Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla de Millora Urbana de la ronda de Barceló i l'illa Fàbregas i de Caralt desenvoluparà 39.711 metres quadrats

Escoltar

El Pla de Millora Urbana de la ronda de Barceló i l'illa Fàbregas i de Caralt desenvoluparà 39.711 metres quadrats

El regidor d'Urbanisme, Arcadi Vilert, ha presentat avui en roda de premsa el Pla de Millora Urbana que detalla el desenvolupament urbanístic previst per al sector de la ronda de Barceló i l'illa de la fàbrica Fàbregas i de Caralt.

El Pla de millora s'adequa als criteris establerts per la modificació puntual del Pla General d'Ordenació, que el Ple va aprovar provisionalment el passat desembre amb els objectius de potenciar la ronda com a eix cívic de connexió amb el port, i d'implantar una gran superfície comercial a l'àmbit de l'illa Fàbregas i de Caralt. El Pla de millora està subordinat a l'aprovació definitiva de la modificació del Pla General a aquest àmbit per part de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, ara en tràmit.

Àmbit afectat

El Pla de millora afecta a un sector discontinu que ocupa una superfície total de 39.711 m2, un total de 6 illes d'edificis, i que està dividit en els següents àmbits:

  • 30.082 m2 corresponen a la ronda de Barceló
  • 9.629 m2 corresponen a l'illa situada entre el carrer de Miquel Biada, el carrer i el passatge de José Maria Torrijos i la ronda d'Alfons XII, on es troba la fàbrica Fàbregas i de Caralt, una antiga paperera que data de 1920. La nau principal, els cossos de porteria i accés a la fàbrica i la xemeneia del conjunt estan protegits pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

Descripció de l'ordenació prevista

A l'àmbit de la ronda de Barceló, el Pla de millora preveu l'eixamplament del carrer fins aconseguir una amplada de 30 metres. La calçada de la ronda tindrà 2 carrils de 3 metres d'amplada per a cada sentit de circulació. A més, hi haurà una franja a cada banda per les zones de càrrega i descàrrega i d'estacionament.

A tot el llarg de la ronda es crearà un porxo en voladís a banda i banda del carrer, que tindrà una amplada total de 4 metres, format per la reculada de les façanes de la planta baixa dels edificis.

Els edificis no superaran les 6 plantes d'alçada a la ronda de Barceló. En el cas dels que facin façana amb el Camí Ral, no superaran les 5 plantes els que s'edifiquin al tram més proper al carrer de la Cooperativa, i les 3 plantes d'alçada els que se situïn més a prop del carrer de Josep Abril. Els blocs alineats amb la ronda de Barceló podran tenir a més uns edicles de 2 plantes més d'alçada però que quedaran retirats cap a l'interior respecte a la façana.

Les plantes baixes dels nous edificis es destinaran a usos diferents als d'habitatge, com poden ser usos comercials o d'oficines.

A la cantonada de la ronda amb l'avinguda del Maresme es preveu la construcció d'una torre de 80 metres d'alçada i entre 20 i 25 plantes, que podrà tenir usos residencials, hotelers, d'oficines o comercials, amb la creació d'una plaça a dos nivells, un primer situat a nivell de la ronda i l'altre connectat amb la rampa del futur pas soterrat de vianants del port. Aquest pas soterrat, previst per la modificació del Pla General a l'àmbit, permetrà la connexió entre la ronda i la part central del port, passant per sota de l'avinguda del Maresme, les vies del tren i el passeig Marítim.

Els interiors de les dues illes centrals de la ronda preveuen l'espai necessari per a la ubicació de dos equipaments, cadascun d'ells amb una zona verda.

A l'àmbit de l'illa Fàbregas i de Caralt, el Pla de millora preveu l'establiment d'un centre comercial de gran superfície, en contacte amb l'entorn del carrer de Miquel Biada.

Està previst que dos plans especials d'integració volumètrica concretin, en el primer cas, l'ordenació del conjunt de l'illa de la torre de la ronda de Barceló, i en el segon les infrastructures de mobilitat associades a la implantació del centre comercial, així com l'ordenació arquitectònica de la gran superfície i la seva integració amb els edificis i elements catalogats de la fàbrica Fàbregas i de Caralt.

Les dades

El Pla de millora preveu destinar un 45,48% (18.062 m2) de la superfície de l'àmbit a sòl públic i un 54,52% (21.649 m2) a sòl privat. Dels 95.195 m2 de sostre edificable total, 55.999 m2 es destina a usos residencials, 29.076 m2 a usos terciaris i 10.120 m2 a ús comercial. Un total de 20.864 m2 del sostre terciari correspondran al centre comercial.

En total es preveu la construcció de 684 habitatges a tot l'àmbit, dels quals 43 estaran ubicats a l'àmbit de l'illa Fàbregas i de Caralt i la resta a l'àmbit de la ronda.

Pel que fa la tipologia dels habitatges, 460 seran de renda lliure (70%), 149 de protecció pública (20%), i 75 de preu concertat (10%).

Pel que fa a l'estacionament, es preveuen 305 places amb la construcció d'un aparcament públic soterrat a la ronda de Barceló i 2.231 places privades de pàrking corresponents al total d'edificis del nou sector. En aquestes últimes s'inclouen les previstes per al centre comercial, que es calcula tindrà unes necessitats d'aparcament de 900 places.