Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els mercats de marxants disposen d'una nova ordenança reguladora de l'activitat

Escoltar

Els mercats de marxants disposen d'una nova ordenança reguladora de l'activitat

El Ple municipal d'ahir va aprovar l'Ordenança municipal reguladora dels mercats de marxants. Aquesta ordenança regula l'activitat als mercats de marxants que existeixen a la ciutat, que actualment són 6 de periodicitat setmanal.

La revisió i renovació de l'ordenança, que es va aprovar al 1996 amb posteriors modificacions d'abril de 1998, és una de les actuacions recollides pel Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC) de Mataró. La modificació de la normativa ha incorporat part de les propostes presentades a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) per les associacions representatives del col·lectiu de marxants.

Inicialment el text portava per títol "Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària de Mataró" i així es va aprovar inicialment en el Ple del passat mes de febrer. La nova normativa s'ha aprovat amb el títol d'"Ordenança municipal reguladora dels mercats de marxants".

Més drets per als marxants i més agilitat en els tràmits

Entre les modificacions incorporades a la normativa destaquen els canvis següents:

  • Renovació de les llicències: s'agilita el procés de renovació reduint a 3 els documents que cal presentar juntament amb la instància (pòlissa de responsabilitat civil, autorització per dirigir-se a la Seguretat Social i el certificat d'empadronament, en el cas que hi hagi canvi de domicili). La llicència té vigència d'un any.
  • Celebració dels mercats en dies festius: a excepció del mercat de la plaça de Cuba, que se celebrarà el dia anterior, la resta se celebraran tots els dissabtes encara que siguin festius, llevat dels dies 25 de desembre i 1 de gener.
  • Drets dels venedors: s'incorporen a l'ordenança drets relacionats amb l'exercici de l'activitat. L'ordenança de 1996 indicava un dret i el nou text n'afegeix 6: exercir l'activitat de venda dels articles; realitzar l'activitat en condicions de seguretat; tenir la via pública en òptimes condicions en el moment de la instal·lació de la parada; tenir garantida l'assistència mèdica; disposar de sanitaris pròxims; determinació d'eines de gestió que garanteixin un bon funcionament dels mercats i nomenar representants i constituir entitats de representació.
  • Administrador dels mercats: el nou text incorpora un nou article on se citen les funcions de l'administrador de mercat.
  • Infraccions: s'han incorporat infraccions relacionades amb la recollida de residus i la falta d'assistència al mercat per part dels marxants. Es considerarà infracció greu desplaçar o modificar el mobiliari públic urbà, així com l'abandonament de deixalles, un cop finalitzat el mercat, fora dels contenidors col·locats a la zona per aquesta finalitat. Pel que fa a la falta d'assistència, es considerarà infracció greu no assistir durant 3 mercats consecutius o 5 d'alterns dins del mateix semestre, sense causa justificada i sense que s'hagi comunicat a l'Ajuntament. Es considerarà infracció molt greu no assistir durant 3 mesos a l'any. Es considerarà causa justificada per no assistir el període de vacances durant un màxim de 6 setmanes, la incapacitat laboral transitòria i la cura d'un menor de menys de quatre mesos.
  • Sancions: la modificació de l'ordenança actualitza les sancions. Es dóna rellevància a les sancions consistents en la suspensió temporal de la llicència per sobre de les econòmiques.
  • Representació dels marxants: un nou article de l'ordenança reconeix el paper representatiu de les associacions de marxants i les agrupacions de venedors.

Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà del dia en què es compleixin els 15 dies hàbils comptats a partir d'aquell en el que s'hagi publicat el text íntegrament al Butlletí Oficial de la Província (BOP).