Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament arranjarà els entorns de l'edifici municipal de Can Boada

Escoltar

L'Ajuntament arranjarà els entorns de l'edifici municipal de Can Boada

La Junta de Govern Local va aprovar ahir inicialment el projecte d'arranjament i reurbanització dels entorns de l'edifici de Can Boada, equipament de propietat municipal. L'actuació permetrà finalitzar la urbanització del parc de Can Boada, donat que actualment els espais que limiten amb la Via Europa no estan definits, i dotarà d'un nou accés a la zona verda.

L'àmbit d'actuació és l'espai situat al costat nord de l'edifici de Can Boada, entre l'equipament, el parc i els edificis d'habitatges amb façana a la Via Europa. El treballs començaran amb l'enderroc de part del mur de contenció del parc a la banda de la Via Europa, on es construirà un nou mur, la neteja i esbrossada de la zona afectada.

L'espai quedarà configurat com una mena de sòcol respecte a l'edifici de Can Boada. El desnivell dels terrenys es salvarà amb terrasses que adoptaran la forma de dues places o zones d'estada, respectant l'arbrat existent.

El nou accés al parc de Can Boada estarà situat a la Via Europa, aproximadament a l'alçada del passatge d'Enric Fité. Un primer tram d'escales conduirà fins a la primera plaça, situada a uns 2 metres per sobre del nivell de la Via Europa. Des d'aquest punt parteix un segon tram d'escales que condueix a la segona zona d'estada, uns 4 metres més elevada que el carrer. Les dues zones d'estada i les escales es pavimentaran amb peces de formigó granallat. A la resta dels espais s'utilitzarà sauló.

Per salvar els desnivells, es construirà un mur inclinat de llambordes i diferents murs de contenció de formigó armat, amb alçades variables d'1 a 2,5 metres. A les zones d'estada s'instal·laran bancs, papereres i una font, així com l'enllumenat públic. Pel que fa l'enjardinament, es preveu la plantació de plantes arbustives, tipus marfull i abèlies, i plantes enfiladisses per tapar el mur actual.

L'actuació té un pressupost de 207.162 euros, i un termini d'execució previst de 6 mesos. Abans no comencin els treballs, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública, licitació i adjudicació a una empresa constructora.