Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Maresme i el Vallès Oriental gestionaran conjuntament els residus produïts per les dues comarques

Escoltar

El Maresme i el Vallès Oriental gestionaran conjuntament els residus produïts per les dues comarques

Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge i president de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Joan Antoni Baron, president del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, i Jordi Terrades, president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, van signar dijous passat un conveni marc de col·laboració per millorar la gestió de la brossa de les dues comarques.

El Maresme i el Vallès Oriental planificaran de manera conjunta la gestió de la brossa generada pels habitants de les dues comarques i, com a conseqüència, compartiran l'ús de les instal·lacions de residus, tant de les existents com de les noves. Aquesta cooperació respon a la proposta realitzada per l'ARC i definida en el Pla d'acció per a la gestió de residus municipals de Catalunya 2005-2012, aprovat l'octubre passat.

L'ARC finançarà íntegrament les dues plantes noves que preveu el conveni marc, encara que el seu pressupost i característiques tècniques es detallaran en convenis específics que se signaran els pròxims mesos.

L'ARC i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental van signar dijous el primer d'aquests convenis per concretar l'ampliació de la planta de compostatge de Granollers, la qual també inclourà el procés de metanització per produir biogàs a partir de la matèria orgànica recollida selectivament. Un segon conveni, entre l'ARC i el Consorci del Maresme, se signarà en les pròximes setmanes.

Les noves instal·lacions

  • Planta de tractament de matèria orgànica a Granollers, tancada actualment per ampliar-ne la capacitat (45.000 t/any) i combinar el compostatge, per obtenir adob, i la metanització per a la producció de biogàs. L'ARC finançarà l'obra amb 11.300.000 € (d'un pressupost total de 24.961.112 €).
  • Planta de tractament de fracció restant i de matèria orgànica, de 135.000 t/any, sense ubicació definida al Vallès Oriental. Encara no se n'ha definit el pressupost, però la finançarà l'ARC íntegrament.
  • Planta de tractament de fracció restant a Mataró, ubicada al costat de la planta incineradora, i amb una capacitat de tractament de 190.000 t/any. Encara no se n'ha definit el pressupost, però la finançarà l'ARC íntegrament.
  • Millores a la planta incineradora de Mataró per adaptar-la a les característiques del residu no aprofitable procedent de les dues plantes de fracció restant, un cop aquestes entrin en funcionament l'any 2008. Aquest residu té un poder calorífic molt superior al del residu convencional. La capacitat de la planta es manté igual, 160.000 t/any. Encara no se n'ha definit el cost de les obres, però la finançarà l'ARC íntegrament.

Amb aquestes instal·lacions, les 39 deixalleries que ja estan en funcionament (13 al Maresme i 26 al Vallès Oriental) i la millora en les recollides selectives, el Pla d'acció preveu assolir els objectius de reciclatge següents: 55% de matèria orgànica, 75% de vidre i paper, i 25% d'envasos lleugers.

A més d'aquesta inversió, l'ARC ha atorgat des de l'any 2003 més de 3.730.000 € en ajuts per millorar la gestió de residus a les dues comarques. Aquestes inversions s'han destinat, sobretot, a la construcció i ampliació de deixalleries, a la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica i a projectes per reduir la quantitat de brossa generada.

El Pla d'acció al Vallès Oriental-el Maresme

  • La fracció restant.
  • El nou model de gestió de la brossa a Catalunya estableix que la fracció restant ha de passar per un procés de triatge a fi de recuperar la matèria orgànica, el paper, el vidre, els plàstics i els metalls que conté. El residu no aprofitable (el rebuig) o bé s'incinera, o bé s'empaqueta en bales cobertes de polietilè que es porten a dipòsit controlat. El tractament de la fracció restant comporta, per tant, la reducció de la quantitat de rebuig i, a més, que aquest rebuig sigui pràcticament inert, ja que conté menys del 15% de matèria orgànica.

Els habitants del Vallès Oriental i del Maresme recullen selectivament el 24% de la brossa. El 76% restant, doncs, és la bossa barrejada que a hores d'ara s'envia a la incineradora de Mataró o al dipòsit controlat de Santa Maria de Palautordera i de Vacarisses. Amb l'entrada en funcionament de les noves plantes, una al Vallès Oriental i una altra al Maresme, aquests residus es tractaran prèviament.

  • Equilibri territorial.
  • El Pla d'acció divideix Catalunya en set zones i 28 subzones per planificar les infraestructures de gestió de residus. L'objectiu és que aquests set territoris siguin autosuficients pel que fa al tractament de les escombraries generades pels seus habitants. D'aquesta manera, es redueixen els transports de residus de llarg recorregut i s'estalvia la necessitat de grans infraestructures que han d'assumir la brossa de diverses zones.

El Vallès Oriental-el Maresme és una subzona de la Zona 1 (Regió Metropolitana de Barcelona) i consta de 743.630 habitants, que generen anualment 424.000 tones de brossa.