Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social comença a fer-se realitat amb el pla de xoc del tèxtil i l'oficina de turisme

Escoltar

El Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social comença a fer-se realitat amb el pla de xoc del tèxtil i l'oficina de turisme

Demà dijous està previst que el Ple aprovi una modificació del pressupost del 2006 de l'Ajuntament, el Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d'Esports i l'Institut Municipal d'Educació per incorporar el romanent de tresoreria obtingut amb la liquidació de l'exercici de l'any passat. En total, es reinvertiran 2,4 milions d'euros.

D'aquests diners, 600.000 euros es destinaran a l'impuls aquest any de més d'una dotzena d'accions del Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social (PDES), que s'inclouen en el Programa d'Actuació Municipal 2006.

El PDES és el compromís de tots els sectors econòmics de la ciutat de treballar plegats per garantir el futur de Mataró, assegurant bons nivells d'ocupació, formació i cohesió social. Hi estan implicats institucions, grups municipals, sindicats, entitats veïnals, escoles universitàries i gremis empresarials, comercials, tèxtils, de l'hostaleria i de les noves tecnologies. El Ple del mes de febrer va aprovar quines accions es desenvoluparan entre el 2006 i el 2010, que estan pressupostades en més de 4 milions d'euros.

A continuació es detallen algunes de les actuacions més destacades que es tiraran endavant enguany amb aportacions municipals:

El Pla de Promoció de Ciutat

A aquesta iniciativa destinada a l'activació del sector turístic com a estratègia de diversifació de l'economia local s'hi destinarà 147.000 euros durant el 2006, destinats bàsicament a:

 1. La posada en marxa durant el mes de maig d'una Oficina de Turisme a la planta baixa de l'Ajuntament (La Riera, 48) i de dues subseus (una a la platja i una altra al centre comercial Mataró Parc).
 2. El suport promocional del festival Cruïlla de Cultures, que organitza la cooperativa Visualsonora., i a la festa major de Les Santes.
 3. El suport a la Fira de Tecnologies que hi haurà a la tardor.

El Pla de xoc contra el fracàs escolar

Els objectius d'aquesta iniciativa és facilitar que les famílies millorin les competències educatives, afavorir que exerceixin funcions educatives i de suport al treball escolar dels seus fills, millorar el rendiment escolar de l'alumnat en el cicle superior de primària i primer cicle d'ESO i reduir el fracàs escolar i augmentar l'acreditació positiva de l'alumnat a la sortida de l'ESO. En tres cursos serà necessària una inversió de 967.700 euros.

Les accions previstes durant el curs 2006-07 se centraran en els alumnes de 1r i 2n d'ESO dels sis instituts públics i les seves famílies i tenen una assignació pressupostària de 71.000 euros.

En global, aquest pla de xoc es fonamentarà en les següents accions:

 1. Tutoria global personalitzada
 2. a alumnat del 1r. Cicle de l'ESO mancat de suport i/o recursos per desenvolupar el treball escolar:
 • Detecció de dificultats de l'entorn socio-familiar de l'alumnat del primer cicle de l'ESO dels IES.
 • Destinació d'un tutor/a personalitzat a l'alumnat que acordi l'equip del professorat per ajudar a organitzar el seu temps i treball dins i fora de l'institut
 • Coordinació del tutor/a amb els serveis i equipaments on participa o atenen l'alumne/a ( professorat, monitors esportius, professionals de salut, benestar social, ...)
 • Actuació amb la família i coordinació amb els serveis i equipaments on participa o l'atenen
 1. Accions de reforç
 2. a l'alumnat amb dificultats per assolir els aprenentatges escolars en l'horari ordinari
 3. Accions de formació i assessorament familiar
 4. per a mares i pares del cicle superior de primària i del primer i segon cicles de l'ESO
 5. Realització d'innovacions metodològiques i organitzatives
 6. en el primer cicle de l'ESO de l'IES municipal Miquel Biada per afavorir l'aprenentatge en la diversitat . Creació de models de referència.

5. Accions per afavorir la transició de l'escola al món laboral

Pla de xoc del sector tèxtil

L'Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) posa en marxa aquest mes de maig nous serveis integrals per al tèxtil que permetran atendre en aquest darrer semestre de l'any, a 30 empreses i a 180 persones. En total s'hi destinaran 130.000 euros durant el 2006, dels quals 108.000 provenen del romanent de tresoreria (60.000 del que es va anomenar Centre Local de Serveis Tèxtils i 48.000 euros del Pla de xoc pròpiament dit).

La iniciativa consisteix en posar en marxa una nova cartera de Serveis Integrals pel Tèxtil (SIT) amb tres objectius estratègics. El primer, garantir la continuïtat de les empreses que puguin adaptar-se a les noves condicions del mercat; el segon, recol·locar a treballadors d'aquest sector, requalificant-los professionalment a través de diverses accions formatives; i el tercer, promoure la contractació estable dels recursos humans excedents del tèxtil per part d'altres empreses de Mataró. Per a aquesta última iniciativa, l'IMPEM preveu fer una convocatòria per subvencionar les empreses amb 600 euros per la contractació indefinida de persones excedents del tèxtil.

Durant l'any 2006, el SIT preveu donar servei a 30 empreses, recol·locar a 30 dones i/o majors de 45 anys i reorientar professionalment a 150 aturats. Aquestes xifres han estat identificades gràcies a l'estudi de camp realitzat al pla estratègic tèxtil desenvolupat per Cetemmsa.

Per tenir accés als nous serveis integrals del tèxtil, en una primera fase, caldrà ser una empresa del sector en situació delicada que, en cas d'adoptar les mesures per a la gestió del canvi que es proposen des de l'IMPEM, pugui millorar la seva situació competitiva, i aconseguir el no tancament.

Pel que fa als treballadors, han de tenir una o vàries de les següents característiques: haver realitzat treballs de producció en la confecció i teixits de punt, majors de 40 anys, amb baix nivell de formació i poca polivalència; homes a l'atur d'entre 35 i 55 anys que hagin treballat en el subsector tèxtil de l'aigua com tintorers, estampadors o coloristes; persones desocupades, generalment més joves i polivalents, que hagin fet feines en el sector tèxtil amb un nivell baix de formació.

Per portar a terme el projecte en l'àmbit de les empreses, l'IMPEM s'ha dotat d'un equip tècnic especialitzat en consultoria. L'esmentat equip, format per dos consultors, farà la diagnosi de l'empresa tèxtil per posteriorment, identificar el canvi necessari i direccionar-la cap a una consultora experta que li permetrà fer un treball específic en l'àmbit en el que cal innovar.

Pel que fa a l'àmbit dels treballadors, s'ha posat en marxa un equip format per tècnics d'ocupació i experts docents. Aquest equip s'ocuparà de la orientació i recol·locació laboral, de la formació ocupacional i contínua, del reciclatge i del seguiment de les subvencions a les empreses per contractacions estables.

Mataró ciutat trilingüe. La ciutat on es pot viure en anglès

Una altra de les iniciatives innovadores és la destinada a promoure l'anglès com a tercera llengua. Durant aquest any s'hi destinaran 25.000 euros a aquesta iniciativa, bàsicament amb l'objectiu de realitzar un estudi i començar a desenvolupar les primeres accions.