Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova per unanimitat el pla d'actuacions del Pacte per al desenvolupament econòmic i social de Mataró

Escoltar

El Ple aprova per unanimitat el pla d'actuacions del Pacte per al desenvolupament econòmic i social de Mataró

El Ple municipal va aprovar ahir per unanimitat, en el transcurs d'una sessió extraordinària, el pla d'actuacions del Pacte per al desenvolupament econòmic i social de Mataró. El document és el fruït del treball que durant un any han fet els membres del Consell del Pacte, format tant per representants tant dels grups municipals com dels diferents sectors econòmics i socials de la ciutat.

La finalitat del Pacte és definir un nou model de desenvolupament econòmic i social de la ciutat per als propers anys, que permeti a Mataró millorar la posició competitiva de la base productiva pròpia, la capacitació, el nivell formatiu i l'ocupabilitat dels seus ciutadans. Així doncs, es tractava d'identificar les línies d'acció del desenvolupament futur per a la ciutat i fixar un seguit d'orientacions estratègiques i actuacions prioritàries.

Metodologia utilitzada

El procés es va iniciar el 12 de gener de 2005, amb la constitució del Consell del Pacte com a òrgan de representació encarregat d'impulsar, validar i fer el seguiment del mateix. Durant el primer trimestre de 2005 el Consell va treballar sobre la diagnosi socioeconòmica de Mataró elaborada pel Gabinet d'Estudis Econòmics en el marc del Pacte Local per a l'Ocupació de Mataró.

El 31 de març de 2005 va tenir lloc la signatura del primer document del Pacte, rubricat pels membres del Consell, que aplega representants dels grups municipals, del teixit empresarial, els sindicats majoritaris, la Federació d'Associació de Veïns de Mataró, l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) i les dues escoles universitàries.

Aquest primer document definia els 5 objectius fonamentals del Pacte: potenciar la capacitació de les persones i el desenvolupament del capital humà; promoure la integració dels col·lectius més desafavorits; aprofitar les capacitats generades en benefici de l'activitat productiva de la ciutat, amb atenció especial a l'emprenentatge, la innovació, i la competitivitat; assolir una major implicació dels agents i promoure la concertació público-privada; consolidar la capitalitat i encaix de Mataró en el seu entorn territorial, comarcal i metropolità.

Un pla d'actuacions amb 7 àmbits de treball

El document signat el 31 de març de 2005 determinava els 7 àmbits de treball a partir dels quals s'han dissenyat les actuacions concretes. Un grup d'experts, cadascun d'ells especialitzat en un dels àmbits, ha proposat accions que han estat prioritzades pel Consell del Pacte.

Les actuacions dissenyades per cada àmbit són les següents:

  • El territori i les infrastructures: millora de la relació de Mataró amb el seu entorn (intervenció paisatgística; transformació dels marges amb Argentona i Cabrera; col·locació d'habitatges, transport, dotacions i equipaments estratègics), millora de les infrastructures (viàries i ferroviàries, connexió amb el Vallès amb transport públic per carretera), adaptació de la ciutat consolidada a les noves necessitats; aprofitament de l'entorn natural (la riera de Sant Simó com a corredor verd, desenvolupament del front marítim, etc.); adaptació dels equipaments i el comerç a l'escala del sistema urbà.
  • L'atenció i la inclusió dels col·lectius desafavorits i la cohesió social: la immigració (acció pedagògica per afavorir la integració de la població nouvinguda, impuls dels vincles comercials o d'activitat productiva aprofitant la relació dels immigrants amb el país d'origen) i l'envelliment (creació d'ocupació, preferentment per a dones, en l'àmbit dels serveis a les persones grans dependents).
  • La formació com a principal recurs de capacitació: posar en marxa un pla de xoc contra el fracàs escolar; crear un òrgan de participació de formació per al treball; millorar i consolidar els centres universitaris.
  • La competitivitat i potenciació dels sectors tradicionals: suport al tèxtil (creació d'un Centre Local de Serveis Tèxtils, Pla de xoc del sector tèxtil, acompanyament laboral, etc.), suport al comerç (Pla de mobilitat, creació d'un Observatori local comercial, implantació de la reforma dels mercats municipals, execució del Pla de promoció de ciutat), suport a la construcció (formació i reciclatge de treballadors i empresaris del sector, potenciació de la col·laboració entre empreses), suport a l'hostaleria (cursos d'alta especialització, ampliació i trasllat d'ubicació de l'Escola d'Hostaleria i Restauració, detecció d'una plataforma de promoció-projecció gastronòmica).
  • La potenciació dels sectors emergents: Mataró com a ciutat de solucions en forma de serveis a les persones (comercials, lúdics, culturals, etc.) i de serveis professionals a les empreses del territori; la ciutat com a pol d'excel·lència de la indústria audiovisual (televisió i ràdio local) i on es pot viure en anglès.
  • El sector de les noves tecnologies i intensiu en coneixement: trasllat i ampliació de la incubadora d'empreses de base tecnològica al futur espai físic del TecnoCampusMataró, creació d'un sistema de vigilància i captació internacional de tecnologia que serveixi al mateix temps d'espai de demostració pública d'alguns dels sectors estratègics.
  • L'adaptació dels serveis públics i l'administració local: revisió del disseny organitzatiu municipal.

En els propers mesos, caldrà determinar el calendari per executar cada actuació, els responsables i agents implicats en el seu desplegament i els costos necessaris. El desplegament del Pla d'actuacions exigirà la modificació del Programa d'Actuació Municipal per introduir les noves accions.

Després de l'aprovació pel Ple municipal, els integrants del Consell del Pacte van signar el segon acord del Pacte per al desenvolupament econòmic i social, que recull el pla d'actuacions.

Difusió i participació

Amb l'objectiu de donar a conèixer el pla d'actuacions tant en el sí de les organitzacions signants del Pacte com a la ciutadania en general, s'engegarà un procés de participació. El proper 22 de març està previst la celebració d'un acte públic al Saló de Sessions de l'Ajuntament, amb la participació de tots els agents implicats. Les aportacions ciutadanes que es facin en els propers mesos seran presentades al Consell del Pacte i al Consell de Ciutat.

Un altre dels compromisos del Ple, també rubricat pel Consell del Pacte, és treballar en els propers mesos per aconseguir la implicació d'altres administracions, organismes i empreses. El Consell del Pacte es constitueix a partir d'ara en Comitè de seguiment, que es reunirà cada 6 mesos per vetllar pel desenvolupament del pla d'actuacions.