Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament farà un concurs per adjudicar la concessió per 8 anys del servei de recollida de la brossa i neteja viària

Escoltar

L'Ajuntament farà un concurs per adjudicar la concessió per 8 anys del servei de recollida de la brossa i neteja viària

El regidor de Serveis Municipals, Francesc Melero, ha presentat avui en roda de premsa les condicions que regiran el concurs per a la contractació del servei públic de recollida de la brossa i de la neteja viària. Entre altres novetats, l'Ajuntament té previst implantar la recollida de la fracció orgànica a tota la ciutat, potenciar la neteja dels grafittis als espais públics, fer enquestes de satisfacció ciutadana i aplicar altres sistemes de control de qualitat, i destinar el 3% del pressupost anual del servei a la realització de campanyes d'educació ambiental.

El proper 30 de juny finalitza la pròrroga del contracte acordada amb l'actual empresa concessionària del servei de recollida de la brossa i neteja viària. El nou servei es gestionarà mitjançant una concessió administrativa per un termini de 8 anys i s'adjudicarà per concurs. El plec de condicions que regirà el concurs inclourà els següents serveis:

  • la recollida de la fracció resta de la brossa (rebuig), tant domiciliària com comercial;
  • la recollida de la matèria orgànica, tant domiciliària com comercial;
  • la recollida dels voluminosos;
  • la neteja viària;
  • la neteja de les platges.

Està previst que el Ple municipal ratifiqui aquesta tarda els decrets d'alcaldia mitjançant els quals s'han aprovat els plecs de condicions tècniques i administratives que regiran la contractació, per tal de poder convocar la licitació i que les empreses interessades puguin presentar les seves ofertes. El contracte, que està previst que entri en vigor a partir de l'1 de juliol, s'adjudicarà per un import màxim de 60.398.766,49 euros per les 8 anualitats.

Objectius i canvis més destacats del servei

Amb la nova contractació, l'Ajuntament vol garantir el mateix nivell de neteja viària a tota la ciutat, millorar la recollida selectiva dels residus i reduir la fracció resta que es porta a incinerar.

Pel que fa al servei de neteja viària, es potenciarà la neteja dels grafittis que apareguin als espais públics, i està previst dur a terme un pla de millora i ampliació de papereres. El personal destinat a la neteja dels carrers passarà de les 49 persones actuals a 80 operaris.

Una de les novetats més destacades serà la implantació a tota la ciutat de la recollida de la fracció orgànica dels residus domiciliaris, que fins ara es duia a terme de manera experimental a Peramàs, Vista Alegre i el Camí de la Serra. La recollida es farà en 860 contenidors de 700 litres de capacitat, 3 cops a la setmana a l'hivern i 4 cops a la setmana a l'estiu. Al Centre, però, es farà una recollida diària porta a porta, de la mateixa manera que es fa amb la fracció resta. L'objectiu és recollir selectivament el 30% de la fracció orgànica de la brossa quan el servei estigui implantat a tot el municipi.

També està previst implantar un servei de recollida de residus voluminosos que funcionarà 6 dies a la setmana: el ciutadà haurà de concertar prèviament el servei, dipositar els voluminosos al portal del seu domicili i l'Ajuntament els recollirà en el termini màxim de 48 hores. Es pretén reconduir a les deixalleries el 40% dels voluminosos generats pel municipi.

El personal destinat a les diferents recollides de residus passarà de 21 a 29 operaris. Així mateix, també està previst augmentar el número de contenidors i de camions per realitzar la recollida.

Pel que fa a la recollida de la fracció resta domiciliària, també es preveu millorar les freqüències de buidat dels contenidors a les urbanitzacions i als polígons industrials, que es farà els 7 dies de la setmana.

Sistemes de control

Es preveu implantar sistemes que permetin controlar la presència dels vehicles de neteja a la via pública, mitjançant GPS, i de l'estat dels contenidors per així atendre possibles incidències. Així mateix, les condicions per a la nova contractació inclouen un sistema d'inspeccions del servei mitjançant una empresa externa a la concessionària, així com la realització d'una auditoria anual de resultats i d'un mínim de dues enquestes de satisfacció dels ciutadans cada any.

Els sistemes de control tindran repercussió sobre el benefici econòmic de la concessionària. S'aplicarà un sistema de retribució d'acord amb l'assoliment dels objectius marcats, del qual dependrà fins a un 30% dels beneficis de l'empresa. Així mateix, està previst que la concessionària obtingui un 1% addicional sobre el preu base del servei en funció de la consecució dels objectius.

D'altra banda, la futura concessionària haurà de destinar un 3% del pressupost anual a la realització de campanyes d'educació ambiental.

El cost anual del servei de recollida de la brossa i de neteja viària estarà al voltant dels 7'6 milions d'euros, aproximadament un 30% més del cost actual.