Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova el projecte d'urbanització del Pla especial de millora urbana de La Llàntia

Escoltar

L'Ajuntament aprova el projecte d'urbanització del Pla especial de millora urbana de La Llàntia

L'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, va signar el passat 20 de desembre el decret d'aprovació inicial del projecte d'urbanització del Pla especial de millora urbana (PEMU) de La Llàntia. El projecte defineix les obres d'urbanització a realitzar per dotar de tots els serveis necessaris a los noves edificacions i equipaments que l'Ajuntament té previst implantar en l'àmbit del PEMU.

L'àmbit d'actuació del projecte queda emmarcat al nord pel carrer de Teià, a l'est pel carrer del Masnou, al sud pel carrer de La Boixa i a l'oest pels carrers de la Verge de Guadalupe i de Galícia.

Principals actuacions

Entre les actuacions més importants, el projecte d'urbanització contempla:

  • Ampliació del carrer de la Llevantina i reurbanització del mateix com a vial de prioritat invertida. El carrer té actualment una amplada de 3 metres i passarà a tenir-ne 5 metres.
  • Connexió del carrer de la Verge de Guadalupe amb el carrer del Masnou, amb l'obertura del carrer d'Alella. El nou vial, d'uns 55 metres de longitud i prop de 9,75 metres d'amplada, serà d'ús exclusiu per a vianants ja que la connexió amb el carrer del Masnou es farà mitjançant una escala.
  • Modificacions en la resta de carrers que formen part de l'àmbit (Masnou, Teià, de La Boixa, i Verge de Guadalupe) per millorar l'accessibilitat , amb l'ampliació de voreres, o reordenar l'aparcament.
  • Creació d'un gran espai públic d'ús exclusiu per a vianants a l'entorn del carrer de La Boixa, que connecta aquest carrer amb el carrer del Masnou a través de l'actual carrer de la Flor el qual quedarà integrat en el nou espai.
  • Urbanització, incloent la pavimentació, l'enllumenat i el mobiliari urbà, del sostre d'un dels edificis que el PEMU preveu com a comercial, de forma que pugui ser utilitzat pels vianants com a espai públic i faciliti la connexió entre el nou carrer Alella i l'espai públic davant l'equipament esportiu també previst pel PEMU.

El projecte inclou també la realització d'una nova xarxa de clavegueram als carrers de Teià, del Masnou, de la Levantina, de la Verge de Guadalupe i de La Boixa, donat que l'actual té problemes de capacitat. A mida que es posi en servei la nova xarxa, que connectarà amb el col·lector existent al carrer d'Irlanda, l'antiga serà inutilitzada. Així mateix, també es preveu la modificació, ampliació i millora de l'enllumenat públic, que s'adaptarà a les noves condicions d'urbanització. Les obres també s'aprofitaran per millorar i adaptar a les noves necessitats de l'àmbit les xarxes de serveis (electricitat, gas, telefonia, telecomunicacions i abastament d'aigua potable.

Pel que fa l'arbrat viari, es preveu la plantació de lledoners als carrers de Teià, del Masnou, de la verge de Guadalupe i de La Boixa. A l'espai públic davant de l'equipament, al nou carrer d'Alella i a la plaça situada sobre locals comercials es plantaran exemplars de l'arbre de l'amor. Als parterres i zones verdes s'utilitzaran també espècies arbustives, com l'espígol.

Per habilitar l'espai per encabir totes les actuacions és necessari enderrocar edificis d'habitatges existents actualment a l'entorn dels carrers de la Flor i d'Alella, part de les edificacions existents a l'illa compresa entre els carrers de la Llevantina i del Masnou, així com un tram del carrer de La Boixa, on es situen actualment una pista esportiva i l'edifici del casal de veïns de La Llàntia.

El projecte d'urbanització ha estat redactat per Global PM Consultores, SL, per encàrrec de l'empresa municipal d'urbanisme PUMSA. El termini d'execució dels treballs es preveu en 11 mesos i mig. Abans no comencin els treballs, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública, licitació i adjudicació a una empresa constructora.

El pressupost del global d'actuacions plantejades pel projecte d'urbanització és d'1.867.269 euros. El cost l'assumiran PUMSA (80,3%), l'Ajuntament (10,6%) i l'empresa municipal Aigües de Mataró SA (9,1%).

PEMU de La Llàntia

El Pla especial de millora urbana de la Llàntia va ser aprovat definitivament el 12 de març de 2003 pel Ple de l'Ajuntament i defineix els paràmetres urbanístics que s'han de desenvolupar per ordenar i millorar les condicions de vida a la zona, que presenta dèficits considerables tant d'equipaments i zones verdes com de serveis (clavegueram, xarxes aèries de distribució).

Els equipaments previstos al sector són:

  • Un edifici que inclou un aparcament a la planta soterrani, un espai d'equipament en planta i una pista esportiva exterior a la coberta, aprofitant els desnivells del terreny, que substituirà la que existeix actualment a l'àmbit.
  • La construcció, a la cantonada dels carrers de La Boixa i de la Verge de Guadalupe, del Centre d'Atenció Primària (CAP) que donarà servei a l'àmbit Via Europa-Llàntia.
  • La recuperació i rehabilitació de la masia existent a l'àmbit del carrer de La Boixa, que es destinarà a equipament.

Així mateix, el PEMU preveu la construcció de diferents edificis de promoció pública: 4 edificis d'habitatges i 1 de comercial. PUMSA ja ha construït al carrer de Tiana, número 2, un d'aquests edificis, de 6 habitatges i aparcament, de venda o permuta que està previst destinar bàsicament al reallotjament de famílies afectades pels enderrocs previstos.

L' edifici d'ús comercial consta d'una planta amb entresol i la seva coberta, que es troba a nivell de la pista esportiva, serà d'ús públic. Entre aquest edifici i el de la pista es situen unes escales i un ascensor que permeten la connexió directa entre els diferents nivells i espais. L'ascensor comunicarà també amb l'aparcament.