Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova per unanimitat la proposta de resolució a favor de la normalització del cinema en català

Escoltar

El Ple aprova per unanimitat la proposta de resolució a favor de la normalització del cinema en català

El Ple va aprovar ahir per unanimitat la proposta de resolució que van presentar tots els grups municipals a favor de la normalització del cinema en català.

La proposta íntegra és la següent:

"Atès que el cinema en català és un element fonamental de normalització lingüística, i atès que la majoria de les  sales d'exhibició  segueixen sense disposar de còpia catalana de les pel·lícules que es doblen o subtitulen en català i fins i tot de les que han estat produïdes a Catalunya.

Atès que en la major part dels casos de projeccions públiques de films organitzades o promogudes pels ajuntaments no s'hi projecten les còpies catalanes o les doblades o subtitulades en català.

Atès que l'article 28 de la Llei 1/1998 de política lingüística de 7 de gener, estableix que la Generalitat de Catalunya ha d'afavorir, estimular i fomentar la producció cinematogràfica en català i el doblatge i la subtitulació en català de pel·lícules d'expressió original no catalana, i la distribució en qualsevol format, i l'exhibició d'aquests productes, i en un segon apartat la possibilitat d'establir quotes de pantalla i distribució pels productes que s'exhibeixin doblats o subtitulats al català.

Atès que  el doblatge i subtitulat de pel·lícules en català és ínfim i  que  el català es troba en clar desavantatge vers el castellà, en aquest sector.

Els sotasignants proposem al Ple l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- L'Ajuntament de Mataró fomentarà l'avenç de l'ús social del català en els àmbits competencials del seu municipi respecte a l'exhibició de les versions doblades o subtitulades al català de les pel·lícules.

Segon.- L'Ajuntament de Mataró expressa la voluntat que les sales d'exhibició del seu municipi com a mínim exhibeixin les versions catalanes de les pel·lícules, sempre que se n'hagi fet.

Tercer.- L'Ajuntament de Mataró comunicarà aquest acord  a les sales d'exhibició del seu municipi, i que en farà el seguiment corresponent.

Quart.- L'Ajuntament de Mataró es servirà sempre que sigui possible de pel·lícules parlades o subtitulades en català quan organitzi o promogui projeccions públiques de cinema de films no parlats originalment en les llengües oficials de Catalunya.

Cinquè.- L'Ajuntament de Mataró facilitarà informació i col·laboració tècnica a les entitats que, en les seves programacions, incloguin la projecció de films, per tal que, sempre que sigui possible, siguin parlats o subtitulats en català.

Sisè.- L'Ajuntament de Mataró es dirigirà per escrit als establiments de venda de vídeos i DVDs dels seu municipi, sol·licitant-los que tinguin a disposició del públic els productes en català, com a mínim amb les mateixes condicions d'exposició i publicitat que les versions castellanes.

Setè.- Comunicar aquest acord a la mesa del Parlament de Catalunya, al Consorci de Normalització Lingüística, al Secretari de Política Lingüística, a la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la Comissió Assessora de l'Ajuntament en matèria Lingüística, a les entitats municipalistes de Catalunya  i a les empreses exhibidores de cinema de la ciutat".