Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern aprova el projecte de reurbanització del carrer de Sant Antoni

Escoltar

La Junta de Govern aprova el projecte de reurbanització del carrer de Sant Antoni

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el passat 6 de febrer el projecte de reurbanització del carrer de Sant Antoni. Les obres, que tenen com a objectiu principal millorar l'accessibilitat dels vianants i pacificar el trànsit, afectaran a una superfície de 2.500 m2.

El carrer té una llargària de 285 metres i una amplada variable entre 8 i 9,50 metres. Està previst que les obres de reurbanització s'executin després de la renovació de la xarxa de clavegueram, que durà a terme Aigües de Mataró, SA.

De la mateixa manera que amb la futura reurbanització del carrer de Damià Campeny, el carrer de Sant Antoni es pavimentarà amb materials diferenciats per delimitar la calçada i les voreres. Les voreres es pavimentaran amb peces de morter de ciment i a la calçada s'hi col·locarà aglomerat asfàltic. Es delimitarà una zona de càrrega i descàrrega al final del carrer, que es pavimentarà amb llamborda de formigó colorejat.

El projecte preveu un pas elevat a la cruïlla del carrer del Cós, per fer evident als vehicles que s'entra en una zona de prioritat per als vianants.

Es renovarà i ampliarà l'enllumenat públic existent, amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, de 100 W, que milloraran el rendiment econòmic i energètic. Els punts de llum es col·locaran sobre columnes cilíndriques de 6 metres d'alçada, instal·lades amb una separació entre elles de 12 metres. L'enllumenat es col·locarà a una única banda del carrer, davant dels arbres.

Està previst soterrar les línies elèctriques existents als encreuaments de carrer, així com les línies aèries del servei telefònic.

Pel que fa a l'arbrat, es plantaran exemplars de càrpinus i de Pyrus calleriana de la varietat "Chanticleer".

Les obres tenen un pressupost de 376.327 euros, i un termini d'execució previst de 6 mesos. Abans no comencin els treballs, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública, licitació i adjudicació a una empresa constructora. L'obra s'emmarca dins el Pla Integral del Centre-Eixample-Havana.