Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Policia de Catalunya a Mataró compta amb una Carta de Serveis

Escoltar

La Policia de Catalunya a Mataró compta amb una Carta de Serveis

La Junta de Govern del passat dilluns 29 de maig va aprovar la Carta de Serveis de la Policia de Catalunya (Policia Local i Mossos d'Esquadra) a Mataró. Aquesta iniciativa és la primera que es materialitza a Catalunya.

Carta de Serveis de la Policia de Catalunya

Des de l'any 2002 la Policia Local compta amb una Carta de Serveis. Després de 4 anys en funcionament s'ha comprovat que la pràctica totalitat dels compromisos adquirits i dels estàndards fixats s'han assolit i que s'han complert en més del 80% dels serveis realitzats.

Donat l'òptim nivell de coordinació que existeix a Mataró entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra es va creure oportú elaborar conjuntament una Carta de Serveis de la Policia Local de Catalunya a Mataró.

L'elaboració de la Carta de Serveis ha seguit el següent procés:

. Creació i formació d'un equip de millora, integrat per agents i comandaments de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, i per un tècnic expert en gestió de qualitat.

. Anàlisi dels serveis més significatius que es presten.

. Valoració del nivell de servei que desitja rebre la ciutadania (expectatives).

. Establiment de compromisos de servei amb la ciutadania i redacció de la carta, identificant els nivells de qualitat amb què s'han de prestar els diferents serveis i fixant els seus estàndards o indicadors.

Nous compromisos

Aquest nou document integra i millora els compromisos que ja tenia la Policia Local de Mataró, els fa extensius al cos dels Mossos d'Esquadra, n'afegeix de nous i s'anticipa al concepte d'estàndards de qualitat en el servei policial que pretén impulsar la futura Llei del sistema de Policia de Catalunya.

Així, la Carta de Serveis de la Policia de Catalunya incorpora com a nous compromisos: la protecció de menors desamparats; les unitats d'intervenció en matèria de seguretat ciutadana; les denúncies presencials; i les campanyes d'informació i sensibilització i les xerrades informatives sobre prevenció i civisme.

I s'han millorat aspectes com: l'actuació immediata en temes de seguretat ciutadana que s'ha passat dels 7 minuts de compromís en arribar al lloc als 6 minuts; fer entrevistes personals en un termini màxim de 72 hores; fer controls en zones d'oci setmanalment i atendre els casos d'accident greu en 6 minuts màxim mentre que a la Carta de Serveis de la Policia Local s'establia en 7 minuts.

Antecedents

L'any 2001 l'Ajuntament va impulsar un Pla de Qualitat dels serveis municipals. Una de les línies de treball prioritàries que integra és la de comprometre els serveis públics en satisfer millor i de forma més eficient les necessitats i expectatives dels ciutadans. Aquest compromís pren la forma de Cartes de Servei.

Les Cartes de Serveis són documents amb els quals es donen a conèixer les prestacions d'un determinat servei, els compromisos explícits i públics que s'adquireixen amb la ciutadania i els nivells de qualitat amb què ofereix el servei. A més, contenen els principis que han de complir i respectar tots els organismes municipals (igualtat, legalitat, receptivitat i participació) i s'hi enumeren els drets bàsics de la ciutadania davant l'Administració (dret a conèixer l'estat de tramitació dels seus assumptes, a ser assessorat sobre tràmits i requisits i a presentar queixes).

La primera Carta de Serveis que es presentar va ser la de la Policia Local el 2002, li van seguir la de Sanitat i Serveis Socials i la del Patronat Municipal d'Esports al mateix any, la del Servei d'Atenció Ciutadana el 2003 i la de Llicències el 2004.