Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament comença les obres de reurbanització del carrer d'en Moles

Escoltar

L'Ajuntament comença les obres de reurbanització del carrer d'en Moles

El Servei d'Obres comença aquesta setmana la reurbanització del carrer d'en Moles. L'execució de l'obra, que afecta una superfície de 900 m2, ampliarà la zona de vianants existent al Centre.

El carrer d'en Moles, comprès entre el carrer de Sant Josep i el carrer d'Argentona, té 170 metres de llarg i un ample variable, entre 4 i 7,5 metres. El projecte d'urbanització comprèn la substitució dels serveis existents i la pavimentació del carrer a un sol nivell, per tal de donar prioritat de pas als vianants. Mentre durin les obres, quedarà afectat el trànsit per aquest carrer, així com l'accés a l'aparcament de La Riera.

Les obres, que tindran una durada aproximada de 7 mesos, han estat adjudicades a l'empresa IOMSA, SL amb un pressupost de 193.000 euros.

Substitució dels serveis

Els treballs inclouen la substitució de la xarxa de clavegueram, que anirà a càrrec de l'empresa municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA). Es renovarà el col·lector general del centre del carrer, que es troba en mal estat, es realitzaran cinc nous pous de registre i s'anul·laran els existents.

També es preveu la construcció de nous embornals sifònics per a la recollida d'aigua pel centre del carrer.

El projecte inclou la renovació completa de la xarxa d'abastament d'aigua potable, que anirà a càrrec d'AMSA. D'altra banda, se soterraran els encreuaments de les línies aèries de la xarxa de telefonia i d'electricitat de baixa tensió i es graparan les línies a la façana dels edificis.

Pel que fa a l'enllumenat públic, està previst substituir els 11 punts de llum existents. Els nous punts de llum es col·locaran en la mateixa ubicació dels actuals sobre suport de braç mural fixat a les façanes. S'utilitzaran làmpades de vapor de sodi de 100 W, que proporciones un rendiment econòmic i energètic òptim.

Pavimentació

Es col·locarà paviment de granit a un únic nivell, amb una tira central més fosca i un pendent del 2% cap al centre del carrer per facilitar la recollida d'aigües pluvials. De la mateixa manera que ja s'ha fet en altres carrers de Mataró, al paviment es col·locaran lletres de relleu fetes amb planxa de fosa dúctil, de 0,30 centímetres de gruix i tipografia Century Gothic, que formaran el nom del carrer d'en Moles.

Afectacions al trànsit

Les obres es duran a terme en 3 fases.

Durant la primera fase, que tindrà una durada aproximada de 3 mesos (gener-març), es duran a terme les obres en la part del carrer d'en Moles més propera al carrer de Sant Josep. L'acccés al carrer d'en Moles i a l'aparcament de La Riera es durà a terme pel carrer d'Argentona. En aquest carrer, s'habilitarà un carril per tal que es pugui accedir al carrer d'en Moles des de la Muralla de la Presó.

Durant la segona fase, que durarà aproximadament un mes (abril), es duran a terme obres a la part central del carrer. Durant aquesta fase, l'accés al pàrquing es durà a terme per La Riera. La pilona de la cruïlla del carrer de Sant Josep i el carrer d'en Moles quedarà oberta.

Durant la tercera fase, que durarà aproximadament 3 mesos (maig-juliol), es duran a terme els treballs a la part del carrer d'en Moles més propera al carrer d'Argentona. L'accés al carrer d'en Moles i a l'aparcament es durà a terme pel carrer de Sant Josep.