Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La modificació de l'ordenança que regula els mercats de marxants farà més àgil la renovació de llicències

Escoltar

La modificació de l'ordenança que regula els mercats de marxants farà més àgil la renovació de llicències

El Ple municipal va aprovar ahir inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a mercats. Aquesta ordenança regula l'activitat als mercats de marxants que existeixen a la ciutat, que actualment són 6 de periodicitat setmanal.

La revisió i renovació de l'ordenança, que es va aprovar al 1996 amb posteriors modificacions d'abril de 1998, és una de les actuacions recollides pel Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC) de Mataró. La modificació de la normativa ha incorporat part de les propostes presentades a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) per les associacions representatives del col·lectiu de marxants.

Canvis en l'ordenança

Entre les modificacions incorporades a la normativa destaquen els canvis següents:

  • Renovació de les llicències: s'agilita el procés de renovació, reduint a 3 els documents que cal presentar (instància, pòlissa de responsabilitat civil i autorització per dirigir-se a la Seguretat Social).
  • Celebració dels mercats en dies festius: a excepció del mercat de la plaça de Cuba, que es celebrarà el dia anterior, la resta es celebraran tots els dissabtes encara que siguin festius, llevat dels dies 25 de desembre i 1 de gener.
  • Drets dels venedors: s'incorporen a l'ordenança drets relacionats amb l'exercici de l'activitat. Entre els primers figuren el dret a realitzar l'activitat en condicions de seguretat; a tenir la via pública en òptimes condicions en el moment de la instal·lació i a tenir garantida l'assistència mèdica.
  • Administrador dels mercats: el nou text incorpora un nou article on es citen les funcions de l'administrador de mercat.
  • Infraccions: s'han incorporat infraccions relacionades amb la recollida de residus i la falta d'assistència al mercat per part dels marxants. Es considerarà infracció greu desplaçar o modificar el mobiliari públic urbà, així com l'abandonament de deixalles, un cop finalitzat el mercat, fora dels contenidors col·locats a la zona per aquesta finalitat. Pel que fa a la falta d'assistència, es considerarà infracció greu no assistir durant 3 mercats consecutius o 5 d'alterns dins del mateix semestre, sense causa justificada i sense que s'hagi comunicat a l'Ajuntament. Es considerarà infracció molt greu no assistir durant 3 mesos a l'any. Es considerarà causa justificada per no assistir el període de vacances durant un màxim de 6 setmanes, la incapacitat laboral transitòria i la cura d'un menor de menys de quatre mesos.
  • Sancions: la modificació de l'ordenança actualitza les sancions. Es dóna rellevància a les sancions consistents en la suspensió temporal de la llicència per sobre de les econòmiques.
  • Representació dels marxants: un nou article de l'ordenança reconeix el paper representatiu de les associacions de marxants i les agrupacions de venedors.

Abans de la seva aprovació definitiva i posterior entrada en vigor, la modificació de l'ordenança ha de superar el tràmit d'exposició pública durant un termini de 30 dies que comptarà a partir de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província.