Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla Especial de Millora Urbana del Rengle concreta la planificació urbanística de 77.500 m2 de façana marítima

Escoltar

El Pla Especial de Millora Urbana del Rengle concreta la planificació urbanística de 77.500 m2 de façana marítima

El Ple municipal va aprovar ahir provisionalment el Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) del Rengle. El PEMU concreta els paràmetres urbanístics que va fixar per aquest àmbit la modificació puntual del Pla General, que va quedar aprovada definitivament a l'abril de 2005. L'àmbit del PEMU comprèn tres illes de sòl urbà situades entre l'avinguda del Maresme, el passeig del Rengle, el passeig de Marina i els carrers de Cabrils i de Caldes d'Estrac.

Les tres illes afectades estan al costat de l'illa que ocuparà el futur TecnoCampus i dins el projecte d'urbanització del sector del Rengle que duu a terme l'empresa municipal Promocions Urbanístiques Municipals (PUMSA). La superfície total afectada pel PEMU és de 77.554 m2.

L'ordenació de la zona s'estructura en dos fronts principals. Al front situat a tocar de la carretera de Barcelona (N-II) s'hi ubicarà la major part de l'ús terciari i industrial. Constarà d'edificacions de 3 i 4 plantes d'alçada màxima, amb excepció de dos edificis de 7 i 10 plantes situats a la confluència del carrer de Caldes d'Estrac i un nou vial que limitarà amb l'àmbit del TecnoCampus.

Un segon front, situat a la banda de mar al llarg de més de 500 metres linials, concentrarà el sostre residencial. Es construiran diferents edificacions, entre les quals sobresurten 3 edificis de 14 plantes. La discontinuïtat, alineació i separació entre els edificis de més alçada garantirà la permeabilitat visual al mar des de la resta de l'illa i fins i tot des d'alguns punts dels sectors de les Hortes del Camí Ral i del Pla d'en Boet.

El sostre edificable de tot l'àmbit és de 100.820 m2. D'aquest, 31.021 m2 corresponen a sostre residencial i 69.799 m2 a sostre terciari. Aquesta distribució compatibilitza l'existència d'habitatges amb activitats productives, comercials i d'oficines. Part d'aquest sostre terciari, en concret 11.700 m2, està gestionat per PUMSA, que va convocar un concurs per a la venda de l'edificabilitat prevista.

Habitatge

El sostre residencial previst al sector és de 31.021 m2.

L'habitatge protegit s'ubicarà a l'illa de ponent que fa front al passeig del Rengle. Pel que fa l'habitatge de protecció pública, aquest suposa el 20% del sostre residencial del sector, és a dir 6.205 m2 per a la construcció de 78 habitatges. L'habitatge protegit en règim concertat correspon al 10% del sostre residencial, és a dir 3.102 m2 que suposaran 38 habitatges.

Per últim, el sostre corresponent a habitatge de mercat lliure és de 21.714 m2, que permet la construcció de 271 habitatges.

Sòl públic

El sòl privat del sector ocuparà 54.245 m2, mentre que el sòl públic ocuparà una superfície de 23.544 m2. El sòl destinat a equipaments estarà ubicat a la mateixa illa que els habitatges de protecció pública. S'hi destinen 6.300 m2, que suposen un 8,12% del total de l'àmbit. Pel que fa els espais lliures, ocuparan una superfície de 9.075 m2, l'equivalent a l'11,70% del total de l'àmbit. Per últim, la superfície total del sòl destinada a vials és de 8.169 m2. Un vial de 20 metres d'ample situat a l'est de l'àmbit, perpendicular al mar, limitarà amb la zona del TecnoCampus millorant l'accés a tot el sector del Rengle.

Pel que fa les previsions d'estacionament públic en vials, es preveu que la urbanització de l'àmbit suposi la creació de 291 places. Es preveu també que l'estacionament privat en planta soterrani arribi a 1.864 places. Aquestes places d'aparcament se sumaran a les previstes a l'illa de TecnoCampus (477 places en soterrani i 45 en els vials), de manera que el potencial mínim d'aparcament a tot el sector del Rengle serà de 2.650 places.

Per desenvolupar el PEMU, i abans de la tramitació de les llicències d'obres, s'han de redactar projectes únics referits a cadascuna de les tres illes que configuren l'àmbit afectat. L'aportació econòmica acordada amb els propietaris dels terrenys s'ha fixat en 12 milions d'euros, que finançaran, entre altres actuacions, els espais lliures i vials situats en sòl públic.