Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme inicia la licitació de les obres d'ampliació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

Escoltar

El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme inicia la licitació de les obres d'ampliació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

La Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, en sessió de 12 de desembre de 2006, ha aprovat l'inici de l'expedient licitador per adjudicar el contracte de les obres d'ampliació, adequació i explotació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme. Aquesta adjudicació es farà per mitjà de concurs públic obert i tramitació ordinària, i el pressupost de licitació és de 80.707.638 euros. A més de l'inici de l'expedient licitador, la Junta General també ha aprovat els corresponents plecs de clàusules tècniques, econòmiques i administratives per aquesta adjudicació, que es poden consultar a la seu del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (C. de la Teixidora, 83 €08302 Mataró- Tel. 93 741 10 30).

Les ofertes es poden presentar fins al 28 de febrer de 2007, i l'adjudicació es farà pública dos mesos després.

Les noves instal·lacions

El pressupost es destinarà a la construcció d'una planta de tractament de fracció restant a Mataró que s'ubicarà al costat de la planta de valorització energètica i tindrà una capacitat de tractament de 190.000 t/any. Aquesta instal·lació acollirà una planta de transferència de recollida selectiva de les fraccions de paper i cartró, envasos lleugers, vidre i matèria orgànica, amb una capacitat de 50.000 t/any, així com una planta de tractament de voluminosos, amb un capacitat de 6.000 t/any.

El pressupost també servirà per finançar les millores a la planta de valorització energètica de Mataró, per adaptar-la a les característiques del residu no aprofitable procedent de les plantes de fracció restant de Granollers i Mataró, un cop aquestes entrin en funcionament l'any 2010. La nova capacitat es rebaixarà fins a unes 130.000 t/any.

Aquestes actuacions estan incloses en el Pla d'Acció per a la gestió dels residus municipals a Catalunya (2005-2012), que defineix el nou model de gestió de residus impulsat per la Generalitat amb la col·laboració dels ens locals.