Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una resolució sobre la participació del món local en el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia

Escoltar

El Ple aprova una resolució sobre la participació del món local en el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia

El Ple municipal va aprovar per unanimitat el passat dijous, 8 de setembre, una proposta de resolució presentada pels grups municipals de PSC, CiU, ICV-EUiA i ERC que demana a les institucions catalanes i espanyoles la participació directa del món local en procés de desenvolupament del nou Estatut d'Autonomia de Catalunya. El text íntegre de la resolució és el següent:

"El poble català va ratificar en referèndum el passat 18 de juny el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, el que significa l'entrada en vigor d'aquest nou text i que es derogui la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, d'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

El procés de debat i elaboració que va comportar el projecte de nou Estatut va significar una àmplia participació de la societat civil catalana en la definició del nou marc estatutari. El projecte inicial va obtenir també una àmplia majoria al Ple del Parlament de Catalunya el 30 de setembre del 2005.

El Consell Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya celebrat a Vilanova i la Geltrú el passat 14 de juliol, va posar de manifest que el procés de debat que ha culminat en l'aprovació del text estatutari va comptar amb la participació de la Federació, que va vehicular les aspiracions del món local perquè el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya reculli les necessitats dels municipis, i en va aprovar una resolució.

L'aportació de les entitats municipalistes catalanes en la defensa de la realitat municipal va comportar la incorporació al text del reconeixement a la tasca dels municipis, amb més autonomia municipal i amb la regulació de les competències dels ajuntaments.

Atès que s'obre un nou moment en el qual s'han de desenvolupar tot un seguit de reformes que contempla el nou Estatut aprovat, l'Ajuntament de Mataró en Ple resol:

PRIMER.- Instar a totes les institucions, tant catalanes com espanyoles, que les reformes de caràcter legislatiu que s'han de portar a terme, i que afectin el món local, es facin amb la participació activa dels seus representants legítims amb l'objectiu d'assolir l'esperit municipalista que conté el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya.

SEGON.- Demanar que es creïn els canals formals que permetin la participació directa del món local en el desenvolupament del nou Estatut d'Autonomia de Catalunya.

TERCER.- Reclamar la constitució del Consell de Governs Locals, que és l'òrgan que el nou Estatut estableix com a espai per al debat i la concreció dels aspectes que afecten al món municipal.

QUART.- Trametre aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis."