Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova provisionalment el Pla especial per ordenar els emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació

Escoltar

El Ple aprova provisionalment el Pla especial per ordenar els emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació

El ple municipal va aprovar el passat dijous provisionalment i per unanimitat el Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació. L'objectiu d'aquest pla és fer compatible el correcte funcionament de les instal·lacions de radiocomunicació, des d'un punt de vista tècnic, amb la minimització del seu impacte ambiental i paisatgístic. El pla afecta tant a les noves instal·lacions com a la modernització de les existents.

El Ple d'abril del 2005 va suspendre per un any la concessió de llicències per a instal·lacions i ampliacions d'estacions base de radiocomunicació al municipi per tal de realitzar els treballs de redacció del Pla especial, moratòria que es va renovar per un any més a l'abril de 2006 i que es mantindrà fins a l'aprovació definitiva de l'instrument normatiu. La redacció del pla ha estat supervisada per una comissió de seguiment, amb representació dels serveis tècnics municipals i de diferents entitats.

Després de l'aprovació inicial del document, que va dur a terme la Junta de Govern Local el passat 20 de març, i durant el termini d'exposició pública, el pla ha estat presentat també en el marc de diferents consells municipals sectorials i territorials i ha estat consultable a través de la eina Consensus. En el període d'exposició pública de l'expedient s'han presentat tres escrits d'al·legació que no modifiquen l'articulat del pla. Algunes d'aquestes al·legacions es tindran en compte durant la propera modificació de l'Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació.

L'últim pas per a l'entrada en vigor del pla és l'aprovació definitiva, que depèn de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Mesuraments de camps elèctrics

El Servei de Ciutat Sostenible ha realitzat des del passat mes de març mesuraments del camp electrònic en 7 habitatges situats a prop d'una instal·lació de radiocomunicació, amb un total de 76 mesuraments puntuals. Els resultats, en tots els casos, es situaven molt per sota dels límits que estableix la legislació vigent. El valor màxim detectat a l'interior d'un habitatge ha estat de 2,17 V/m, mentre que el Decret de la Generalitat de Catalunya 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació, especifica com a valor més restrictiu per a telefonia mòbil un nivell en camp elèctric de 27 V/m.

D'altra banda, Mataró forma part des de fa un any de la Xarxa de control remot en continu d'immissions de camps electromagnètics provinents d'estacions base de telefonia mòbil, adscrita al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. L'equip fix de mesurament està instal·lat a la baixada de Santa Anna. Els resultats registrats fins ara es troben també molt per sota del que estableix la legislació aplicable: els valors mitjans màxims registrats a l'agost van ser d'1,89 V/m i al setembre d'1,95 V/m. L'Ajuntament ha demanat que Mataró pugui disposar de més equips de mesurament a d'altres ubicacions si la Generalitat amplia aquesta xarxa.