Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Servei d'Obres inicia la reurbanització de la plaça del Beat Salvador i dels carrers de Na Pau i Magí de Vilallonga

Escoltar

El Servei d'Obres inicia la reurbanització de la plaça del Beat Salvador i dels carrers de Na Pau i Magí de Vilallonga

El Servei d'Obres comença aquesta setmana l'actuació arqueològica prèvia a les obres de reurbanització de la plaça del Beat Salvador, el carrer de Magí de Vilallonga i el tram del carrer de Na Pau comprès entre la plaça del Beat Salvador i el carrer de la Palma.

Tant els carrers com la plaça estan situats dins del perímetre de la ciutat romana d'Iluro, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, motiu pel qual s'ha decidit fer una prospecció arqueològica abans d'iniciar la reurbanització.

Els treballs arqueològics es duran a terme en dues fases: primer es realitzarà una prospecció a la plaça del Beat Salvador. Després, mentre s'estiguin duent a terme les obres de reurbanització dels carrers de Magí de Vilallonga i de Na Pau, un equip d'arqueòlegs inspeccionarà els treballs per tal de detectar possibles troballes.

Treballs arqueològics anteriors en aquesta zona

Els antecedents de treballs arqueològics a la plaça del Beat Salvador daten de 1948, quan l'arqueòleg Marià Ribas hi realitzà treballs. Tot i que no se n'ha conservat el registre, els escrits que va publicar aquest arqueòleg permeten deduir que va trobar restes d'època romana, entre les quals destaquen una conducció per aigües i dues foses que contenien despulles humanes.

L'any 1996 també es van dur a terme treballs arqueològics al carrer de Na Pau, arran de les obres de rehabilitació d'un immoble. Tot i que es van trobar restes d'època romana, no es va poder esbrinar la dimensió d'aquestes. Malgrat tot, es va fer notar que les restes arribaven fins als 3 metres de profunditat.

La reurbanització

Amb la reurbanització de la plaça, del carrer de Magí de Vilallonga i del tram del carrer de Na Pau entre la plaça del Beat Salvador i el carrer de la Palma, l'Ajuntament relliga el circuit de vianants entre la plaça Gran i la plaça de Can Xammar, completant la renovació de tots els vials. Les obres afecten una superfície de 460 m2.

El paviment de la plaça i els dos vials tindrà un sol nivell i serà de granit. Al paviment s'hi podrà llegir el nom de cada carrer, ja que s'hi posaran lletres de relleu amb planxa de fosa dúctil, pintades amb oxiron negre.

La xarxa d'abastament d'aigua es substituirà, així com la xarxa de clavegueram, els embornals i els claveguerons. Es resituaran els pous de registre. També està previst soterrar els encreuaments de la xarxa telefònica.

L'enllumenat públic es durà a terme amb llumeneres de 100 W de vapor de sodi d'alta pressió, amb circuit de doble nivell, situades en braços murals.

A la plaça del Beat Salvador es plantaran dos arbres nous de l'espècie Ginkgo biloba, la mateixa que els arbres que ja hi ha plantats en aquesta zona.

Les obres de reurbanització han estat adjudicades a l'empresa Construcciones A. Feu SA, per un import de 127.462,46 euros, mentre que els treballs d'arqueologia han estat adjudicats a Vanessa Muñoz Rufo per un import de 71.013,50 euros. La durada prevista per completar l'actuació arqueològica i les obres de reurbanització és de 5 mesos.