Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El curs escolar 2006-2007 s'inicia amb moltes novetats de caire qualitatiu

Escoltar

El curs escolar 2006-2007 s'inicia amb moltes novetats de caire qualitatiu

Entre el divendres 8 de setembre i el dilluns 18 de setembre comença el curs per als 21.390 alumnes que s'incorporaran als nous cursos d'educació especial, infantil de primer i segon cicle, primària i secundària obligatòria i postobligatòria, tant dels centres públics com concertats.

La majoria d'aquests alumnes s'incorporen el dilluns 12 i el dia 18 ho faran els alumnes de cicles formatius de grau superior de la formació professional específica. Els nens i nenes de les 6 escoles bressol municipals comencen el dia 8 i les llars d'infants privades també ho estan fent dins aquests primers dies de setembre.

Les principals novetats d'aquest nou curs es troben en l'àmbit qualitatiu. És a dir, s'incorporen al nou curs escolar diferents iniciatives adreçades a millorar el nivell qualitatiu de l'ensenyament.

Novetats qualitatives

Amb la voluntat de crear nous espais per afavorir l'increment de la qualitat en l'ensenyament, s'han desenvolupat diferents iniciatives:

A les escoles bressol

* Espai infància i família:
És un espai de trobada per a les famílies i els seus fills (de 0 a 3 anys) que per raons diverses no van a l'escola bressol. L'objectiu és donar suport a la tasca educativa de les famílies i oferir espais de joc educatiu als infants. Consta de dues sessions setmanals amb famílies i infants junts atesos per una educadora. Aquesta activitat es durà a terme en espais de l'edifici de l'EB La Riereta.

* Programa musical:
Introducció de la música a l'educació infantil de 0 a 3. L'IME ha establert un contracte amb el Departament de Didàctica de la Música de la UAB per formar les educadores municipals i donar suport a la introducció de la música en la seva tasca docent. L'activitat inclou sessions amb les famílies.

* Pla de formació per a educadores:
Per tercer any, l'equip d'educadores de les escoles bressol realitzarà un Pla de formació assessorat per la Facultat d'Educació de la UAB.

A infantil i primària

* Pla Educatiu d'Entorn:
Es consolida el Pla Educatiu d'Entorn a la zona Nord-Est amb noves activitats: convocatòria de beques per a la realització d'activitats extraescolars; iniciació d'activitats esportives de lleure els dissabtes; i suport a l'acollida dels infants de 3 anys al CEIP Menéndez y Pelayo, entre d'altres.

* Sisena hora:
A més, aquest curs escolar incorpora la sisena hora a primària, mesura inclosa en el Pacte Nacional per a l'Educació, que ha fet que els horaris de les escoles es readaptin perquè els alumnes facin una hora de classe més al dia. Així, el nou horari escolar serà de 9 a 13 h i de 15 a 17 h. La sisena hora es dedicarà a reforçar les competències bàsiques dels alumnes o a altres activitats.

Als instituts

* Pla de suport a la promoció escolar:
S'inicia la posada en marxa del Pla de xoc per a la promoció escolar adreçat a l'alumnat de primer cicle d'ESO i a les famílies del cicle superior de Primària i primer cicle d'ESO. Les activitats que es posen en funcionament són: tutors de suport a l'aprenentatge en horari extraescolar; activitats de reforç a l'estudi; sessions d'assessorament i formació a les famílies.

Educació infantil de primer cicle

En aquest cicle hi ha inscrits uns 1.490 nens i nenes de 0 a 3 anys, 640 a les escoles bressol municipals i uns 850 a les llars d'infants privades. Està previst que el gener de 2007 es posi en funcionament la nova escola bressol al carrer de Francisco Herrera, amb una capacitat per a 107 places.

Estan en fase d'obres les dues noves escoles bressol que es van començar a construir en el curs passat. La del carrer de Francisco Herrera i la situada en l'àmbit de la Via Europa (entre els carrers de Marià Ribas i Bertran i del Torrent de la Pólvora), aquesta està previst que es posi en funcionament el setembre de 2007.

En aquest curs 2006-2007 s'han aplicat les noves ràtios que estableix el nou Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres. Això ha comportat un augment global d'unes 30 places escolars i un increment de la plantilla d'educadores de 5 mitges jornades.

Educació infantil de segon cicle i educació primària

Al segon cicle d'educació infantil i primària hi ha inscrits uns 10.875 alumnes de 3 a 12 anys, 5.475 en centres públics i 5.400 en centres concertats.

Com a novetats per a aquest curs:

. El CEIP Mataró II, iniciarà les seves activitats en dos mòduls provisionals ubicats en un solar de la Riera de Figuera Major, annex a l'espai que ocuparà la nova escola definitiva. Tindrà dues aules de P3 i espai per a menjador, psicomotricitat i administració.

. El CEIP Mataró I (que serà el que s'ubicarà en l'àmbit de la Via Europa) ha incrementat les seves instal·lacions provisionals amb un mòdul més. Aquest curs, doncs, tindrà 2 cursos de P3; 2 de P4; 1 de P5 i 1 de primer d'educació primària que és el nivell que s'incorpora de nou.

Educació secundària obligatòria i postobligatòria

Els estudiants d'educació secundària obligatòria, de batxillerats i de cicles formatius de grau mitjà i grau superior seran aproximadament uns 4.525 alumnes matriculats als centres públics i uns 4.500 als centres privats.

Com a novetats per al proper curs, pel que fa a la Formació Professional específica, s'han creat els següents cicles formatius:

. IES Puig i Cadafalch: 1 cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció sociosanitària i 1 cicle formatiu de grau superior d'Integració social.

. IES Thos i Codina: 1 cicle formatiu de grau superior d'Administració de sistemes informàtics.

. Escola Pia Santa Anna: 1 cicle formatiu de grau superior d'Animació d'activitats físiques i esportives.

. IES Miquel Biada: 1 curs de preparació de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.

Obres, manteniment i millores

Pel que fa a les obres de manteniment i millora, l'IME fa una planificació anual d'actuacions que s'elabora en funció de les demandes fetes pels centres a l'inici del curs anterior i que aprova la Taula Mixta de Planificació, en la que hi participa l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.

Concretament, durant l'any 2006, s'han pressupostat inicialment per als centres públics d'educació infantil i primària 644.363,50 €, que s'han dedicat a actuacions programades de millores a les escoles. L'aportació que es fa a través de conveni del Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat sobre aquest pressupost és de 240.000 €.

Les obres que s'han fet són les següents:

  • Construcció, per fases, del nou menjador del CEIP Cirera
  • Ampliació de la cuina i menjador del CEIP Camí del Mig
  • Reforma de la calefacció del CEIP Menéndez y Pelayo
  • Arranjament del terra de l'aula de P4 i habilitació del nou menjador al CEIP Angeleta Ferrer
  • Escomeses i desguàs dels mòduls de la Riera de Figuera Major
  • Reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre (aquesta reforma està previst que es faci al llarg de l'any).

Estan en període d'execució les obres del nou CEIP Anxaneta, que està previst que estarà en funcionament el primer trimestre de 2007, i el CEIP de l'àmbit de la Via Europa (equipament que també inclou una escola bressol municipal).

Quant a les escoles bressol, s'han fet reformes en el clavegueram del pati de Les Figueretes, pintura a l'escola de La Llàntia, reforma total de la cuina de la de Rocafonda i adequacions al plans d'emergència, entre d'altres actuacions.

Als instituts, a l'IES Miquel Biada s'està duent a terme la renovació de la totalitat de la instal·lació elèctrica del centre iniciada l'any passat i que finalitzarà a finals d'aquest any a més de la renovació de l'equipament informàtic. També s'iniciarà, properament, la substitució de la totalitat de les finestres del centre. La inversió total prevista per a aquest centre per l'any 2006 és de 371.000 €.

A més a més, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha dut a terme diferents obres a instituts de Mataró:

  • Canvi de finestres a l'IES Damià Campeny
  • Adaptació d'una aula taller a un porxo ja existent a l'IES Puig i Cadafalch
  • Reforma i adequació de la instal·lació de la calefacció i rehabilitació de la cornisa a l'IES Thos i Codina
  • Reforma i implantació d'ascensor i serveis per a disminuïts per a l'eliminació de les barreres arquitectòniques a l'IES Alexandre Satorras.