Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament comença les obres d'urbanització del carrer de Terrassa i els entorns dels poliesportius de Cirera

Escoltar

L'Ajuntament comença les obres d'urbanització del carrer de Terrassa i els entorns dels poliesportius de Cirera

L'Ajuntament ha començat les obres d'urbanització del carrer de Terrassa i dels entorns dels dos pavellons poliesportius de Cirera, un dels quals està en construcció. La superfície total a urbanitzar és de 5.713 m2, i comprèn tant el carrer de Terrassa com l'espai públic d'accés als dos pavellons, una zona formada per dues plataformes triangulars que estan situades a diferent nivell.

Els treballs van començar divendres passat amb el replanteig de les obres. El projecte preveu comunicar les dues plataformes d'accés als poliesportius a través d'una escala, de manera que l'espai quedarà configurat com una plaça pública a dos nivells. A la plataforma superior, que dóna accés al pavelló existent, es reposarà el paviment a un únic nivell, eliminant les escales i el mur d'obra actuals per poder connectar directament amb la plataforma inferior, que tindrà paviment de sauló.

Pel que fa al carrer de Terrassa, la calçada es pavimentarà amb aglomerat asfàltic en calent, l'aparcament amb llamborda i les voreres amb peces de formigó.

A la cruïlla del carrer de Terrassa amb l'avinguda del Velòdrom es farà un pas elevat per al trànsit rodat. En aquesta mateixa cruïlla es construirà l'accés al camp de futbol-7, equipament que quedarà situat al costat del nou pavelló esportiu i al qual s'hi accedirà mitjançant una rampa i una escala.

Es preveu la renovació de la xarxa de clavegueram, amb la construcció de nous embornals sifònics, i de la xarxa d'abastament d'aigua potable, treballs que executarà l'empresa municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA). A més, aquesta companyia portarà a terme també les obres necessàries per fer arribar el tub verd al nou pavelló esportiu. D'altra banda, està previst l'eliminació dels encreuaments aeris de les línies elèctriques i de telèfon, que es soterraran.

Pel que fa a l'enllumenat públic, es substituiran els punts de llum existents, que estan col·locats a les façanes al llarg del carrer de Terrassa. El nou enllumenat consistirà en columnes a les quals s'hi instal·laran làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que milloren el rendiment econòmic i energètic. La plaça d'accés als pavellons poliesportius s'il·luminarà amb columnes de 12 metres d'alçada i projectors de vapor de sodi.

Es col·locaran bancs i cadires de fusta, així com papereres i un aparcament per a bicicletes a l'avinguda del Corregiment.

Pel que fa a l'arbrat viari, es plantaran lledoners a l'avinguda del Corregiment i al carrer de Terrassa, exemplars de l'arbre de l'amor a la cantonada d'aquests dos vials i alzines a la plataforma d'accés al pavelló existent. Als parterres es plantaran varietats de ginebró i sàlvia.

Les obres, que executa l'empresa Construcciones Juanes, SA, la mateixa que construeix el nou poliesportiu, tenen un pressupost de 483.288 euros. El termini d'execució previst és de 6 mesos.