Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament demana descomptes del 100% per als usuaris habituals de l'autopista C-32 empadronats al Maresme

Escoltar

L'Ajuntament demana descomptes del 100% per als usuaris habituals de l'autopista C-32 empadronats al Maresme

El Ple municipal va aprovar ahir una resolució conjunta de tots els grups municipals per demanar a la Generalitat de Catalunya i a la concessionària ACESA l'establiment de descomptes per als usuaris habituals de l'autopista C-32 que estiguin empadronats al Maresme. En l'ordre del dia del Ple hi figuraven dues propostes de resolució sobre la mateixa temàtica, una presentada pel grup municipal del PP i l'altra presentada pel grup municipal d'ERC, que es van retirar a favor de la proposta conjunta. El text íntegre de la resolució aprovada pel Ple és el següent:

"La mobilitat i les infrastructures de transport són un motiu de preocupació per als ciutadans i ciutadanes de Mataró, per a les empreses que desenvolupen la seva activitat econòmica al nostre municipi i, per tant, també per a l'administració municipal.

El mes de setembre de 2002, tant el Ple de l'Ajuntament de Mataró com el del Consell Comarcal del Maresme es van pronunciar de manera unànime demanant l'establiment de descomptes per als usuaris de l'autopista C-32 en el tram comprés entre els municipis d'Alella i Mataró per a aquells conductors residents a la comarca.

Les raons que es van donar el 2002, a data d'avui, són plenament vigents.

Si llavors es deia que la concessió del tram Mongat-Mataró s'hauria d'haver extingit originàriament l'any 2004, a l'any 2006 hem superat amb escreix aquesta data.

Continua vigent el fet que l'N-II actua de barrera entre les viles i la seva façana litoral, i que només un trasllat del trànsit d'aquesta via cap a la C-32 pot fer factible que la primera tingui un trànsit urbà i sostenible. Fóra el que alguns han anomenat "domesticar" l'N-II.

D'altra banda, la Generalitat de Catalunya ha elaborat un projecte de Pla d'infrastructures de transport de Catalunya (PITC) amb l'objectiu de definir de manera integrada la xarxa d'infrastructures ferroviàries i viàries necessàries per a Catalunya amb l'horitzó temporal de l'any 2026, i ha obert un procés d'informació pública de dos mesos, per a sotmetre'l als agents socials i econòmics i al conjunt de la societat en general, perquè s'hi puguin aportar esmenes i suggeriments.

Constatem que el PITC recull algunes propostes llargament reivindicades en diferents iniciatives ciutadanes, socials i polítiques. Així, el 18 de maig de 2004 el Ple del Consell Comarcal va aprovar per unanimitat una moció amb el títol "Posicionament del Consell Comarcal del Maresme sobre la mobilitat i les infrastructures a la comarca del Maresme"; posteriorment, es va constituir la Comissió Especial de Mobilitat i Infrastructures del Maresme, i el passat 17 de gener de 2006 el Ple del Consell Comarcal va tornar a aprovar per unanimitat una nova "Moció sobre la mobilitat i les infrastructures de transport a la comarca del Maresme".

El PITC presentat preveu la reconversió de l'N-II en una via cívica i incorporar un nou traçat per l'interior dels municipis de les vies del ferrocarril, però simultàniament, veiem que els peatges continuen presents a la nostra comarca incrementant-se anyalment. D'altra banda, l'N-II al Maresme continua caracteritzant-se pel seu elevat grau d'accidentalitat.

Així, els serveis tècnics de l'Ajuntament de Mataró estan analitzant el Pla d'infrastructures de Transport de Catalunya (PITC) i el Govern municipal proposarà al Ple, si s'escau, esmenes i suggeriments en allò que afecti al terme municipal.

Tenint presents aquestes consideracions, els sota-signants proposen la renovació dels acords que es van prendre l'any 2002, tal i com s'ha fet en l'últim Ple del mateix Consell Comarcal del Maresme.

ACORDS

1. Demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i a l'empresa concessionària ACESA l'establiment de descomptes per als usuaris de la C-32 empadronats al Maresme amb les següents condicions:

a) El descompte serà d'un cent per cent del preu establert a cada moment.

b) Serà aplicable el dies feiners i pels usuaris habituals, es a dir els que realitzin un mínim de trànsits mensuals en dies laborables.

c) Aquest descompte s'aplicarà tant a les persones físiques com a les jurídiques i es realitzarà mitjançant qualsevol sistema de pagament dinàmic amb les targetes autoritzades (ara o en el futur) per la societat concessionària.

2. Instar el Govern de la Generalitat al compliment dels acords previstos en el Pacte del Tinell en matèria de peatges o, en el seu cas, d'una solució que tingui els resultats similars pels habitants del Maresme.

3.- Donar suport a la Comissió Especial de Mobilitat i infrastructures del Consell Comarcal del Maresme per tal que continuï fent el seguiment i urgeixi al Ministeri de Foment a la presentació d'alternatives tècniques i de finançament pel trasllat de la N-II i la seva conversió en una via urbana. Demanar-los que abans de fer qualsevol actuació en aquest sentit es busqui el màxim consens comarcal i municipal possible.

4. Donar trasllat d'aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a l'empresa concessionària ACESA i als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya."