,94

1,48

1,36

-25,30

-8,11

CONTROLS MATARÓ

1,66

1,94

1,77

1,53

1,19

-28,30

-22,20

CONTROLS ARENYS DE MAR

-

-

2,18

1,66

1,29

-

-22,30

 

 

EVOLUCIÓ DELS NIVELLS DE METALLS EN SANG I ORINA (1995-2005)

METALLS ESTUDIATS

1995

1997

1999

2002

2005

Variació 1995-2005 (%)

Variació 2002-2005 (%)

VALORS DE REFERÈNCIA

Exposició laboral (1)

Població no exposada laboralment (2)

EXPOSATS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pb sang ( µg/dl )

9,11

8,12

5,81

3,20

3,67

-59,70

-14,70

70

10

Cd sang ( µg/dl )

0,21

0,22

0,32

0,06

0,08

-61,90

33,30

0,5

Cr orina (µg/g creatinina)

0,77

0,77

2,38

0,76

0,40

-48,10

-47,30

30

Hg orina (µg/g creatinina)

3,50

2,56

3,97

3,63

3,65

4,28

0,55

35

5 (µg/l)

Ni orina (µg/g creatinina)

-

-

-

2,54

1,34

-

-47,20

15 (µg/l) (3)

4,5 (µg/l)

As orina (µg/g creatinina)

-

-

-

9,40

11,57

-

23,10

50

CONTROLS MATARÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

Pb sang ( µg/dl )

12,19

8,33

6,37

6,44

4,38

-64,10

-32,00

70

10

Cd sang ( µg/dl )

0,27

0,20

0,18

0,11

0,08

-70,40

-27,30

0,5

Cr orina (µg/g creatinina)

0,49

1,26

1,28

0,45

0,32

-35,70

-28,90

30

Hg orina (µg/g creatinina)

1,98

2,60

2,59

4,09

3,21

-62,10

-21,50

35

5 (µg/l)

Ni orina (µg/g creatinina)

-

-

-

3,41

0,99

-

-71,00

15 (µg/l) (3)

4,5 (µg/l)

As orina (µg/g creatinina)

-

-

-

9,14

11,65

-

27,50

50

CONTROLS ARENYS DE MAR

 

 

 

 

 

 

 

Pb sang ( µg/dl )

-

-

6,52

5,55

3,65

-

-34,20

70

10

Cd sang ( µg/dl )

-

-

0,21

0,10

0,06

-

-40,00

0,5

Cr orina (µg/g creatinina)

-

-

1,97

0,22

0,39

-

77,30

30

Hg orina (µg/g creatinina)

-

-

3,65

3,87

2,43

-

-37,20

35

5 (µg/l)

Ni orina (µg/g creatinina)

-

-

-

2,29

1,17

-

-48,90

15 (µg/l) (3)

4,5 (µg/l)

As orina (µg/g creatinina)

-

-

-

8,17

13,05

-

59,70

50

(1) Límits d'exposició professional per a agents químics a Espanya 2003 (INHST 2003)

(2) Control biològic. Guia de valors límit biològics, mostreig, anàlisi i avaluació. AIP.022.INHST. Madrid, 2003.

(3) BAT-2001 (Alemanya)