Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou planejament urbanístic en l'àmbit de Can Gassol preveu edificis amb una alçada màxima de 6 plantes

Escoltar

El nou planejament urbanístic en l'àmbit de Can Gassol preveu edificis amb una alçada màxima de 6 plantes

El regidor d'Urbanisme, Arcadi Vilert, va presentar ahir en la Comissió Informativa de Serveis Territorials la nova proposta de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal en l'àmbit de Can Gassol. La proposta, que ha estat consensuada amb els veïns de la zona, redueix en tres plantes l'alçada màxima dels edificis prevista inicialment.

El Ple va aprovar inicialment el 7 d'abril de 2005 la modificació puntual del Pla General en l'àmbit de Can Gassol, en els carrers de Floridablanca, Enric Prat de la Riba i José Francisco Pacheco. Després de que en el termini d'exposició pública no es presentés cap al·legació a la proposta, el 2 de juny de 2005 el ple va aprovar el document provisionalment i va ordenar el trasllat a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.

Durant el mes de juliol una important part dels veïns de la zona van manifestar públicament el seu desacord amb la proposta d'ordenació. A la vista de les discrepàncies, el govern municipal va resoldre, per decret de 13 d'octubre de 2005, retirar el document de la Direcció General d'Urbanisme per revisar els termes de la futura ordenació.

El nou document es presentarà al Ple municipal demà dijous, per procedir a la seva aprovació. Donat que la tramitació havia quedat aturada, el document es presenta com a segona aprovació provisional de la modificació del Pla General, i per tant substituirà l'anterior.

Dades generals de la modificació del Pla General

La modificació puntual del Pla General a l'àmbit de Can Gassol permet principalment l'obtenció de la part que es conserva de les antigues naus de Can Gassol per al seu futur ús com equipament comunitari, la creació d'un espai lliure a l'entorn del nou equipament i la reconversió dels usos industrials de l'àmbit per usos residencials.

L'àmbit afectat per la modificació ocupa una superfície total de 6.040 m2. Pel que fa a la distribució del sòl, amb el nou planejament 117 m2 correspondran a sistema viari, 1.490 m2 a espais lliures, 465 m2 a equipaments i 3.968 m2 a sòl residencial.

El sostre residencial del sector serà de 8.600 m2, un 70% del qual es destinarà a habitatge lliure, un 20% a habitatge de protecció pública i un 10% per a habitatge de preu concertat. En total, es podrà construir un màxim de 101 habitatges. En els nous edificis es preveurà també un mínim de 131 places d'aparcament. L'edifici destinat a habitatge protegit tindrà façana al carrer de Floridablanca.

Canvis respecte a la proposta anterior

Respecte a la primera aprovació provisional de la modificació del Pla General a l'àmbit, la nova proposta, que ha estat consensuada amb els veïns de la zona, configura una ordenació de l'espai lliure més obert al carrer. Així mateix, s'ha redefinit la volumetria, reduint en 3 plantes l'alçada màxima dels edificis. D'aquesta manera, es planteja una alçada general de 4 plantes i, puntualment, 6 plantes a la banda del carrer de José Francisco Pacheco on abans es preveia un edifici de 9 plantes.

La nau industrial es mantindrà com a futur sistema d'equipaments comunitaris, tot i que s'escapça una part per permetre una major obertura de l'espai públic; d'altra banda, però, es destinarà també a equipament el local situat a la planta baixa de l'edifici destinat a habitatge protegit.

Un altre canvi respecte a la primera aprovació provisional és que a la planta baixa de l'edifici situat a la banda del carrer de José Francisco Pacheco es preveu un mínim de 200 m2 de sostre destinat a usos terciaris, per tal de potenciar els espais porxats de planta baixa que connectaran els espais lliures de nova creació amb la plaça ja existent.

Els canvis introduïts no suposen modificacions substancials, per la qual cosa no serà necessari obrir un nou període d'exposició pública.

Ordenació primera aprovació provisional Ordenació que ara es proposa